Peab avyttrar resterande företag i Maintech

Report this content

Peab avyttrar resterande företag i Maintech Peab har avyttrat de två kvarvarande företagen inom drift- och underhållsföretaget Maintech. Industriteknik Nord AB i Boliden har förvärvats av det lokala företaget M&H Invest och Nordisk Teknologi i Norr AB i Piteå har förvärvats av likaledes lokala Bamek. Omsättningen för de avyttrade företagen uppgår till ca 120 mkr. De förvärvande företagen övertar all personal. Avyttringarna medför en total kostnad på 19 mkr, vilken kommer att belasta resultatet för andra kvartalet 2002. Övriga företag inom Maintech avyttrades under första kvartalet 2002 till franskägda Dalkia. Kostnader för avyttringar och löpande underskott uppgående till totalt 15 mkr, belastade resultatet för första kvartalet 2002. Den totala kostnaden för Maintech uppgår till 34 mkr, vilket kommer att redovisas i verksamhetsområdet Verksamheter under avveckling i halvårsbokslutet 2002. Under 2001 hade Maintech en negativ påverkan på koncernen uppgående till 11 mkr. - Peab har nu avyttrat samtliga bolag inom Maintech, vilket innebär ytterligare fokusering på vår kärnverksamhet. Åtgärden är ännu ett steg i vårt renodlingsarbete, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar. För mer information, kontakta: Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00230/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar