• news.cision.com/
  • Paulig/
  • Paulig deltar i utvecklingen av ett nytt biobaserat förpackningsmaterial som ska ersätta fossil plast

Paulig deltar i utvecklingen av ett nytt biobaserat förpackningsmaterial som ska ersätta fossil plast

Report this content

Paulig deltar i ett forskningsprojekt lett av finska VTT för att utveckla ett förnybart och återvinningsbart material som kan ersätta fossila plast i livsmedelsindustrin. Det handlar om VTT:s plastfilm Thermocell, tillverkad av cellulosa och fettsyror, som nu har gått vidare till det industriella testningsstadiet. Utvecklingsprojektet stödjer Pauligs mål om att senast år 2030 endast använda återvinningsbara förpackningar tillverkade av förnybara eller återvunna material. 


VTT har använt cellulosa för att ta fram ett biobaserat alternativ till oljebaserad (d.v.s. fossil) plast. Plastmaterialet Thermocell är avsett att användas på samma sätt som traditionell plast. Forskningsarbetet har visat att råmaterialet kan göras termoplastiskt, en förutsättning för att materialet ska vara användbart inom livsmedelsindustrin.  

Paulig, Arla Foods och förpackningsproducenten Wipak, VTT:s partner i projektet, delar i projektet med sig av sina erfarenheter av hållbara material men testar också samt säkerställer materialets industriella användbarhet. Samarbetet gör att materialet snabbare kan lanseras på marknaden. 

De senare åren har Paulig, som strävar efter att vara ledande inom hållbarhet i livsmedelsbranschen, gjort stora investeringar i förpackningsutveckling. Företaget har bland annat lanserat fiberbaserade förpackningar som minskat koldioxidavtrycken. Paulig var först i världen med att tillverka en vakuumförpackning av förnybara material för kaffe och lansera den på marknaden. I slutet av förra året testade man också att använda träbaserat råmaterial i kaffeförpackningarna. 

- Vi gick med i VTT:s projekt för att stödja utvecklingen av det nya materialet, så att det redan under de tidiga utvecklingsstadierna tas hänsyn till de krav som våra produkter ställer, säger Kati Randell, ansvarig för Pauligs strategiska förpackningsutveckling. 

 

Från laboratorium till industriell testmiljö 

- Vårt mål är att visa hur Thermocell-filmen kan framställas industriellt med samma maskiner som används för traditionella plastfilmer, samt att dess egenskaper följer livsmedelsindustrins behov. Därför deltar även Arla Foods, Paulig och Wipak i forskningsarbetet. Den återkoppling partnerföretagen har gett oss har hjälpt oss att ta hänsyn till ytterligare egenskaper som är viktiga på marknaden och förpackningslinjerna”, säger forskningsteamets chef Jarmo Ropponen från VTT. 

Thermocell lämpar sig för gjutning av styckegods, överdragning av papper och kartong samt 3D-utskrifter. Inom livsmedelsindustrin används mycket tunna och hållbara plastfilmer som skyddar livsmedlen på ett säkert sätt. Thermocell har redan bevisat ett bra skydd mot vattenånga, och inga komponenter överförs till livsmedlen. Thermocell-filmen kan även värmeförslutas i förpackningstillverkarens maskiner. 

En särskild bedrift i framtagandet av Thermocell är filmens tunnhet. Produktionstesterna har lett till en alltmer jämn och tunn film. Tjockleken är redan nere vid 100 mikrometer. Men för att materialet ska vara konkurrenskraftigt mot andra tunna plastfilmer behöver det förtunnas ytterligare. Målet är också att förbättra hållfastheten och de skyddande egenskaperna. 

Kati Randell från Paulig ser Thermocell som ett lovande material, men anser att projektet även har utmaningar kvar att lösa innan det avslutas i maj 2021.  

- Under de kommande åren kommer Pauligs förpackningsutveckling att fokusera på återvinningsbarhet. Thermocell kan smältas och formas om åtminstone fem gånger utan att dess egenskaper försämras i betydande utsträckning. Återvinningen kräver dock att materialet sorteras separat.  

- När forskningsteamet har anpassat de traditionella filmlösningarna efter branschens behov kommer fokus i utvecklingsarbetet att skifta till de praktiska återvinningskoncepten. Målet är att skapa ett råmaterial som passar ihop med befintliga insamlings- och återvinningssystem, säger Jarmo Ropponen. 


För mer information kontakta:  

Piia Puska  
Kommunikationschef, Paulig   
Tel. 040 738 6086  
piia.puska@paulig.com

Om Paulig 
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2019 till 921 miljoner euro. Företaget har över 2 000 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com

Prenumerera

Media

Media