Förändringar i Peabs koncernledning

Niclas Winkvist har utsetts till chef för Strategi och Affärsstöd, samt ledamot i koncernledningen. Han behåller i sin nya roll ansvaret för förvärv och investeringar, och tar samtidigt det samlade ansvaret för koncernens strategiarbete, som tidigare varit fördelat på flera medarbetare. Niclas Winkvist är 45 år, och har tidigare arbetat som CFO för Peab Industri.

– Utnämningen av Niclas Winkvist riktar fokus på det viktiga strategiarbetet vi bedriver, och jag är övertygad om att Niclas är rätt person att leda det, säger Peabs VD och koncernchef Jan Johansson.

Mats Johansson, vice VD med ansvar för Etik och Säkerhet, lämnar i enlighet med sitt pensionsavtal sin befattning. Ansvaret för frågorna överförs till personaldirektör Tina Hermansson Berg.

– Mats har under sina sex år i koncernledningen bidragit till att utveckla Peab inom flera viktiga områden, och jag vill tacka honom för hans insatser, fortsätter Jan Johansson.

Förändringarna av koncernledningen sker per den 2 juli 2012.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Wahrolén, kommunikationschef Peab, 0733-37 10 07

Informationen är sådan som Peab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2012 kl 13.00.

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 15.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ OMX Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 anställda och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media