• news.cision.com/
  • Paulig/
  • Paulig och Helsingfors universitet undersöker livsmedelsförluster i början av leveranskedjan: skördens tidpunkt viktig för att undvika förluster

Paulig och Helsingfors universitet undersöker livsmedelsförluster i början av leveranskedjan: skördens tidpunkt viktig för att undvika förluster

Report this content

Paulig och Helsinki Institute of Sustainability Science, HELSUS, på Helsingfors universitet har för första gången studerat mängden livsmedelsförluster som genereras i början av livsmedelskedjan. Faktorer kopplade till skörd och bearbetning av skördade grödor identifierades som orsakerna till förlust i primärproduktionen. I utvecklingsländerna uppstår också utmaningar på grund av bland annat otillräckliga förvaringsmöjligheter, långa transportavstånd och marknadsfluktuationer. Globalt sett går ungefär 14 procent av all producerad mat förlorad i de inledande leden av leveranskedjan för livsmedel.  

Pauligs värdekedja är omfattande och sträcker sig över nästan alla kontinenter. De råvaror som ingick i studien var växtbaserade: frön, olje- och kryddväxter, spannmål och grönsaker. Studien kommer att bidra till Pauligs mål att halvera sina livsmedelsförluster fram till år 2030. 

Ätbara livsmedel avlägsnas från livsmedelskedjan på grund av kvalitetskrav 

Livsmedelsförlust avser avlägsnande av ätliga livsmedel från livsmedelskedjan som inte används som foder eller som annan produkt med kommersiellt värde.  

Förlust av livsmedel i primärproduktionen har många olika orsaker. I samband med skörd, förvaring och transport kan produkter antingen avlägsnas från kedjan eller så kan deras kvalitet försämras. Kvalitetskrav kan leda till att även ätliga livsmedel avlägsnas från livsmedelskedjan. En annan potentiell orsak till livsmedelsförluster är marknadssituationen, i synnerhet överproduktion.  

”För att undvika förluster är rätt tidpunkt för skörd av kaffe- och oljeväxter särskilt viktigt”, säger Marja Roitto, som genomförde studien. 

Många av de råvaror som ingår i studien transporteras till förvaring och vidare till produktionskedjan, till exempel torra produkter som vanligtvis innebär en god hållbarhet. När det gäller växtbaserade produkter så är en stor årlig variation typisk både vad gäller avkastning och kvalitet.   

”Den här unika studien hjälper oss att få en global översikt och en uppskattning av förlusten bland våra viktigaste råvaror, grundorsakerna till det och vilka informationsluckor som finns. Baserat på dessa resultat kan vi utföra ytterligare undersökningar och planera framtida åtgärder för att minska matförlusten och använda sidoströmmar i Pauligs värdekedja”, säger Lea Rankinen, Director of Sustainability and Public Affairs at Paulig. 

Få omfattande studier om livsmedelsförluster på nationell nivå 

”Det finns få tillräckligt omfattande studier publicerade om livsmedelsförlust på nationell nivå, och det finns inte tillräckligt med information om alla råvarugrupper”, säger Marja Roitto. ”Denna grupp omfattar kaffe, oljeväxter och maskintröskade pumpafrön.”  

När det gäller spannmål, vegetabiliska oljor och vissa andra råvaror var uppgifternas geografiska täckning otillräcklig. Orsakerna till förlusterna kan ha samband med skörd och bearbetning, men utvecklingsländerna står också inför utmaningar som till exempel bristande möjligheter till förvaring, långa transportsträckor och marknadsvillkor. Det är viktigt att utveckla färdigheter, tekniska lösningar och infrastruktur inom det lokala jordbruket. 

”Att stödja och utbilda småproducenter är en central åtgärd för att minska livsmedelsförlusten i primärproduktionen”, säger Marja Roitto.  

Att undersöka förluster i primärproduktionen har också sina utmaningar. Enligt Marja Roitto var det inte alltid tydligt om de livsmedel eller andra produkter som avlägsnades från livsmedelskedjan behandlades som avfall eller för andra ändamål. 

Forskningsbaserad kunskap om förluster i kaffeproduktionen är otillräcklig  

”Av de studerade produktgrupperna kommer kaffebönorna, eller kaffebären, från Syd- och Centralamerika, Afrika och Asien”, säger Marja Roitto.    

Den årliga produktionen av gröna kaffebönor är cirka 10,5 miljoner ton. En stor del av kaffeproducenterna är små jordbruk som själva utför den första bearbetningen av grödor.  

”Även mindre råvaruförluster kan vara en betydande ekonomisk förlust för dessa gårdar”, påpekar Marja Roitto. 

Leônidas Carrijo Azevedo Melo, en forskare från Brasilien, uppskattar att cirka 10–30 % av kaffegrödorna kan falla från växterna till marken. Försök görs att även skörda denna del av grödan, men kvaliteten är sämre”, säger Marja Roitto.  

I de flesta fall slutar bärdelarna som omsluter kaffebönan som avfall. Idag utvecklas nya användningsområden för kaffebär och bönskal, varav vissa är livsmedelstillämpningar, såsom drycker.  

”Men bär och bönskal ingår inte i definitionen av livsmedelsförlust i primärproduktionen, eftersom de inte anses vara ätbara livsmedel.”  

Resultaten publicerades i Think Corner den 27 oktober kl. 10.00.  

Ytterligare information:  

Marja Roitto, +358 50 556 0504, marja.roitto@helsinki.fi

Lea Rankinen, chef för hållbarhet och offentliga angelägenheter, Paulig, +358 41 539 4609, lea.rankinen@paulig.com

Om Paulig 
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com

Om Paulig 
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com

Prenumerera

Media

Media