Citat

Att vi nu får möjlighet att utföra fullskaleförsök är viktigt för att utvärdera om de fördelar vi ser i labbförsöken även uppnås i verkligheten. Förutom ligninets miljömässiga fördelar räknar vi också med en positiv klimateffekt av att biomassa binds in i asfalten. De tekniska fördelar vi förväntar oss med lignin är främst bättre beständighet och ökat motstånd mot belastningsskador. 
Mats Wendel, innovationsstrateg Peab Asfalt
Det är viktigt att vi i branschen anmäler alla stölder för att polisen ska se omfattningen av stölder i byggbranschen. De anmälda stölderna ligger också till grund för att vi i branschen tillsammans med forskare ska kunna ta fram underlag för att få veta omfattning, skadeverkan och risker.
Peter Martin, säkerhetschef i Peab
Vi ser fram emot att bygga fler lägenheter tillsammans med Tornet och på så sätt bidra till att utbudet av hyresrätter i Göteborg ökar. Det känns också bra att vi kan vara med och väcka liv i Lillhagsparken på nytt och både bevara och utveckla den befintliga miljön.
Liselott Bergkvist, regionchef Peab
Det här en viktig klimatfrämjande satsning som bidrar till hållbart byggande genom att förebygga uppkomsten av avfall och främja cirkulära flöden. Sundsvall har dessutom en optimal lokalisering för att ta ett ordentligt kliv inom cirkulärt byggande i norra Sverige. Korta och effektiva transporter av cirkulära materialflöden sänker både våra egna och våra kunders klimatavtryck.
Johannes Pettersson, Swerock Recycling
Det är dags att våra medarbetares liv och hälsa sätts framför lägsta kostnad och största framkomlighet vid upphandling av vägarbeten. Det tjänar samhället på i längden.
Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab
Vi är stolta över att bidra till utvecklingen i Skövde. Projektet ligger helt i linje med vår strategi om att bygga hållbara bostäder med låg energianvändning. Vi ser fram emot samarbetet med Badhustorgets Privatbostäder som arbetar enligt samma strategi som oss.
Robert Malmgren, arbetschef Peab
I kristider är det lätt att tappa bort de värdebaserade frågorna. Vi vill därför erbjuda en möjlighet för alla som verkar i, eller är nyfikna på den här fantastiska branschen, en möjlighet att lära sig mer om vilka etiska utmaningar vi har och vad var och en kan göra åt dem. Kunskap och verktyg är alltid första steget till förändring.
Maria Hernroth, Peabs hållbarhetschef och representant för Byggföretagen inom Samhällsbyggnadssektorns etiska råd
Vi är väldigt stolta över att få vara med och bidra till stadsutvecklingen i Kiruna med det här nya badhuset. Det kommer att erbjuda allt som en badälskande Kirunabo kan önska sig. Vi har tidigare bland annat byggt stadshuset och bygger nu det nya kulturhuset och vi är tacksamma över att vi får förnyat förtroende från kommunen att fortsätta utveckla Kiruna.
Susanne Hallberg, regionchef Peab
- Det är med stor glädje jag hälsar Eva Zdolsek välkommen till Peab Projektutveckling Syd. Eva har en bred kompetens inom många olika delar av projektutvecklingsprocessen vilket gör henne särskilt lämpad som affärschef. Hon har utöver det också en intressant mix av både privata och offentliga anställningar bakom sig vilket ger henne en stor förståelse för båda världarna
Christian Dahlman, projektutvecklingschef Peab Syd
Det är oerhört glädjande att få vara med och bygga en skola som ska hålla i många generationer framöver här i Karlstad. Vi på Peab har stor erfarenhet av att bygga skolor som vi tar med oss in i det här projektet, nu senast från byggnationen av Västerstrandskolan. Den här kunskapen hjälper oss att hitta de bästa lösningarna.
Nils Staffansson, regionchef Peab
Detta är ett fantastiskt projekt som tillåter oss att bygga nya boenden i Sarpsborg. Fastigheterna kommer att byggas med en betongkonstruktion och mycket timmer i fasaden, vilket gör att de passar bra in i miljön vid älven Glomma.
Trond Bergsland, regionchef Peab
Vi ser fram emot att vara delaktiga i att utveckla hamnen och att bidra till Trelleborgs hamns vision om att stärka sin position som Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn. En av Peabs styrkor är att vi är lokala och kan säkerställa rätt resurser under hela projektet, från komplicerad grundläggning till färdig och driftsatt anläggning.
Göran Wiking, regionchef Peab
Det värmer i hjärtat av stolthet att se årets stipendiater, de är alla otroligt fina representanter för Peabskolan. Jag önskar alla tre stort lycka till!
Alexandra Johansson, VD Peabskolan
Mina tre år på Peabskolan har varit väldigt bra och jag har lärt mig väldigt mycket och utvecklats. Det man kommer sakna mest är gemenskapen på skolan och att man känner alla. Och alla lärare som är så bra, säger han. Efter studenten ska jag förhoppningsvis börja jobba på Peab som lärling, sedan får jag se vad som händer.
Kristoffer Larsson, avgångselev på Peabskolan i Malmö
Det har varit tre lärorika år med både teori och praktik, det har gått fort. Efter studenten ska jag jobba, jag har fått jobb på Peab Byggservice. Det är min plan och det ska bli väldigt kul
Hugo Hägglund, avgångselev på Peabskolan i Göteborg
Min morbror rekommenderade mig att söka till Peabskolan, dels för att det är en bra skola och att det fanns goda chanser till jobb efter skolan, berättar han. Det bästa med Peabskolan har varit att det är en liten skola med små klasser, så man får bättre chans till en bra utbildning, lärarna kan fokusera bättre på en. Jag kommer att sakna alla som går på Peabskolan och lärarna. Man har ju fått en form av relation med dem, så det kommer man sakna så klart
Viktor Karlsson, Peabstipendiat
Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att utföra detta spännande projekt där vi bygger boenden för flera generationer. Att vara med och bygga det lokala samhället är viktigt för oss på Peab.
Nils Staffansson, regionchef Peab
Det gäller att vara medveten om riskerna och förhålla sig till dem. Jag trivs med utmaningen och det är ett skönt gäng jag jobbar med
Josefine Malmberg
Vi är glada över att vi har lyckats rekrytera någon med så god insyn i en snabbt föränderlig del av fastighetsbranschen. Med rekryteringen av Camilla Ahlgren som marknads- och uthyrningschef på Peab Projektutveckling Syd stärker vi vår förståelse för omvärlden ytterligare, något som i förlängningen kommer innebära att vi blir ännu bättre på att hjälpa våra hyresgäster att bli långsiktigt framgångsrika
Christian Dahlman, chef för Projektutveckling Syd
Vi är glada att få till detta samarbete med Karlstads Bostads AB. Vi har arbetat mycket med omställningen av området då vi bland annat byggt ett flertal bostadsprojekt, kontorsbyggnaden Skeppet och förskolan Lotsen. I dagarna färdigställde vi även det nya parkeringshuset i närheten. Att vi får vara med och fortsätta utveckla Karlstad känns såklart jättebra.
Nils Staffansson, regionchef Peab
En stor del av det praktiska lärandet sker ju genom praktiken som fortfarande pågår, men självklart har vi ställt om en hel del i undervisningen. Mycket av den teori som var planerad till hösten har vi genomfört nu och får ta igen de praktiska delarna när vi kan ses tillsammans i skolan igen
Alexandra Johansson, vd på Peabskolan
Vi har stor erfarenhet av att genomföra komplexa samhällsbyggnadsprojekt med kommuner och vet hur viktigt det är att vi gör kommunens intresse till vårt. Att vi nu påbörjar projektet tillsammans i ett tidigt skede ser jag som mycket positivt. Nu kan vi bygga vår gemensamma organisation och skapa ett gemensamt arbetssätt som gynnar projektet. Jag ser fram emot att bidra till att säkra en viktig samhällsfunktion för invånarna i Alingsås kommun.
Jonas Gustafsson, projektchef på Peab
Vi har drivit flygplatsen i tio års tid och under de senaste åren har vi framfört att vi långsiktigt inte kan ta ensamt ansvar för denna viktiga samhällsfunktion. Coronapandemins effekter på resandet har ställt frågan på sin spets. Utan intäkter och med en oklar framtid för flyget måste vi nu tyvärr ta steget och stänga flygplatsen tills vidare. Samtidigt har jag goda förhoppningar om att kommunerna i Nordvästskåne vill hitta en lösning så att flygplatsen kan återstartas i framtiden.
Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.
Vi är stolta över att vara delaktiga i utvecklingen av flygplatsen tillsammans med Saab. Vi är en lokal samhällsbyggare och en av anledningarna till att vi fick entreprenaden är att vi har de resurser som projektet kräver inom Peab. Detta är vad vi kallar ett närproducerat samhällsbygge.
Lars Lind, arbetschef på Peab
Detta projekt är uppdelat i två faser. I den första fasen som startade 2017 har vi tillsammans med Sundsvall Logistikpark och Ramböll projekterat för den nya kombiterminalen. Att det nu står klart att vi kan påbörja arbetet med byggnationen känns självklart bra. Jag ser fram emot att vi är med och bidrar till att Sundsvall får ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i vår region.
Jörgen Eriksson, regionchef Peab
Att vara med och bidra till att den nya vägen blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att befintlig trafik måste passera arbetsområdet, därför ställs mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare.
Berth Larsson, regionchef Peab
Vi bygger sedan tidigare bostäder i närheten, och det känns väldigt bra att fortsätta bidra till samhällsbygget på ett hållbart sätt när vi nu ytterligare utökar antalet bostäder i centrala Eskilstuna.
Nils Staffansson, regionchef Peab
Vi har tidigare genomfört flera projekt tillsammans med Backahill som är en viktig kund till Peab. Vi ser fram emot att bygga hyresbostäder till kommuninvånarna i Ängelholm och på så sätt bidra till att utbudet av bostäder ökar. Det är också härligt att kunna nyttja en plats med ett gammalt parkeringshus för att förädla staden, det är ett bra närproducerat samhällsbygge med miljön i fokus.
Olle Olsson, regionchef Peab
För oss i Peab är det viktigt att bygga för alla i samhället. Det visar vi genom att vi tillsammans med Hemsö nu bygger bostäder för Södertäljes äldre invånare.
Lars Enroth, regionchef Peab
Vi har under de senaste åren byggt åtskilliga högklassiga höghus i huvudstadsregionen tillsammans med Kojamo. Vi är mycket glada över att vårt utmärkta samarbete nu fortsätter med det här projektet och att vi kan hjälpa till att möta behovet av fler bostäder i Esbo.
Marko Rinkinen, Peab Finland
Första kvartalet 2020 får betraktas som unikt. Vi gick in i året med stabila marknadsutsikter men när vi stängde böckerna var bilden dramatiskt annorlunda. De underliggande resultaten från affärsområdena var stabila i kvartalet och Peabs goda finansiella ställning, höga orderläge samt en väl beprövad affärsmodell utgör en bra bas för att möta en ökad osäkerhet.
Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
Både våra egna medarbetare och våra leverantörer har varit väldigt engagerade i detta och velat hjälpa till för att vi ska hinna bli klara i tid. Den största utmaningen är att få alla leveranser i tid, men alla har verkligen gjort sitt yttersta för att hjälpa till. För oss är detta att vara en samhällsbyggare på riktigt, att kunna hjälpa till i vårt lokalsamhälle när det behövs som mest
säger Sven Lindström, platschef på Peab
Vi är glada att få genomföra ett projekt som detta. Renoveringen av hyresbostäderna är genomgripande, nästan allt ska rivas, förutom bärande konstruktion
regionchef Marko Rinkinen, Peab Finland
Frostaliden har varit ett roligt och utmanande projekt. Inte minst konstruktionsmässigt där både projektering och produktion inneburit nya metoder och tillvägagångssätt för oss. Att bygga med trä ligger helt i linje med vår filosofi att vara en hållbar samhällsbyggare
Peabs arbetschef Robert Malmgren
Det har varit ett jätteroligt och lärorikt projekt för våra elever. Ett bra lokalt samarbete mellan företag och skola för att främja den biologiska mångfalden i närområdet. Det ska bli så spännande att följa vilka fåglar som flyttar in i de olika holkarna.
slöjdlärare Anders Karlsson
Det känns väldigt hedrande och sporrar mig till att vilja fortsätta utvecklas
Gustav Holm, platschef på Peab i Göteborg
Detta är ett mycket viktigt projekt för oss i Peab som har som mål att vara en lokal samhällsbyggare i norra Norge. För det första kommer detta att vara en stor byggarbetsplats, vilket innebär hög sysselsättningsgrad för Peab. Samtidigt har projektet positiv påverkan på det lokala näringslivet
Gro Skaar Knutsen, regionchef i Peab
Det känns väldigt bra att bidra med detta till sjukhuset i rådande tider. Vi hade väldigt stor respekt för projektet innan vi startade, vi visste att det skulle innebära stora utmaningar att bygga på sjukhustomten och att det var en tekniskt komplex byggnad. Därför satsade vi extra mycket på att planera och följa upp. Något som vi haft stor nytta av genom hela projektet
Ove Svanberg, projektchef på Peab
Vi är både glada och stolta över att vara utvalda som entreprenör i detta samhällsbyggnadsprojekt som har ett stort intresse i lokalsamhället. Vi går in i samverkansprocessen med en väldigt god känsla av att vår och kommunens organisation kompletterar varandra bra och att det kommer att resultera i en bra produkt
Magnus Wedholm, Peabs arbetschef i Uddevalla
- Jag kände direkt att det var en självklarhet att bidra med det jag kan. Jag ställde frågan om tjänstledighet till min chef på Peab. Efter ett par dagar hade jag fått godkänt på min ansökan och i måndags började jag arbeta på sjukhuset
Arja Johansson, till vardags projektinköpare på Peab i Skövde
Vi ser fram emot att tillsammans med Karlshamns hamn vara delaktiga i utvecklingen av hamnutbyggnaden. Vi är en lokal samhällsbyggare och en av anledningarna till att vi fick entreprenaden är vår förmåga att samverka internt för att säkerställa rätt resurser under hela projektet. Detta är vad vi kallar ett närproducerat samhällsbygge
Göran Wiking, regionchef på Peab
Vi är väldigt stolta över att få vara med och bygga nya Noltorpsskolan som ska hålla i många generationer. Vi på Peab har stor erfarenhet av att bygga skolor och vi tar med oss kunskap in i det här projektet som gör att vi hittar de bästa lösningarna. Vi ser fram emot att starta det här arbetet så att elever, lärare och personal får nya, fräscha lokaler att vistas i.
Stefan Lindvert, arbetschef på Peab i Alingsås
Peabs finansiella position är fortsatt stark och verksamheten bedrivs på marknader med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt. Under rådande osäkerhet och med tanke på ökade kostnader genom framtida åtgärder finner styrelsen det lämpligt att dra tillbaka förslaget om ordinarie utdelning i sin helhet.
Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
Det känns inspirerande att få vara med och utveckla det nya kvarteret, som ligger i linje med vårt lokala samhällsbyggnadsengagemang.
Anders Bergeling, regionchef Peab
Peab har lång erfarenhet av renoveringsarbeten och vi ser fram emot att starta det här arbetet så att de boende inom kort får nya, fräscha lägenheter
Nils Staffansson, regionchef på Peab
Vi är mycket stolta över att Conceptor Bolig genom detta kontrakt ger oss förnyat förtroende. Det är den här typen av samarbeten som hjälper Peab att nå målet om de mest nöjda kunderna i branschen. Vi ser mycket fram emot vårt fortsatta samarbete.
Terje Kaasa Larsen, regionchef Peab
Genom lokal närvaro på många olika platser i fyra nordiska länder kommer vi med vår storlek, styrka och kompetens att bli en ledande beläggningsaktör. Förvärvet ger fantastiska möjligheter till synergieffekter och utveckling, inom både tillverkning samt utläggning och återvinning av asfalt. Till exempel vill vi arbeta med ECO-Asfalt i alla länderna
Håkan Jacobsson, vd Peab Asfalt
Vi har sedan ett antal år tillbaka haft glädjen att få producera ett antal projekt för Hälsostaden och på detta sätt vara delaktiga i deras mål att skapa goda hälsomiljöer och därigenom skapa bästa möjliga vård. Att vi nu får möjligheten att fortsätta detta framgångsrika samarbete genom att bygga denna nya vårdbyggnad är mycket inspirerande. Hälsostaden är ett viktigt samhällsprojekt i Ängelholm och nordvästra Skåne
Bratislav Marjanovic, regionchef Peab.
Det var en tuff tidsplan, men tack vare ett gott samarbete mellan Peab, Akademiska Hus och Linköpings universitet lyckades vi bli klara med projektet i tid och även hålla budgeten
Robert Olsson, arbetschef på Peab
Det känns väldigt roligt att fortsätta vårt goda samarbete med SSSB. Tillsammans möjliggör vi byggandet av fler bostäder för Stockholms studenter, en målgrupp som är starkt påverkad av bostadsbristen. Med vår breda erfarenhet av att bygga den här typen av bostäder är vi redo för att ta oss an även det här projektet.
Lars Enroth, regionchef Peab