Peab bygger ny infartsled till Malmö

Report this content

Peab bygger ny infartsled till Malmö Peab har fått uppdraget att bygga en ny infartsled till Malmö från Yttre Ringvägen. Beställare är Malmö Stad och kontraktssumman uppgår till 75 Mkr. Det 2,5 km långa vägavsnittet skall gå från Bunkeflo söder om Malmö och ansluta till Lorensborgsgatan. I uppdraget ingår även tre rondeller, fem broar, 1.000 meter bullerskyddsmur, bullervallar och skyddsplanteringar. Uppdraget skall påbörjas i november 2002 och det beräknas vara färdigt under vintern 2003. För mer information, kontakta: Lennart Bramsved, arbetschef Peab 0733-37 48 33 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00130/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar