Peab bygger nya Vikstaskolan i Kil

Report this content

Peab har fått uppdraget att bygga nya Vikstaskolan i Kil. Beställare är Kils kommun och kontraktssumman uppgår till 154 MSEK.

Nya Vikstaskolan i Kil norr om Karlstad kommer att rymma 525 elever, från förskoleklass till och med sjätte klass.
Projektet omfattar byggandet av en ny modern grundskola med flexibla och ändamålsenliga lokaler som ersätter den gamla Vikstaskolan. Avtalet omfattar även bland annat rivning av befintlig skola, samt ny utemiljö som ska locka till fri lek.

Projektet startar omedelbart och ska vara färdigställt till höstterminen 2022.

- Vi på Peab har god erfarenhet och rätt kompetens då vi byggt många skolor här i Värmland. Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Kils kommun att bygga nya Vikstaskolan, säger regionchef Nils Staffansson. 

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2019.

Illustration: Klara Arkitekter 

För ytterligare information, kontakta:

Nils Staffansson, regionchef Peab, 0733-37 32 00

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi på Peab har god erfarenhet och rätt kompetens då vi byggt många skolor här i Värmland. Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Kils kommun att bygga nya Vikstaskolan
regionchef Nils Staffansson