PostNord har sagt upp hyresavtalet för huvudkontoret i Solna

Report this content
Läs original

PostNord har sagt upp hyresavtalet för sitt huvudkontor i Solna, fastighetsbeteckning Solna Polisen 2 och som i folkmun kallas Arken. Fastigheten ägs av Delarka Fastighet AB. Uppsägningen avser avflyttning.

PostNord önskar minska sin kontorsyta och söker mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler i Stockholmsregionen.

PostNords nuvarande hyresavtal med Delarka Fastighets AB löper till den 30 april 2026.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera