Nöjesparker underkänner Folkhälsomyndighetens förslag på gästreglering: "Bygger inte på fakta"

Report this content

Svenska nöjesparker slår tillbaka mot Folkhälsomyndighetens förslag på föreskrifter för nöjesparker. Det gästberäkningsmått som finns i förslaget bedöms både oproportionerligt och taget ur luften. ”Vi förstår inte varför våra gäster, som vistas utomhus, skulle behöva dubbelt så mycket utrymme som en besökare inomhus i en butik ”, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts och styrelsemedlem i Svenska Nöjesparksföreningen.

 I torsdags presenterades Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter som ska reglera nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. De nya föreskrifterna spåddes bli mer träffsäkra och anpassade efter nöjesparkernas förutsättningar, och i förlängningen möjliggöra en öppning av parkerna senare i vår.

Men när Folkhälsomyndighetens remiss nådde nöjesparkerna var innehållet mycket anmärkningsvärt. Huvudpunkten i förslaget, att parkerna för att minimera risken för smittspridning ska öppna för ett begränsat antal gäster, var både väntat och önskvärt. Mer överraskande är istället att maxantalet gäster ska beräknas utifrån 20 kvadratmeter per besökare, att jämföra med 10 kvadratmeter per besökare som idag gäller i publika inomhusmiljöer.

– Vi är helt oförstående inför hur man räknat sig fram till den siffran. 20 kvadratmeter per gäst är dubbelt så mycket som vad man beräknas behöva i inomhusmiljöer som gym och gallerior. Hur kan det ur smitthänseende vara värre att som vi bedriva verksamheten utomhus? säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts som driver Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik.

Med 20 kvadratmeter per besökare lägger sig Folkhälsomyndigheten på ett arealkrav som är fem gånger högre än rekommendationerna från den globala branschorganisationen IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions Re-opening Guidance).

– De europeiska parkerna var öppna under 2020 med en branschstandard på mellan fyra och tio kvadratmeter per gäst. Vår bedömning är att 20 kvadratmeter per gäst helt saknar förankring i den fakta som finns att tillgå, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg.

Utöver regleringen av antalet kvadratmeter per gäst innehåller förslaget till föreskrifter en rad andra regleringar för att trängsel inte ska uppstå i parkerna, förslag som nöjesparkerna själva varit med att ta fram och nu står redo att implementera.

– Vi har i vår dialog med Folkhälsomyndigheten varit tydliga med att kvadratmeterkrav inte kan stå för sig själv utan behöver kompletteras med ytterligare åtgärder som minimerar risken för trängsel, till exempel trängselvärdar och förbokade biljetter. Med dessa åtgärder blir det extra anmärkningsvärt att en gäst skulle behöva 20 kvadratmeter, säger Andreas Andersen.

Om förslaget till föreskrifter skulle antas får det stora konsekvenser på nöjesparkernas verksamheter under 2021. För både Liseberg och Gröna Lund, som tvingats hålla stängt sedan hösten 2019, innebär förslaget att det blir mycket svårt att öppna parkerna.

– Föreskriften innebär att antalet tillåtna gäster blir mindre än break-even, vilket betyder att det kommer att vara mer kostsamt att hålla parkerna öppna än att hålla stängt, säger Andreas Andersen.

Liseberg och Gröna Lund, via Svenska Nöjesparksföreningen, har nu summerat sina invändningar i förslaget till föreskrift i ett remissvar som skickas till Folkhälsomyndigheten. Remissvaret i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:
Annika Troselius, informationschef Parks and Resorts, 0708–58 00 50
Julia Vasilis, informationschef Liseberg, 0705–32 84 07

 

 

Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Utöver att leverera skratt och upplevelser till ca 3 miljoner besökare årligen, driver Parks and Resorts en rad olika forsknings- och bevarandeprojekt för utrotningshotade arters fortlevnad. Sedan 2012 har koncernen en egen serviceakademi där alla säsongsanställda utbildas i service och gästmöte. 2019 omsatte Parks and Resorts drygt 1,3 mdr SEK.

 

Prenumerera

Citat

Vi är helt oförstående inför hur man räknat sig fram till den siffran. 20 kvadratmeter per gäst är dubbelt så mycket som vad man beräknas behöva i inomhusmiljöer som gym och gallerior. Hur kan det ur smitthänseende vara värre att som vi bedriva verksamheten utomhus?
Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts som driver Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik.
De europeiska parkerna var öppna under 2020 med en branschstandard på mellan fyra och tio kvadratmeter per gäst. Vår bedömning är att 20 kvadratmeter per gäst helt saknar förankring i den fakta som finns att tillgå.
Andreas Andersen, vd på Liseberg.
Vi har i vår dialog med Folkhälsomyndigheten varit tydliga med att kvadratmeterkrav inte kan stå för sig själv utan behöver kompletteras med ytterligare åtgärder som minimerar risken för trängsel, till exempel trängselvärdar och förbokade biljetter. Med dessa åtgärder blir det extra anmärkningsvärt att en gäst skulle behöva 20 kvadratmeter.
Andreas Andersen, vd på Liseberg.
Föreskriften innebär att antalet tillåtna gäster blir mindre än break-even, vilket betyder att det kommer att vara mer kostsamt att hålla parkerna öppna än att hålla stängt.
Andreas Andersen, vd på Liseberg.