Peab bygger kontor i Lund och skola i Höör

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt kontorshus i Lund. Beställare är Vasakronan och kontraktssumman uppgår till 103 Mkr.

Peab har också fått uppdraget att bygga Sätoftaskolan i Höör. Beställare är Höörs kommun och kontraktssumman uppgår till 53 Mkr.

De båda projekten kommer att påbörjas i augusti 2008 och kontorsbyggnaden i Lund skall vara klar i oktober 2009 och skolan i Höör skall tas i bruk i september 2009.

För ytterligare information kontakta:
Sven-Arne Greiff, arbetschef Peab 0733 374081
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010


Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2008
kl 11.00.


Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se

Prenumerera

Dokument & länkar