Dela

Om oss

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Kontakt

 • Peab
  Margretetorpsvägen 84 269 73 FÖRSLÖV
  +46 431 89 000
  http://www.peab.se
 • Pressjour
  010-456 86 00
 • Citat

  Första kvartalet innebär en lägre aktivitet som en följd av säsong och väder. Sedan vårt förvärv av verksamheter inom ballast och beläggning har detta säsongsmönster blivit än tydligare. Samtidigt har Peabs totala verksamhet blivit mer diversifierad vad gäller länder, produkter och kunder. Första kvartalet uppvisade förbättrade marginaler inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling, en god orderingång samt en stark finansiell ställning.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Vi arbetar alla för att minska våra koldioxidutsläpp. Vid tillverkning av asfalt är det torkning och uppvärmning av stenmaterialet som är den process som kräver störst mängd energi. Vi har därför ställt om och vid tillverkning av ECO-Asfalt används en fossilfri värmekälla och koldioxidutsläppen halveras. Jag är idag väldigt stolt över att vi kan erbjuda marknaden ECO-Asfalt i alla våra länder.
  Håkan Jacobsson, vd Peab Asfalt
  Vi har arbetat tillsammans med Uddevalla kommun i ungefär ett års tid med att ta fram handlingar och underlag för den nya simhallen. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i backen för simhallen som kommer att bli ett riktigt fint tillskott för Uddevalla.
  Magnus Wedholm, biträdande regionchef, Peab
  Vi ser fram emot att få utveckla ytterligare en del av Sundsvall Logistikpark genom att bygga den nya containerhamnen tillsammans med SCA. Vi har god erfarenhet av att samarbeta i stora och komplexa projekt, såsom de närliggande utbyggnationerna av Östrand Massafabrik och Tunadals sågverk. Att vara delaktig i att utveckla infrastrukturen och ett effektivt och hållbart transportnav för Sundsvall och Norrland är självklart för oss som Nordens samhällsbyggare.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi ser fram emot att driva arbetet med Lundbys nya grundskola tillsammans med Lokalförvaltningen. Precis som Peab fokuserar Göteborgs stad på miljö- och hållbarhetsfrågorna och vi kan gemensamt ställa höga krav på exempelvis transporter, materialval och återvinning i projektet.
  Stellan Haraldson, regionchef Peab
  Som lokal samhällsbyggare är vi stolta över att vara delaktiga i denna satsning i Stokmarknes. Vi kommer att rekrytera en hel del medarbetare lokalt till projektet. Vi har byggt mycket på Hadseløya under de senaste tio åren, och ser nu fram emot ett gott samarbete med hotellets ägare och Nordic Choice-kedjan.
  Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab
  Hälsa, säkerhet och ett hållbart arbetsliv är några av de viktigaste frågorna vi har i vår bransch. Det finns många riskfyllda arbetsmoment och vi arbetar ständigt för att stärka säkerhetskulturen i alla våra verksamheter. Som nordiskt företag är det förstås viktigt att vi gemensamt uppmärksammar detta, och Säkerhetsdagen blir ett tillfälle för reflektion på alla våra arbetsplatser i Norden.
  Urban Alm, arbetsmiljöchef Peab
  Vi är stolta över att få förtroendet att sköta om de statliga vägarna i Västerås. Totalt rör det sig om vägsträckor på cirka 970 kilometer. Bland annat ingår E18 som Trafikverket kategoriserar som en så kallad klass 1 väg. Det betyder att det är mycket höga krav på att exempelvis snöröjningen ska vara färdig på kort tid. Det har vi goda erfarenheter av sedan tidigare, bland annat från Uppsala där klass 1 väg ingår i uppdraget.
  Azad Miro, bitr. arbetschef på Peab
  Vi är stolta över att få förtroendet att sköta om vägarna i Kungsbacka. Det är ett område med blandat klimat och landskap med allt från kust till högre terräng och artrika vägkanter. Flera av våra medarbetare bor i området och har god lokalkännedom och har väl inarbetade samarbeten med lokala underentreprenörer, vilket jag ser som en stor fördel.
  Christer Andersson, arbetschef på Peab
  Att arbeta med drift och underhåll är att verkligen göra skillnad varje dag. Att vi är delaktiga till att vi har säkra och trygga vägar är ett viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare och något vi är mycket stolta över.
  Bengt Johansson, regionchef Peab
  Det här projektet är en viktig framtidssatsning för invånarna i Löddeköpinge och vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper. Skolan kommer att bli en mötesplats för såväl elever och personal som för föreningslivet, och kommer att bidra till människors hälsa och meningsfulla fritidsaktiviteter. Kort sagt är det här ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge.
  Bratislav Marjanovic, regionchef Peab
  Övergången från fossila bränslen i produktionen är den viktigaste faktorn för att minska klimatpåverkan från produktion av asfalt. På Peab Asfalt är det samtidigt en del i ett större miljöinitiativ där vi även arbetar med energieffektivitet, reducerad tillverkningstemperatur, fossilfri transport och utläggning och inte minst återbruk, det sparar både CO2-utsläpp och naturresurser.
  Claus Terkildsen, ansvarig för Peab Asfalt i Danmark
  I det här projektet skulle vi gjuta totalt 6 000 kubikmeter betong. Genom att använda den nya betongen från Swerock minskade vi koldioxidutsläppen med över 200 000 kg jämfört med traditionell betong. Det motsvarar ca 5 330 bilresor tur och retur mellan Julas centrallager i Skara och centrala Göteborg.
  Fredrik Gustafsson, arbetschef Peab
  Vi känner ett stort ägarskap för projektet och har haft ett mycket bra samarbete med både Waagan Eiendom och Bertel O. Steen när vi tillsammans har utvecklat anläggningen. Vårt mål är att få två mycket nöjda kunder när byggnaden står klar 2022.
  Kjetil Nordang, regionchef Peab
  Satsningen på ECO-Ballast gör vi dels för att nå våra egna miljömål, men också för att möta nya beställarkrav.
  Karl-Gunnar Karlsson, vd Swerock.
  Detta höghus på 14 våningar kommer att bli synligt i hela stadsbilden. Projektet har genomgående hög standard och vi utför arbetet i hög grad med våra egna resurser. Vi ser mycket fram emot att påbörja denna prestigebyggnad.
  Kjetil Nordang, regionchef Peab
  Att vara med och bidra till att riksväg 35 blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att minimera påverkan för trafikanterna samtidigt som vi ställer mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare.
  Berth Larsson, regionchef Peab
  I detta projekt har vi slagit i över 300 000 meter pålar för att föra över lasterna från tunneln ner i leran. Vi har också bland annat valt att förtillverka stora delar av armeringskonstruktionerna. Den förtillverkade armeringen har sedan levereras hit till arbetsplatsen för att kunna monteras på plats och gjutas direkt. Det sparar både tid och gör att vi inte kräver lika stora ytor som vi hade behövt om vi hade gjort konstruktionerna av armering på plats.
  Kristoffer Ekfeldt, projektchef på Peab
  Vi ser fram emot att bygga den nya skolan till Enköpings gymnasieungdomar. Det känns också bra att kommunen har stort hållbarhets- och klimatfokus i projektet.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Det känns oerhört inspirerande att som samhällsbyggare vara med och effektivisera Stockholms framtida avloppsrening. Det är ett projekt som bidrar till en förbättrad samhällsfunktion och bättre förutsättningar avseende hållbarhet och miljö för Stockholmarna.
  Carl Johan Söderberg, regionchef Peab
  Växjö kommun ställer krav på att nybyggnationer ska bestå av minst 50 % trä i stommen, vilket vi uppfyller här. Det skapar även en behaglig arbetsmiljö både i produktion och för slutkund. Att förse taket med sedum och solceller är väldigt miljövänliga alternativ. Som alla växter hjälper sedumen till att rena luften.
  Cecilia Bodelsson-Rydberg, platschef Peab.
  Vi är väldigt stolta över det här uppdraget där vi verkligen kan dra nytta av bredden i våra medarbetares yrkeskunskaper. Det känns fantastiskt att vi får vara med och bygga en bra arena för både tävlande och allmänhet.
  Olle Eurenius, avdelningschef Peab
  Det känns väldigt fint att vi får genomföra detta projekt i Kägeludden. Projektet är en utmärkt fortsättning på samarbetet mellan Peab och Niam Oy och vi vill naturligtvis tacka beställaren för förtroendet.
  Marko Rinkinen, regionchef Peab Finland
  Det är glädjande att vi fått förtroendet att bygga denna anstaltsbyggnad tillsammans med Specialfastigheter. Vi kommer att ta oss an projektet på bästa möjliga sätt med stort engagemang.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Vi är tacksamma för att vi har fått förtroendet att bygga kvarter 8 åt HSB Göta. Att det finns ett starkt klimat- och miljötänk i detta projekt är dessutom helt i linje med våra mål på Peab.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Vi är glada över att få fortsatt förtroende av Öresundskraft att leverera elnätstjänster. Vi har haft uppdraget sedan 2015 och ser fram emot fyra nya år. Vi är givetvis stolta över att vi får vara en del av Öresundskrafts omställning till ett hållbart energisystem och möjliggöra den starka tillväxten som sker i regionen.
  Georgios Vellios, vd på ATS Tjänster AB
  Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och jag är otroligt stolt över att vi nu tar vår ECO-Asfalt till Finland. Övergången till fossilfria bränslen är den viktigaste åtgärden för att minska asfaltens klimatpåverkan och ett viktigt steg för att uppnå Peabkoncernens mål att vara klimatneutrala till 2045.
  Håkan Jacobsson, VD Peab Asfalt
  Arbetet med de olika spåren började från blankt papper och under projektets gång har projektorganisationen hittat innovativa lösningar som resulterat i fantastiska spår med stor kapacitet. Vid ultimata förhållanden, som det varit nu i januari, kan snösystemet på 72 timmar producera snö för hela 10 km spår med ett djup på 50 cm.
  Henrik Siewertz, arbetschef Peab
  Vi är mycket glada för det fortsatta förtroendet att få bygga vidare på Campus Lappis och bidra till utvecklingen av studentbostadsområdet. Att få vara del av samhällsbyggandet och skapa trivsamt boende för studenterna känns betydelsefullt.
  Lars Enroth, regionchef Peab
  Vi ser med tillförsikt och engagemang fram emot nästa fas i Peabs utveckling. Peab är i dag en stor nordisk samhällsbyggare med drygt 15 000 medarbetare i en lokalt förankrad organisation. Tillsammans med våra uppdaterade målsättningar ger detta oss unika förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och skapa värde för såväl samhälle och kunder som aktieägare.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Det känns väldigt roligt att få välkomna Kerstin till vårt kommunikationsteam. Peab gör varje dag fantastiska saker som på olika sätt bidrar till samhällsbygget, och vi vill ständigt bli bättre på att också visa upp det utåt. Kerstins långa och breda erfarenhet från nordisk media blir en viktig tillgång i det arbetet
  Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör Peab
  Med NärBo - Lamell har vi skapat en optimerad huslösning som från början till slut kan liknas vid en instruktionsbok full av ”best practice” som vi på Peab samlat på oss genom åren. Med förarbete och projektering klart från start där det ”blanka pappret” redan är ifyllt och komplett så blir affären både enkel och effektiv.
  Stefan Danielsson, affärsområdeschef, Peab
  Vi är stolta över förtroendet att få bygga Kvartetten som har fokus på både människa och miljö, liksom dess omgivning. Den nya kontorsbyggnaden bidrar dessutom till Hyllies fortsatta utveckling.
  Bratislav Marjanovic, Regionchef Bygg Syd
  Vi är glada för det fortsatta förtroendet att få bygga vidare i Linnéstaden och bidra till att utveckla den nya stadsdelen. Vi ser fram emot byggstart inom kort.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Jag är mycket glad över att hälsa Anders varmt välkommen till Peab när vi nu satsar ännu mer på vägdrift. Att bidra till trafiksäkra vägar och god framkomlighet är ett viktigt uppdrag i vårt arbete som samhällsbyggare och Anders med sin erfarenhet och sitt ledarskap kommer att stärka vår utveckling ytterligare
  Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning.
  Det känns väldigt bra att få vara en del av samhällsbyggandet av den gamla Signalen i södra Visby. Att bygga ett nytt modernt bostadskvarter som snart kommer att sjuda av liv och rörelse känns stort.
  Louise Strömbeck, regionchef Peab
  Med detta förvärv välkomnar vi fyra nya medarbetare och stärker Peabs marknadsposition inom asfalt, ballast och betong i Norrland. Vi skapar även förutsättningar för att utveckla en återvinningsverksamhet (Recycling) där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter.
  Patrik Silfvernagel, regionchef Norrland, Swerock och Peab Asfalt
  Vi är stolta över att nu få genomföra det andra byggprojektet för A-Kruunu. Det här projektet är ett viktigt tillskott för oss, då vi bygger även de andra höghusen i kvarteret.
  Marko Rinkinen, Peab Finland
  Vi är stolta över att vara med och fortsätta utveckla Eskilstuna. Vi bygger sedan tidigare bostäder i närområdet, så det känns bra att bidra till samhällsbygget på ett hållbart sätt när vi nu fortsätter att utöka antalet bostäder i centrala Eskilstuna.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Att vara med och bidra till en mer trafiksäker väg med bättre framkomlighet och därigenom till gruvnäringen och en levande landsbygd känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att befintlig trafik måste passera arbetsområdet, därför ställs mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Väghållare kan utesluta omledning utan krav på att redogöra för hur de kommit fram till det, eller hur arbetet ska kunna utföras säkert med angivet alternativ. Det överlåts till oss entreprenörer att lösa. Vi kan ställas inför faktum att utrymme saknas för att skapa betryggande avstånd till trafiken eller placera ut de skydd som krävs.
  Anncatrin Elversson, trafikanordningschef Peab
  Vi är mycket glada att få hjälpa till att möta behovet av fler bostäder i Sigtuna. Vi har genomfört flera projekt i Steninge Slottsby som med sin lantliga charm ändå är centralt beläget och har närhet till Arlanda och Uppsala. Att få vara del av samhällsbyggandet och skapa boenden med närhet till både natur och arbeten känns viktigt.
  Louise Strömbeck, regionchef Peab
  EPD:er är ett konkret sätt att tydliggöra miljöpåverkan, så att den kan vara en del av beslutsunderlaget vid våra strategiska beslut. Det här är ytterligare en viktig satsning i linje med Peab-koncernens klimatmål. Vi ska ha en klimatneutral verksamhet år 2045, vilket betyder att vi vill uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att kunna göra det måste vi kunna göra medvetna val vid våra inköp.
  Elisabet Stadler, miljöchef Peab
  Den starka efterfrågan på hyresrätter har gett oss goda möjligheter att utveckla fastigheter som hyresrättsprojekt. Genom att erbjuda både bostadsrätter och hyresrätter till marknaden under kommande år skapar vi en god grund för såväl Peab Projektutvecklings verksamhet som andra affärsområden inom koncernen. Naturligtvis är det samtidigt glädjande att vi kan bidra till utbudet av olika boendeformer i fler kommuner.
  Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling
  Jag, liksom säkert många andra, har någon gång råkat ut för att ha glömt mensskydd när jag som bäst behöver det. Byggarbetsplatser ligger inte alltid centralt på våra orter vilket också gör att det kan vara svårt att hinna iväg på rasten för att handla om man glömt skydd. Dessutom är det ju ingen som tar med sig eget toalettpapper när de ska besöka en arbetsplats, det borde vara samma sak med mensskydd.
  Camilla Hartman Frilander, arbetschef i Örebro
  De senaste åren har vi byggt mycket bostäder i Halmstad och det känns väldigt roligt att få ta oss an ytterligare ett projekt tillsammans med HFAB. HFAB:s hållbarhetsambitioner för projektet ligger helt i linje med vårt miljöarbete och organisationen står väl rustad att genomföra projektet
  Stellan Haraldsson, regionchef Peab
  Det är oerhört glädjande att få vara med och bygga en skola som ska hålla i många generationer framöver. Peab har stor erfarenhet av att bygga skolor och vi tar med oss kunskap in i det här projektet, nu senast från byggnationen av bland annat Södra skolan i Grums.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Vi är stolta över att bygga en ny skola med tillhörande sporthallar i Älta. Att få vara med och skapa en skola som ska hålla i många generationer är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare. Peab är det byggbolag som bygger flest skolor i landet, vilket innebär att vi har bred kompetens och erfarenhet inom området.
  Lars Enroth, regionchef Peab.
  Detta är ett stort och utmanande ombyggnadsprojekt som verkligen kommer att kräva engagemang och samarbete under produktionen. Starten med Castellum har varit positiv och lovar gott inför fortsättningen.
  Liselott Bergkvist, regionchef Peab
  Som samhällsbyggare känns det extra bra att få vara med och bygga framtidens vårdlokaler. Vi är stolta över att få detta uppdrag av Locum.
  Carl Rülcker, ansvarig för Smidmek
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp