PARKS AND RESORTS ÅRSREDOVISNING 2011

Veckan innan Parks and Resorts största parker, Gröna Lund och Kolmården, slår upp portarna till en ny säsong fastställs upplevelsekoncernens resultat för 2011. Parks and Resorts årsredovisning slår fast att koncernen erfor en fortsatt positiv utveckling under fjolåret. Nettoomsättningen uppgick till 946 mkr, vilket är en ökning med drygt tio procent jämfört med föregående år. Den totala besökssiffran ökade med drygt sex procent till ca 2,8 miljoner gäster.

Parks and Resorts som driver Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland upplevde en fortsatt tillväxt under 2011. Upplevelsekoncernens nettoomsättning ökade med drygt tio procent jämfört med föregående år. Rörelseresultat uppgick till 45,4 mkr, vilket är en ökning med tolv procent jämfört med föregående år (40,6 mkr). Det egna kapitalet uppgick till 834 mkr (811 mkr), vilket innebär en soliditet om 56,8 procent (58,5 procent).

2011 var i flera avseenden ett rekordår för Parks and Resorts. Inför fjolårets säsong hade koncernen investerat drygt 280 mkr i nya attraktioner, upprustning av parkmiljöer samt ett utökat konsertutbud på både Gröna Lund och Furuvik. Linbanan Safari är Kolmårdens enskilt största investering någonsin och Gröna Lund kunde vid fjolårets premiär stoltsera med två nya attraktioner: Twister och Blå Tåget. Nu står det klart att investeringarna har gett resultat. Parks and Resorts som helhet gästades av ca 2,8 miljoner besökare under fjolåret, vilket är drygt sex procent fler än året innan. Gröna Lund upplevde den största tillströmningen av gäster. Sveriges äldsta tivoli gästades under 2011 av ca 1,5 miljoner besökare, vilket är tolv procent fler än föregående år som även det var ett rekordår. Det var emellertid Aquaria som hade störst lönsamhet inom koncernen under 2011.

Vi känner både tillförsikt och ödmjukhet inför säsongen vi nu går till mötes. Ödmjukhet till följd av det pressade ekonomiska läget i Europa och konsekvenserna det kan medföra på våra lokala marknader. Tillförsikt till följd av vårt starka erbjudande, passionen vi delar för upplevelsen samt glädjen och kunskapen vi vill förmedla i våra parker. Vi ser fram emot att välkomna årets besökare, säger Jan Roy, koncernchef på Parks and Resorts.

Den 28 april slår både Gröna Lund och Kolmården upp sina portar för att möta årets gäster. Gröna Lund med ett fullspäckat konsertprogram och Kolmården med bland annat ett nytillskott i parken, den röda pandan. Skara Sommarland kommer till sin premiär den 2 juni att ha en ny fartfylld vattenattraktion på plats och Furuvik kommer utöver flertalet konserter att vara platsen för sommarens country- och reggaefestival. Furuvik öppnar för säsongen den 26 maj.

Årsredovisningen kan laddas ner i sin helhet på www.parksandresorts.com/sv/Press/Arsredovisning-20101/

För mer information kontakta Tina Landelius, informationsansvarig Parks and Resorts, på telefonnummer 0703-490 377 eller email tina.landelius@parksandresorts.com.

Parks and Resorts Scandinavia AB är Nordens ledande upplevelsekoncern. I gruppen finns några av Sveriges mest populära parker; Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland.

Taggar:

Om oss

Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Utöver att leverera skratt och upplevelser till ca 3 miljoner besökare årligen, driver Parks and Resorts en rad olika forsknings- och bevarandeprojekt för utrotningshotade arters fortlevnad. Sedan 2012 har koncernen en egen serviceakademi där ca 3 000 säsongsanställda utbildas i service och gästmöte. 2017 omsatte Parks and Resorts drygt 1,3 mdr SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar