Ändrad ägarstruktur i Peab

I drygt 50 år har bröderna Erik och Mats Paulsson varit verksamma inom bygg - och fastighetsbranschen i Norden. Nu genomförs en affär som är ett led i en pågående generationsväxling inom familjerna. Härigenom skapas utrymme för nästa generation att fortsätta utvecklingen av sina respektive verksamheter.

I en strukturaffär har 15.706.663 A-aktier i Peab bytt ägare. Säljare är Sara Karlsson med bolag och Svante Paulsson med bolag. Köpare är Fredrik Paulsson med familjer och bolag samt Mats Paulsson med familjer och bolag, som tillsammans förvärvat 12.006.000 A-aktier, och sedan avyttrar 4.000.000 B-aktier.

Därutöver har Karl-Axel Granlund med familj och bolag förvärvat 1.500.000 A-aktier, Malte Åkerström med familj och bolag har förvärvat 1.377.163 A-aktier samt Göran Grosskopf med familj och bolag har förvärvat 823.500 A-aktier..

Efter ägarförändringen har berörda parter följande innehav:

Mats Paulsson med familjer och bolag äger 17,2 % av kapitalet och 28,9 % av rösterna.

Fredrik Paulsson med familjer och bolag äger 9,6 % av kapitalet och 29,4 % av rösterna.

Karl-Axel-Granlund med familj och bolag äger 6,7 av kapitalet och 5,5 % av rösterna.

Malte Åkerström med familj och bolag äger 0,9 % av kapitalet och 2,5 % av rösterna.

Göran Grosskopf med familj och bolag äger 0,4 % av kapitalet och 1,4 % av rösterna.

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2014 kl. 07.30

För ytterligare info, kontakta:

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Peab är Nordens Samhällsbyggare med ca 13.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar