Citat

Projektet på Utöya är en del i det värdegrundsarbete som bedrivs på Peabskolan. Arbetet påbörjas redan första utbildningsdagen och avslutas först på studentdagen. Projektet på Utöya är ett fint sätt att omsätta teori till praktik.
Rickard Klanglund, projektledare Peab
Vi är mycket glada över att kunna välkomna Holy Greens till en av de bästa ytorna i The Point. Deras verksamhet blir ett bra komplement till den service Quality Hotel View erbjuder och kommer ge ett stort mervärde till The Points hyresgäster
Pia Andersson, VD på Annehem
Väsjö torg ligger i naturnära stadsmiljö. Det är ett spännande område som vi är glada över att få vara med och utveckla
Carl Johan Söderberg, regionchef på Peab
Under inledning en av 2019 ser vi en fortsatt stabilitet i verksamheten på en byggmarknad där efterfrågan totalt sett är god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. För 2019 har vi ett starkt orderläge och bredden i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra
Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab
Projektet betyder mycket för oss. Vi är stolta över att få bygga den nya skolan. Det passar bra in i Peabs vision som samhällsbyggare
Marko Rinkinen, regionchef Peab Finland
Väldigt roligt att vi fått fortsatt förtroende att utveckla denna centrala och viktiga byggnad för sjukvården i Malmö med omnejd. Det är en komplex byggnad som utgör ett logistiskt nav för sjukhusområdet. Vi är sedan tidigare i full gång med markarbeten och planeringsarbetet pågår för fullt med Region Skåne
Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab
Att ansvara för vinter- och sommarunderhåll av vägar är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Vi är stolta över att vi nu får förtroende att sköta om de allmänna vägarna i delar av Uppsala län
Jörgen Eriksson, regionchef på Peab
Vi är väldigt glada över att åter igen få bygga till en så viktig kund för oss som MKB. Just på Sorgenfri finns ett stort behov av hyreslägenheter och det känns fint att få bidra till utvecklingen av stadsdelen
Olle Olsson, regionchef på Peab
Specialfastigheter ställer höga krav på att vi som leverantör delar deras värderingar avseende hållbarhet. På Peab arbetar vi aktivt med alla tre delarna inom hållbarhet, dvs miljö, ekonomisk och social hållbarhet och vår breda kompetens och stora erfarenhet i kombination med att vi finns representerade över hela landet, bidrog till att vi fick avtalet
Anders Bergeling, regionchef på Peab
Vi är väldigt glada. Detta kontrakt var viktigt för oss, och vi uppskattar kundens förtroende. Att bygga samhällsinstitutioner är ett viktigt uppdrag för ett företag som Peab, med vår vision att vara den nordiska samhällsbyggaren
Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab
Vi är stolta över det långsiktiga samarbete vi har med Enköpings Hyresbostäder och glada för att vi nu fått förnyat förtroende att fortsätta utveckla Enköpings bostadsutbud med fler hyresrätter. Att Enköpings Hyresbostäder satsar på miljömärkning och energieffektivitet känns också viktigt. Som Nordens Samhällsbyggare måste vi kunna bygga hållbart, inte bara för dagens boende utan även för framtidens.
Mikael Hultqvist, regionchef Peab
Detta är ett tydligt exempel på hur innovativ produktutveckling inom Peab kan bidra till en minskad klimatpåverkan på vårt samhälle. Klimatfrågan är global, men vi måste agera lokalt och det gör vi bäst tillsammans. Att två stora företag som Peab och SSAB hittar gemensamma lösningar på ett problem är ett bra exempel på hur vi inom näringslivet tar vår del av ansvaret
Håkan Wifvesson, biträdande affärsområdeschef Peab
Att ansvara för vinter- och sommarunderhåll av vägar är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Vi är stolta över att vi nu får förtroende att sköta om de allmänna vägarna i Kalmar
Göran Wiking, regionchef på Peab
För oss som samhällsbyggare är det väldigt roligt att vi fått förtroendet att bygga Råslätts nya vårdcentrum, som kommer så många i närområdet till nytta
Anders Bergeling, regionchef Peab
För mig är detta inte bara årets mest spännande bygge utan hela decenniets mest intressanta byggtekniska skapelse. Det är verkligen inte varje år en sådan exceptionell byggnad uppförs i Sverige.
Susanne Hallberg, regionchef på Peab
Vad som ska hända med Sveriges alla miljonprogramsområden är en viktig samhällsfråga. I det här projektet visar vi hur man med moderna bygglösningar kan öka trygghet, tillgänglighet och lyfta ett helt bostadsområdes attraktionskraft.
Bratislav Marjanovic, regionchef Peab
För den som är uppväxt i en annan del av världen kan det svenska systemet med bostadsrätter kännas främmande. Därför vill vi ge saklig utbildning på fler språk än svenska
Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef på Peab Bostad
Jag är otroligt glad över att vi fick förtroendet att bygga skolbyggnaden. Att bygga skolor betyder att bygga för samhället, och det ger motivation och stolthet i hela organisationen
regionchef Kjetil Nordang i Peab
Detta är ett projekt som passar Peab som samhällsbyggare. Förberedande arbete är redan igång och målet är att åstadkomma en bra helhet för beställaren och användare. En helhet som vi senare kan berätta stolt om
regionchef Matti Joensuu, Peab Finland
Genom att visa öppenhet och respekt skapade vi en stark gemenskap och en familjär känsla. Att bevara denna känsla har alltid varit mitt huvudsakliga mål när företaget vuxit. Det har varit grunden för att skapa bra arbetsplatser, nöjda kunder och en bra lönsamhet
Mats Paulsson, grundare av Peab
Den här entreprenaden är en fortsättning på ett nära samarbete mellan Peab och Kojamo, som började med förvärv av tomten. Vi har byggt flera lokaler under de senaste åren och ser fram emot att vårt utmärkta samarbete fortsätter också i detta projekt.
regionchef Marko Rinkinen från Peab
Det är både roligt och hedrande att vi får vara med i den satsning som SkiStar gör med SkiStar Lodge Hundfjället i Sälen. Detta kommer att vara ett viktigt bygge i och med att flygplatsen som Peab just nu producerar i närheten sannolikt ökar antalet besökare i Sälen
Nils Staffansson, regionchef på Peab
Det känns både roligt och inspirerande med förtroendet från Lundbergs att vara delaktig i deras fortsatta utveckling av Linköping
Anders Bergeling, regionchef på Peab
Vi ser ett stort och framförallt växande behov av dessa utbildningar. Är man uppväxt i en annan del av världen kan det svenska systemet med bostadsrätter kännas främmande. Därför vill vi ge saklig utbildning på fler språk än svenska
Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef på Peab Bostad
Efter en stark avslutning kan vi summera 2018 som ett stabilt år med en positiv utveckling för våra verksamheter
Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab
­Vi ser fram emot att bygga åt Veoneer i Vårgårda och det är väldigt kul att man som företag satsar på att utöka verksamheten i Vårgårda kommun
Stefan Lindvert, arbetschef på Peab
Det har varit ett intensivt, men ett fantastiskt roligt projekt för oss att genomföra. På mindre än ett år har vi byggt över 3000 kvadratmeter skol- och verkstadshallar
Henrik Ehrin, arbetschef på Peab
Peab och Platzer har gemensamt utvecklat Gårda Vesta till det landmärke kontorshuset kommer att bli för Göteborg. Spadtaget idag känns extra glädjande då Peab firar 60 år som samhällsbyggare i 2019. Projektet blir en talande symbol för den verksamhet som vi utvecklat tillsammans med våra kunder genom åren
Jesper Göransson, vd för Peab
Vi är stolta över att få vara en del i denna satsning som Vattenfall gör. Vi lägger grunden för det nya värmeverket som i framtiden kommer att ge uppsalaborna möjlighet till en fossilfri uppvärmning
Carl Johan Söderberg, regionchef Peab
För Peabs projektutvecklingsverksamhet är detta en bra transaktion som frigör kapital samtidigt som vi har del i den framtida utvecklingen via vårt joint venture bolag Centur
Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling
Denna byggnad utgör navet för sjukvården på Malmö sjukhusområde. Vi är redan i gång med markarbeten för servicebyggnaden och det känns både roligt och stimulerande att få ett fortsatt förtroende om att utveckla denna viktiga byggnad för sjukhusområdet
Bratislav Marjanovic, regionchef Peab
Vi kommer att återställa och bygga på det befintliga byggnadsbeståndet i samband med att vi bygger in skeppet, så att hela Hurtigrutmuseet blir nytt och modernt
Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab
I projektet har vi ett samarbete med Svartedalsskolan där deras elever dels är involverade i utformningen av fritidsgården, dels har fått besöka vår gymnasieskola. Det känns jättekul att vi får möjlighet att berätta för eleverna om vilka möjligheter som finns i byggbranschen
Fredrik Öfverberg, lärare på Peabskolan och handledare på plats
För oss i Peab är Tornet ett av våra viktiga joint venture bolag. Via vårt ägande i Tornet får vi en balanserad exponering mot hyresrätter i storstäderna. Efter ett antal år har bolaget nu ett flertal lägenheter i förvaltning som ger ett positivt resultatbidrag inom Affärsområde Projektutveckling. Vi ser fram emot att ytterligare utveckla bolaget tillsammans med Balder och Folksam
Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling.
Vi kände tidigt att Specialfastigheter står för mycket som kännetecknar Peab. De tänker långsiktigt, värdesätter kvalitet i utförandet och utstrålar ett stort mått av samarbete och kontinuitet. Specialfastigheter har också en genuin ambition att utveckla hållbarhetsarbetet
Per Hylén, regionchef för Peab Byggservice
Vi arbetar för fullt med byggnationen av Sälens nya flygplats och att vi nu även fått uppdraget att bygga den nya vägen till flygplatsen känns mycket bra. Flygplatsen skapar bland annat möjlighet för ökad turism, vilket i sin tur gör att destinationen kan växa och utvecklas
Jörgen Eriksson, regionchef på Peab
Den nya garnisonen innebär nya arbetstillfällen och att fler människor kommer att flytta till Gotland. Det gör att skolor, affärer och andra företag får möjlighet att utvecklas, vilket stärker samhället
Göran Wiking, regionchef på Peab
Den positiva utvecklingen för Peab fortsatte under tredje kvartalet och samtliga affärsområden förutom Projektutveckling redovisar förbättrade resultat. Marknadssituationen är fortsatt god med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland
Jesper Göransson VD i Peab
Jag är väldigt glad över att välkomna Lotta i laget. Hon har en bred erfarenhet som ledare och har även mycket goda branschkunskaper
Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab
Att vara delaktig i utvecklingen av ett effektivt transportnav som bidrar till tillväxten i Sundsvallsregionen känns mycket bra för oss. Med den nya järnvägen blir det möjligt att flytta över gods från väg till järnväg, vilket ger stora miljövinster
Jörgen Eriksson, regionchef för Peab
Det är fantastiskt att ha med oss tre starka aktörer in i projektet. Regus produkt blir ett bra komplement till huset i övrigt och hotellets expansion in i The Point, kommer öka servicen till våra hyresgäster
Lars Bengtsson, Fastighetschef Annehem Bygg & Projekt
Jag är väldigt glad att välkomna Camila i laget. Hon har en lång erfarenhet av kommunikation och har god insikt i viktiga samhällsfrågor. Camila har den energi och kompetens som krävs för att sprida kunskap kring Peabs breda verksamhet
Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab
Att vara en del i att förbättra vår miljö är viktigt för oss. Den totala kapaciteten kommer att bli 353 MW, vilket är tillräckligt mycket förnybar energi för att förse 220 000 svenska hem med hushållsel.
Jörgen Eriksson, regionchef på Peab
Det är spännande att vara med på resan att bygga framtidens varuhus tillsammans med IKEA och samtidigt bidra till utvecklingen av Mölndals stad
Stellan Haraldsson, regionchef Peab
Som Nordens samhällsbyggare känns det extra roligt att medverka vid ombyggnationen av en av Sverige viktigaste byggnader och att få bygga en del av framtidens riksdagshus
Lars Enroth, regionchef Peab
Det känns väldigt bra att få vara med och bidra till samhällsutvecklingen genom att bygga fler bostäder till våra studenter. Bostadsbristen för våra studenter i Stockholm är stor, därför känns satsningen på ett nytt och modernt Campus Lappis helt rätt i tiden.
Lars Enroth, regionchef Peab
Platinan är ett fantastiskt projekt som med sin utformning kommer att sätta en tydlig prägel på Göteborg.
Stellan Haraldsson, regionchef Peab
Vi ser fram emot att bygga Gårda Vesta tillsammans med Platzer. Huset kommer göra ett tydligt avtryck i stadsbilden och upplevas som en port in till staden.
Patrik Svens, biträdande regionchef på Peab
Vi är glada att Actic flyttar sitt huvudkontor till Ulriksdal och etablerar sin verksamhet här. Det ger både kringliggande företag och boende bra träningsmöjligheter i ett snabbt växande område
Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling.
Att bygga badhus är både ett intressant och krävande projekt, men Peab har den kompetens som krävs för att säkerställa kvalitén i genomförandet.
Regionchef Nils Staffansson