Peab bygger lägenheter i Oslo

Peabs norska dotterföretag Peab AS har fått uppdraget att bygga 135 nya lägenheter på Skullerud Torg i Oslo. Beställare är Olaf Helsets vei 1 och kontraktssumman uppgår till 140 miljoner norska kronor.

Lägenheterna i detta projekt riktar sig till alla åldrar. Boendekostnad och standard gör att de riktar sig till en bred målgrupp och stor vikt har lagts ner på att finna miljövänliga lösningar.

Uppdraget kommer att påbörjats i januari 2011 och det beräknas var färdigt i sin helhet våren/sommarn 2012.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Geir Skoglund, regionchef Peab AS +47 913 33 484

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2010 kl 10.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 anställda och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar