Nya ansvarsområden inom Peabs koncernledning

I syfte att ytterligare förstärka produktionsfokus i Peabs högsta ledning har en justering av ansvarsområdena inom koncernledningen genomförts.

Roger Linnér har utsetts till Produktionschef (COO) samt affärsområdeschef Bygg. Roger har arbetat i Peab sedan 1996, senast som affärsområdeschef Anläggning och är sedan tidigare medlem i Peabs koncernledning.

Karl-Gunnar Karlsson, affärsområdeschef Industri, har utsetts till att tillika vara affärsområdeschef Anläggning. K-G har arbetat i Peab sedan 2003 och är sedan tidigare medlem i Peabs koncernledning.

Niclas Winkvist, chef Affärsstöd och Investeringar, tar ett samordnande ansvar för Peabs byggverksamheter i Norge och Finland. Niclas har arbetat i Peab sedan 1995 och är sedan tidigare medlem i Peabs koncernledning.

Koncernledningens medlemmar och ansvarsfördelning efter förändringarna:

  • Jesper Göransson, VD och tf koncernchef samt CFO
  • Niclas Winkvist, chef affärsstöd och investeringar, samordningsansvarig bygg Norge och Finland
  • Tina Hermansson Berg, Personaldirektör
  • Roger Linnér, Produktionschef (COO), chef affärsområde Bygg
  • K-G Karlsson, chef affärsområdena Anläggning och Industri

  • Tomas Anderson, chef affärsområde Fastighetsutveckling

”De aktuella förändringarna görs dels för att ytterligare förstärka koncernledningens fokus på produktionsfrågor, men också för att öka möjligheterna till samarbete och gemensamt utnyttjande av resurser mellan affärsområdena” säger Jesper Göransson VD och tf koncernchef i Peab.

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2013 kl 15.00.

För ytterligare info, kontakta:

Jesper Göransson, VD Peab 0733 371013

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till ca 45 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar