• news.cision.com/
  • Paulig/
  • Paulig minskar utsläppen av växthusgaser från sin hamnlogistik med upp till 90 % i samarbete med Transval och Neste

Paulig minskar utsläppen av växthusgaser från sin hamnlogistik med upp till 90 % i samarbete med Transval och Neste

Report this content

Livsmedelsföretaget Paulig kommer tillsammans med Transval och Neste att avsevärt minska sina utsläpp av växthusgaser från logistiken som hanteras i hamnområdet i finska Vuosaari. Transvals terminaltraktorer som transporterar Pauligs last från depåområdet till lagret i Vuosaari har bytt till Neste MY Renewable Diesel från och med juni 2021.  

Det är en betydande minskning av Pauligs utsläpp av växthusgaser inom logistik eftersom utsläppen från Neste MY Renewable Diesel är upp till 90 % lägre under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel*. Detta motsvarar 51 ton sparade tank-till-hjul-utsläpp varje år. 

”Vi har satt upp mycket ambitiösa klimatmål vilka har godkänts av initiativet Science Based Targets. Vårt övergripande mål är att minska växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 % fram till år 2030. På logistiksidan är Pauligs mål att minska sina logistikutsläpp med 25 % fram till 2025 – och eftersom Pauligs logistik uteslutande utförs av partners, kräver detta samarbete med likasinnade operatörer som Transval,” säger Thomas Panteli, SVP Supply Chain & Sourcing på Paulig. 

Transval har varit Pauligs huvudsakliga logistikpartner för rosteriet i Vuosaari sedan 2014. Transval har tre terminaltraktorer som driver den gröna kaffelogistiken. Alla kaffebönor som rostats i Vuosaari går igenom detta flöde och transporteras av en terminaltraktor vid någon tidpunkt. 

”För oss på Transval innebär hållbarhet konkreta, mätbara åtgärder. Vi är redan 100 % koldioxidneutrala, men det räcker inte för oss – vårt ambitiösa mål är att minska våra egna utsläpp till noll fram till år 2030. Att byta till förnybara bränslen är ett snabbt sätt att minska koldioxidutsläppen inom logistiken.  Vi är stolta över att samarbeta med Paulig och Neste för att göra livet på jorden lite mer hållbart”, säger Transvals logistikchef Harri Petjala

Som leverantör av förnybar diesel producerad från 100 % förnybara råvaror ser Neste partnerskapet som avgörande på ett liknande sätt. 

”Förutom att minska vårt eget koldioxidavtryck är vårt klimatmål att minska våra kunders utsläpp av växthusgaser. Vi är stolta över att samarbeta med Paulig och Transval för att nå dessa mål tillsammans och jag är glad över att se att vi delar samma ambition och värderingar inom hållbarhet. Genom att samarbeta kan vi uppnå konkreta åtgärder på vägen mot en koldioxidneutral framtid”, säger Heidi Peltonen som leder hållbara partnerskap inom marknadsföring och tjänster på Neste.  

 

PAULIG

är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur. Företaget erbjuder kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ under varumärkena Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour. 

TRANSVAL är marknadsledande när det gäller att tillhandahålla lösningar för logistikoutsourcing i Finland. Hållbarhet är en viktig del av Transvals strategi, värderingar och åtaganden, med betoning på konkreta åtgärder. Transvals tjänster är redan 100 % koldioxidneutrala. Målet hos Transval och dess moderbolag Posti är att minska alla utsläpp till noll senast år 2030. Förutom att minimera sitt koldioxidavtryck strävar Transval också efter att främja hållbarhet genom sin expertis, sina verksamheter, sitt ledarskap och sin riskhantering.  

NESTE skapar lösningar för att bekämpa klimatförändringar och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Nestes mål är att hjälpa kunder att minska utsläppen av växthusgaser med förnybara och cirkulära lösningar med minst 20 miljoner ton per år fram till 2030. Som ett tekniskt avancerat raffinaderi av oljeprodukter av hög kvalitet med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion senast 2035, introducerar Neste även förnybara och återvunna råvaror som till exempel plastavfall som raffinaderiråvaror.  

Källor
* Den metod som används för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar överensstämmer med EU-direktivet om förnybar energi (2009/28/EG). 

Mediakontakt:  
Piia Puska   
Communications Manager   
Tel. +358 407386086   
Email: piia.puska@paulig.com    

Prenumerera

Media

Media