Peab bygger åt LKAB i Narvik

Peab har fått uppdraget att bygga en ny kaj vid hamnen i Narvik. Beställare är LKAB och kontraktssumman uppgår till MNOK 120, med en option på ytterligare MNOK 55.

Projektet består av att bygga en 160 meter lång utlastningskaj med byggstart i juni 2013 och beräknat färdigställande i maj 2014.

För ytterligare info, kontakta:

Johan Hansson, avdelningschef Peab 0733 373632

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till ca 45 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar