Paulig återigen utnämnt till Finlands mest hållbara dryckesmärke

Report this content

Finska konsumenter har för andra året i rad rankat Paulig som nummer ett i dryckeskategorin i Sustainable Brand Index. Resultatet bevisar att Pauligs långsiktiga hållbarhetsarbete och samarbete genom hela värdekedjan också skapar värde för konsumenterna. Sustainable Brand Index är den största varumärkesundersökningen om hållbar utveckling i Europa, Nederländerna och Baltikum. Undersökningen genomfördes mellan november och februari och fler än 60 000 konsumenter deltog. 


 
Paulig har varit en föregångare i kaffeindustrins hållbarhetsarbete. Som ett av få stora rosterier i världen har företaget sedan 2018 bara använt kaffebönor från verifierat hållbara källor. Genom det långsiktiga hållbarhetsarbetet i kaffets värdekedja har Paulig kunnat bidra till uppehället för mer än 100 000 kaffeodlare i ursprungsländerna. Paulig fick i slutet av år 2020 koldioxidneutraliteten certifierad för Nordsjö-rosteriet, och har satt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen i värdekedjan med 50 procent till år 2030. Fokus ligger på klimatsmarta jordbruksmetoder som ger råvaror med lägre miljöpåverkan och bättre klimatmotståndskraft för framtidens jordbrukare. 

”Vi är mycket glada över att finska konsumenter uppskattar våra varumärken och vårt hållbarhetsarbete. Hållbarheten är integrerad i allt vi gör. Vårt mål är att skapa smaker och hållbara upplevelser med fantastisk eftersmak. Vi kommer att fortsätta arbeta för kaffeodlarnas uppehälle. Dessutom söker vi aktivt efter nya affärsmodeller som främjar cirkularitet och minskar vår klimatpåverkan”, säger András Koroknay-Pál, Pauligs Head of Sourcing & Hedging, Green Coffee. 

Paulig är också en aktiv spelare inom förpackningsutveckling. Paulig har ökat andelen förnybara material i premiumkaffets förpackningar samtidigt som deras koldioxidavtryck har minskats med en tredjedel. För närvarande deltar Paulig till exempel i ett forskningsprojekt i vilket förnybara och återvinningsbara material utvecklas för livsmedelsbranschen som ersättning till fossil plast. Förpackningsutvecklingen är fortsatt ett viktigt fokusområde för Paulig och vår ambition är att alla våra förpackningar senast år 2030 ska vara återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material.  

”Vi har ambitiösa hållbarhetsmål och för att kunna förverkliga dem krävs innovationer och samarbete. Paulig köper redan in allt kaffe från verifierat hållbara källor, men vi har bestämt oss för att höja ribban ytterligare och vårt mål är att alla våra råvaror från riskområden ska vara verifierat hållbara senast 2030”, säger Lea Rankinen, hållbarhets- och PR-direktör på Paulig. 

Som internationell koncern i livsmedelsbranschen vill Paulig uppmuntra konsumenterna att fatta mer hållbara beslut utan att kompromissa med smak eller bekvämlighet. Pauligs hållbarhetsstrategi för 2030 bygger på FN-mål för hållbar utveckling. 

Pauligs strategi och mål för hållbarhet:  

1. Produkter och tjänster som möjliggör hälsa och välbefinnande för människor och planet: Senast år 2030 ska 70 procent av företagets omsättning komma från produkter och tjänster som möjliggör hälsa och välbefinnande för människor och planet.    

2. Klimatåtgärder och cirkulär ekonomi: Senast år 2030 ska företaget ha minskat utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent jämfört med baslinjen från år 2018. Pauligs vetenskapsbaserade mål har godkänts av Science Based Targets-initiativet och målen uppfyller kraven för att hålla uppvärmningen gott och väl under 1,5 °C. Paulig har också börjat använda koldioxidneutrala lastpallar. Paulig har satt upp ett mål om att använda återvinningsbara och förnybara eller återvunna material i förpackningarna senast år 2030.    

3. Rättvisa och inkluderande arbetssätt: Företagets målsättning är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare i hela värdekedjan. Allt Paulig-kaffe är redan uteslutande från verifierat hållbara källor, och företaget avser att utöka detta arbete också till andra råvaror. Målet är att 100 procent av råvarorna från högriskområden kommer från hållbara källor som verifierats av externa parter senast år 2030.

Läs mer om Pauligs mål och arbete för hållbarhet: https://www.pauliggroup.com/sv/hallbarhet-i-livsmedelsbranschen

Sustainable Brand Index-undersökningen 

Undersökningen genomförs varje år i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Estland, Lettland och Litauen. Fler än 60 000 konsumenter utvärderar i undersökningen varumärken utifrån den uppfattade hållbarheten. Varje varumärke har utvärderats av minst 1 000 människor över 16 års ålder. Utöver varumärken kartlägger undersökningen trender och drivkrafter för hållbar konsumtion. 

De bedömda varumärkena väljs ut till undersökningen på grundval av marknadsposition, omsättning, marknadsandel och generell varumärkesmedvetenhet. Undersökningen bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling.  
 
För ytterligare information kontakta: 
Pirjo Hästbacka 
kommunikationschef 
+358 50 356 8359  

Om Paulig 
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2019 till 921 miljoner euro. Företaget har över 2 000 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com

Prenumerera

Media

Media