• news.cision.com/
  • Paulig/
  • Finländare slänger cirka 500 miljoner euro i soporna varje år – en ny matkalkylator ska hjälpa finska hushåll att räkna ut hur matavfallet kan ge mer pengar i plånboken

Finländare slänger cirka 500 miljoner euro i soporna varje år – en ny matkalkylator ska hjälpa finska hushåll att räkna ut hur matavfallet kan ge mer pengar i plånboken

Report this content

Det är Paulig och Naturresursinstitutet (Luke) som nu lanserar en gratis matkalkylator för de finska hushållen. Kalkylatorn ska hjälpa familjer att räkna ut mängden av sitt matavfall, dess klimatpåverkan och ekonomiska värde. Paulig vill halvera matavfallet som uppstår i den egna värdekedjan fram till år 2030. Med matkalkylatorn bjuder Paulig in hushållen att vara en del i det arbetet.


 

En finländsk familj på fyra personer slänger i snitt mat för upptill 500 euro varje år*. För alla finländare uppgår den siffran totalt till cirka 500 miljoner euro i form av matavfall. Matavfallet uppstår i alla skeden av matens värdekedja, och hushållens andel av matavfallet är betydande, åtminstone en tredjedel enligt forskningen.  

Det kan vara svårt att uppskatta mängden matavfall i hemmet. Ofta byggs det på gradvis och i små mängder. Det orsakas ofta av brist på planering, oväntade händelser i vardagen samt bristfällig köksvana, enligt Naturresursinstitutet. Koldioxidutsläppet av finländarnas matavfall motsvarar cirka 6 000 miljoner personbilskilometer**. 

“Vi köper för mycket mat, uppskattar den inte tillräckligt mycket samt kan eller orkar inte utnyttja rester för att tillreda nya rätter. Från matrester får man enkelt ingredienser till exempelvis omeletter, grytor, pastarätter, pizza, piroger osv. Det viktigaste man kan göra för att minska sitt matavfall är att planera mera. Många blandar också ihop bäst före och sista förbrukningsdag. Faktum är att upp till hälften av maten fortfarande är ätbar när den slängs. Med matkalkylatorn vill vi att hushållen ska få upp ögonen för sitt matavfall, enkelt mäta det och påverka sina vanor och rutiner”, säger Juha-Matti Katajajuuri, specialforskare på Naturresursinstitutets.  

Matkalkylatorn är i första hand riktad mot hushållen, men i framtiden skulle även restauranger och matbutiker kunna dra nytta av den. I nuläget beräknar kalkylatorn, förutom hushållens matavfall, även klimatpåverkan och värdet i pengar. “Det kan vara svårt för många att ändra vanor, särskilt om man inte ser ett tydligt problem. Vi lade därför till, utöver mängden matavfall och klimatpåverkan, den ekonomiska aspekten i kalkylatorn. Syftet med kalkylatorn är inte att skuldbelägga någon, utan att uppmärksamma hushållen på sina konsumtionsvanor och på så sätt bli en del av lösningen. Kalkylatorn skulle till exempel kunna användas som ett läromedel i grundskolans lektioner om privatekonomi”, säger Kaisa Lipponen, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Paulig.  

 

Minskat matavfall en del av hållbarhetsarbetet  

Att minska matavfallet är en del av Pauligs hållbarhetsprogram för 2030. Programmet omfattar mer hållbara produkter och tjänster, klimat och cirkularitet samt ett rättvis och inkluderande arbetssätt.  

Pauligs ambition är att halvera matavfallet i den egna värdekedjan fram till år 2030. I en undersökning som görs tillsammans med Helsingfors universitet studeras inköpskedjan av råvaror för att ta reda på när matavfall uppstår. Paulig utvecklar löpande också processer för att minska avfallet i den egna verksamheten.  

Matavfallskalkylatorn som nu lanseras i Finland är en del av Pauligs hållbarhetsprogram. Syftet med projektet är att rikta uppmärksamheten mot matavfall, ge tips för att minska det och hjälpa till att uppskatta mängden i de finska hushållen.   “Som ett internationellt företag är minskat matavfall ett väldigt viktigt mål för oss. Vi arbetar löpande med att minska vårt eget matavfall. Mat är till för att ätas. Mat som blir till avfall är bortkastade resurser och orsakar onödiga utsläpp. Vi vill vara en del i att lösa den globala utmaningen och hjälpa Finland bli en föregångare i att minska sitt matavfall. Vi hoppas att matkalkylatorn inspirerar finländare att göra ansvarsfulla val i vardagen", säger Kaisa Lipponen. 

 

Studenter deltog i utvecklingen av matkalkylatorn 

Paulig testade matkalkylatorn tillsammans med företagsnätverket Helsinki Think Company och studerande vid Helsingfors universitet. Studenter från olika fakulteter deltog i testningen av kalkylatorns utvecklingsversion. 

“Det var glädjande att se hur entusiastiskt och hängivet studenterna deltog i testfasen. Det är tydligt att ämnet intresserar, och flera studenter hade redan på förhand följt sitt eget matavfall och funderat på miljökonsekvenserna”, berättar Helsinki Think Companys Maiju Palosaari

 

Testa kalkylatorn och läs mer: lessfoodwaste.fi 

 

För frågor, vänligen kontakta: 

Anu-Maaria Vaalama Director,
Corporate Communications and Brand 

Paulig  
+358 40 766 783 
anu-maaria.vaalama@paulig.com 

 

Juha-Matti Katajajuuri 
Specialforskare 
Naturresursinstitutet 
+358 29 532 6219 
juha-matti.katajajuuri@luke.fi  

 

Källor  

* Naturresursinstitutet  

** Naturresursinstitutet  

 

Om Paulig:  

Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco.    

Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.  

www.pauliggroup.com Anu-Maaria Vaalama Director,
Corporate Communications and Brand 

Paulig  
+358 40 766 783 
anu-maaria.vaalama@paulig.com 

Om Paulig 
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com

Prenumerera

Media

Media