Peab avyttrar innehavet i Lemminkäinen

Peab har under måndagen avyttrat samtliga 2 458 447 aktier i Lemminkäinen. Försäljningen innebär en positiv likviditetseffekt på cirka 575 MSEK.

Transaktionen kommer att redovisas i det fjärde kvartalet och påverka finansnettot positivt med cirka 90 MSEK.


Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober, kl 15.00 CET.


För ytterligare information vänligen kontakta: 

Niclas Winkvist, CFO Peab, mobil: 0431-89109
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, mobil: 0725-33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på 49 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar