Peabs delårsrapport jan-sep 2002

Report this content

Peabs delårsrapport jan-sep 2002 Bifogat översändes Peabs niomånadersrapport 2002. Orderingången ökade med 16 procent till 14 057 mkr (12 149) Rörelseresultatet uppgick till 375 mkr (374) varav Bygg och anläggning Sverige ökade till 268 mkr (220) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 294 mkr (317). Resultatet har belastats med avvecklingskostnader och nedskrivning om totalt 104 mkr Fortsatt starkt kassaflöde före finansiering om 626 mkr (402) Soliditeten ökade till 26,0 procent (22,6) Prognos för helåret 2002 om ett resultat efter finansiella poster överstigande 550 mkr. - Peabs stabila konkurrenskraft inom bostadsbyggande och anläggningsarbete bidrar till att den goda orderingången fortsätter. Dessutom har vi en positiv utveckling av både kassaflöde och soliditet, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar. För ytterligare information kontakta: Mats Paulsson, VD Peab 0431-89 000 Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00580/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar