Peab löser sitt befintliga terminskontrakt avseende köp av aktier i Lemminkäinen

 

Peab har per 2 april 2012 löst sitt befintliga terminskontrakt avseende köp av 940 000 aktier i Lemminkäinen Oy, motsvarande 4,78 procent av bolagets aktier och röster. Peabs direktägande i Lemminkäinen Oy uppgår därmed till 2 080 225 aktier, motsvarande 10,59 procent av såväl aktier som röster.

För ytterligare info, kontakta:

Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371013

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2012 kl 10.00.

 

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 15.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar