• news.cision.com/
  • Paulig/
  • Pauligs partnerprogram hållbarhetsrevideras av FLOCERT som är ett oberoende verifieringsorgan

Pauligs partnerprogram hållbarhetsrevideras av FLOCERT som är ett oberoende verifieringsorgan

Report this content

Som ett av de första stora rosterierna i världen använder Paulig endast kaffe som köpts in från verifierat hållbara källor. Varje år köper Paulig över 50 miljoner kilogram kaffe, dvs. närmare 370 miljarder kaffebönor, och av dessa är största delen (80 %) Rättvis handel- och Eko- eller UTZ-verifierade. Ungefär en femtedel av Pauligs kaffe har sitt ursprung i partnerprogram som framöver kommer att hållbarhetsrevideras av den oberoende parten FLOCERT.

Pauligs partnerprogram är hållbarhetsprogram i kaffets ursprungsländer. Programmen beaktar miljön, ekonomiska och sociala aspekter och genomförs tillsammans med exportföretag och andra partner. Fokus i dessa program ligger på att förbättra odlarnas utkomst, se till att kaffeodling är möjlig även i framtiden och utveckla hela samhället.

Partnerprogrammen väljs alltid noggrant och via en lång process. Fram till i dag har Paulig och de lokala partnerna ansvarat för revisionen av partnerprogrammens hållbarhet. Enligt Pauligs uppställda mål för 2019 lämnas programmen nu över till oberoende hållbarhetssrevision.

”Vi vill fortsätta att utveckla vårt sätt att arbete och öka transparensen och öppenheten i vår kaffekedja genom att lämna över vårt icke-verifierade partnerprogram till en oberoende revision. Till vår revisor har vi valt FLOCERT, det oberoende verifieringsorganet”, berättar András Koroknay-Pál, ansvarig för upphandlingen av Paulig-kaffet, och han fortsätter:

”Kaffe är en njutning som ska ge en god eftersmak. Därför vill vi i all vår verksamhet försäkra oss om att kaffets vänner kan njuta av sina kaffestunder medvetna om att kaffet inte bara uppfyller våra kriterier, utan att även en tredje oberoende part har säkerställt en hållbar utveckling. FLOCERT är starkt förankrad i kaffeproducenternas gemenskap, har goda referenser och har nått goda resultat i sitt arbete. FLOCERT samarbetar t.ex. med Rättvis handel.”

FLOCERT har börjat bygga referensramarna för kvalitetsrevisionen av Paulig och revisionerna har planerats till det sista kvartalet av året. 

”Ärendena avancerar enligt planerad tidtabell. Vi är entusiastiska över att få reda på hur vi med partnerprogrammen och detta samarbete kan utveckla odlingen av kaffe och det lokala samhället”, summerar András Koroknay-Pál, som besökt över hundra kaffeodlingar.

Diego Robelo som driver kaffeodlingen Aquiares i Costa Rica kommer att besöka Pauligs kafferosteri i början av juni 2019. Om du är intresserad av att träffa och intervjua kaffeodlare, vänligen kontakta Pauligs kommunikation.

Mer information och intervjuförfrågningar:
Pirjo Hästbacka, kommunikationschef, Paulig, tfn +358 50 356 8359
media@paulig.com

Om Paulig
Paulig är ett internationellt familjeföretag som producerar livsmedel och är känt för sina högklassiga varumärken och tjänster. Företagets affärsområden är Paulig Coffee, Paulig Foods och Paulig Snacks. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Paulig har 2 000 anställda i 13 länder. Företagets omsättning 2018 var 907 miljoner euro. www.pauliggroup.com 

Prenumerera