Peab tecknar avtal om stöldskyddsmärkning

Peab har tecknat koncernavtal med Eurosafe gällande osynlig stöldskyddsmärkning, så kallad MärkDNA. Därmed vidareutvecklar Peab sin stödskyddsmärkning inom koncernen ytterligare.

- Genom avtalet garanteras vi en ökad stöldskyddsmärkning av vår egendom samtidigt som vi skapar lägre inköpspriser och möjligheter till uppföljning. Denna insats kommer på sikt att minska både Peabs och samhällets skadekostnader för tillgreppsbrott, säger Peter Martin, säkerhetschef på Peab.

Eurosafe har sedan tidigare ett ramavtal med Sveriges Byggindustrier.

För mer information, kontakta:
Peter Martin, säkerhetschef Peab, +46 733 37 12 81
Niclas Brantingson, informationschef Peab, +46 733 37 20 06


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera