• news.cision.com/
  • Paulig/
  • Paulig och Helsingfors universitet lanserar en unik baslinjestudie: Målet är att minska livsmedelsförluster i Pauligs värdekedja

Paulig och Helsingfors universitet lanserar en unik baslinjestudie: Målet är att minska livsmedelsförluster i Pauligs värdekedja

Report this content

Livsmedelsföretaget Paulig och Helsingfors Institut för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) vid Helsingfors universitet, inleder en baslinjestudie för forskning om livsmedelsförluster i Pauligs leveranskedja för råvaror. Syftet med forskningen är att ta reda på det aktuella läget för matförluster i olika uppströmsstadier och hitta nya sätt att minska livsmedelsavfall i leveranskedjan.   

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har uppskattat att en tredjedel av alla livsmedel som produceras globalt går till spillo. Som en del av dess hållbarhetsstrategi och klimatåtgärder, stöder Paulig FN:s mål för hållbar utveckling om att minska livsmedelsavfallet med 50 % fram till 2030, och vill vara en aktiv aktör i att lösa denna globala fråga.  

- Livsmedelsförluster och avfall genereras i varje steg i livsmedlens värdekedja. Det här samarbetet är inriktat på uppströmsstadierna av värdekedjan. Vi vill förstå vilka produktkategorier och råvaror som genererar störst påverkan och ta reda på vilka möjligheter vi har att rätta till detta i råvarornas ursprungsländer”, säger Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs på Paulig.  

- Med det här samarbetet kan vi ta fram ny internationellt granskad och vetenskaplig information. Vi kommer att undersöka var merparten av livsmedelsförlusten genereras uppströms i värdekedjan. Studien som beställts av Paulig gynnar alla livsmedelsproducenter eftersom resultaten kommer att bli tillgängliga för allmänheten. Den här studien är mycket intressant ur akademisk synvinkel då vi inte tidigare har genomfört några motsvarande omfattande studier om livsmedelsförluster, säger lektor Hanna Tuomisto, som leder projektet. 

Resultaten kommer att vara klara till hösten 2021 och göra det möjligt för Paulig att fatta vetenskapsbaserade beslut om nödvändiga åtgärder för varje råvara.   

Paulig utvecklar ständigt sin verksamhet och söker innovativa lösningar  

Cirka 70 % av det totala genererade avfallet i Pauligs egen verksamhet är livsmedelsförluster (runt 9 100 ton), huvudsakligen icke-säljbara samt biprodukter som härrör från produktionen, och 99,5 % av det återvinns som djurfoder, komposteras eller används för biogasproduktion.  

Paulig utvecklar ständigt sin verksamhet och söker nya innovativa lösningar för att minska livsmedelsförlusterna från den egna verksamheten. Till exempel används nästan all livsmedelsförlust från tortillaproduktion som djurfoder, och kafferelaterad livsmedelsförlust används för biogasproduktion eller återvinns på annat sätt.  

Vid tortillafabrikerna i Belgien och Storbritannien har företaget minskat livsmedelsförlusten genom att använda en del av tortilladegen för återvinning. I Ryssland hittade rosteriet i Tver och deras servicepartner för avfall ett innovativt sätt att återvinna den kafferelaterade livsmedelsförlusten: i dekorativa kuddar och till djurfoder.  

När det gäller att minska livsmedelsavfallet spelar förpackningen också en viktig roll. Hos Paulig prioriteras alltid utvecklingen av förpackningar för att säkerställa förmågan att skydda livsmedlen.  

Tillsammans med konsumenter och återförsäljare kan livsmedelsindustrin göra en skillnad. Paulig vill främja en hållbar framtid för livsmedel och bidra till att lösa problemet med livsmedelsavfall. Företaget vill också inspirera konsumenterna till att göra hållbara val för att minimera sitt livsmedelsavfall.  

Om Helsus 

Helsingfors Institut för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) är en tvärvetenskaplig forskningsenhet inom hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet. Institutets uppdrag är att bidra till samhällets hållbarhetsförändringar genom tvärvetenskaplig och ämnesövergripande forskning och utbildning.  

Forskningen fokuserar i synnerhet på stadsplanering, konsumtion och produktion, den globala södern samt Arktiska förhållanden. Institutet inrättades 2018 som ett svar på en uppmaning till universiteten och forskningsinstitutionerna att ta ett större ansvar för att finna nya vägar mot hållbara förändringar.  

Institutet samlar ihop kärnexpertisen från Helsingfors universitet i samarbete med andra universitet och forskningsinstitut i Helsingforsregionen. Det omfattar också icke-akademiska intressenter för att bidra till hållbarhetsförändringar i samhället. 

Prenumerera