År 2018 fortsatte Paulig förnya sin verksamhet

Report this content

2018 var ett viktigt år för Paulig. Löftet som bolaget gav om att alla kaffebönor som företaget använder skulle köpas in från verifierat hållbara källor före utgången av 2018 uppfylldes. På en livsmedelsmarknad i förändring satsade bolaget på långsiktiga innovationer och på att skapa tillväxt. Bolaget lanserade även framgångsrikt nya produkter på marknaden i ökande segment. 

”Bakgrunden till Pauligs 143 år långa framgång utgörs av förmågan att förbli aktuell och anpassa sig till förändringar. Förändringarna i vår affärsverksamhetsmiljö, till exempel i konsumentbeteende och teknik, sker snabbare än någonsin tidigare och vi vill även i framtiden vara med och föra utvecklingen inom livsmedelsbranschen vidare”, säger koncernchefen Rolf Ladau, som tillträdde på posten i juni 2018.

Under året grundade Paulig i Stockholm PINC, en inkubator för innovationer, vars uppgift är att satsa på innovationer inom livsmedelsbranschen och stödja bolagets långsiktiga tillväxt.

”Människor uttrycker i dag sin identitet allt mer kraftfullt med hjälp av mat. Vi är övertygade om att den här utvecklingen kommer att fortsätta och inom vår bransch betonas kunskapen om konsumenterna allt mer”, konstaterar Rolf Ladau.

Under året lanserade Paulig flera produktnyheter. Pauligs citykaffe-produktfamilj utvidgades med Café Sydney och hela produktfamiljens försäljning ökade. Även försäljningen av de nya kaffedryckerna Frezza Almond Latte och Frezza Oat Latte visade en positiv utveckling. Ytterligare genomfördes även förnyelsen av Santa Maria-varumärkets kryddburkar. Ett flertal nya produkter lanserades under varumärket Gold&Green och utvecklandet av kategorin för växtbaserade protein fortsätter.

Koncernens varumärkesportfölj omfattar följande varumärken: Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco.

2018 som nyckeltal

  • Omsättningen uppgick till 907,5 miljoner euro (928,9).
  • Rörelsevinsten uppgick till 50,0 miljoner euro (62,3), vilket utgör 5,5 procent av omsättningen (6,7).
  • Resultatet för år 2018 var 32,5 miljoner euro (42,2).
  • Koncernens soliditet var 75,0 procent (74,2)
  • Personal i genomsnitt 2 140 (2 042).

Omsättningens utveckling

År 2018 uppgick Pauligkoncernens omsättning till 907,5 miljoner euro (928,9), dvs. den minskade med 2,3 procent från föregående år. Minskningen i omsättningen berodde bland annat på att den svenska kronan försvagades och på förändringar i priset på råkaffe på världsmarknaden.

År 2018 fusionerades Paulig-koncernens World Foods & Flavouring- och Naturally Healthy Food-divisioner till en division. Pauligs affärsverksamhet indelades därmed under året i tre divisioner: Paulig Coffee, Paulig Foods och Paulig Snacks.

Paulig Snacks ansvarar för den affärsverksamhet som betjänar handelns egna varumärken.

  • Paulig Coffee: omsättningen uppgick till 323,8 miljoner euro (350,6).
  • Paulig Foods: omsättningen uppgick till 330,5 miljoner euro (342,6).
  • Paulig Snacks: omsättningen uppgick till 273,2 miljoner euro (257,0).

”Även om Paulig inte som helhet har ökat sin omsättning går bolagets utveckling på många marknader i en positiv riktning. Bolagets tillväxt på kaffemarknaderna var särskilt stor i Ryssland. I Nederländerna satte framgången inom texmex-kategorin fart på tillväxten. Försäljningen inom divisionen Paulig Foods ökade även i Finland, Sverige, Baltikum och Norge”, konstaterar Rolf Ladau.

Av Pauligs försäljning sker 58 procent i Norden och 42 procent inom koncernens övriga marknadsområden.

Räkenskapsperiodens resultat

Koncernens rörelsevinst var 50,0 miljoner euro (62,3), och rörelsevinstprocenten 5,5 (6,7).  Intressebolagets (Fuchs Gewürze GmbH & Co) inverkan på koncernresultatet var -5,8 miljoner euro (-3,7). I koncernens resultat för räkenskapsperioden, 32,5 miljoner euro (42,2), ingick i motsats till föregående år inte realisationsvinsterna från försäljningen av fastigheter (4,3 miljoner euro) som erhölls från försäljningen av mark på det tidigare rosteriområdet i Nordsjö.

Det viktiga hållbarhetslöftet uppfylldes

Paulig har utfört ett långsiktig arbete inom hållbarhet. Paulig gav år 2014 ett löfte om att alla kaffebönor som företaget använder skulle köpas in från verifierat hållbara källor före utgången av 2018. Detta mål uppnåddes och det innebär att Paulig i sina produkter endast använder kaffe med Rättvis handel- och Eko- eller UTZ-certifikat samt kaffe som köpts in via hållbarhetsprogram med partner.

”Vi är stolta över det här arbetet och vi fortsätter att arbeta för att främja hållbar utveckling inom hela vår värdekedja”, berättar Rolf Ladau.

Verksamhetsmodellen förnyas år 2019

Pauligs målsättning är bli ett av de snabbast växande och mest lönsamma livsmedelsföretagen i Europa. I mars 2019 meddelade bolaget att man planerar att förnya bolagets verksamhetsmodell. I den nya organisationsstrukturen planerar Paulig att etablera egna enheter enligt geografiska affärsområden enligt följande: Finland och Baltikum, Skandinavien och Centraleuropa samt Ryssland med omgivande länder. Utöver dessa finns affärsområdet Customer Brands, med fokus på kundernas egna varumärken. Dessutom är intentionen att, vid sidan av de nuvarande gemensamma funktionerna, skapa centrala marknadsförings- och supply chain-organisationer inom koncernen.

”Vårt mål är att vara ett växande internationellt bolag inom livsmedelsbranschen även i framtiden. Vi har långa traditioner och produkter som konsumenterna uppskattar. Hållbarhet, hälsa och välmående kommer i framtiden att spela en allt större roll för framgång inom livsmedelsbranschen. Vi anser att dessa värden är viktiga och inspirerande”, konstaterar Rolf Ladau avslutningsvis.

Paulig-koncernens årsberättelse för år 2018 och företagsansvarsrapport har publicerats i PDF-format på adressen www.pauliggroup.com.
 

Kontakt för massmedia:

Anita Laxén
kommunikationsdirektör
Paulig-koncernen

Tfn. +358 40 7700 873
anita.laxen@paulig.com

Om Paulig
Paulig är ett internationellt familjeföretag som producerar livsmedel och är känt för sina högklassiga varumärken och tjänster. Företagets affärsområden är Paulig Coffee, Paulig Foods och Paulig Snacks. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Paulig har 2 000 anställda i 13 länder. Företagets omsättning 2018 var 907 miljoner euro. www.pauliggroup.com 

Prenumerera