Borås Energi och Miljö AB valde Prevas och Infor EAM för underhållet av Sobacken

Borås Energi och Miljö AB har investerat 3,7 miljarder kronor i nya anläggningar i Sobacken utanför Borås. Det är nya toppmoderna anläggningar för fjärrvärme, el och avlopp. Här produceras även biogas som används till publik försäljning samt kommunens egna bilar och bussar. Underhållslösningen för anläggningarna kommer att levereras av Prevas.

Underhållssystem Asset Management

Eftersom man investerat så mycket i en modern anläggning var det viktigt att hitta en matchande lösning för underhåll av tillgångarna. Borås Energi och Miljö sökte efter ett underhåll som ligger i framkant och är preventivt samt till och med tillståndsberoende. Man vill inte att kraftvärmeverket som förser kommunens invånare med fjärrvärme ska stanna eller att avloppsreningsverket ska sluta att fungera. För att sköta så stora komplexa tillgångar som ett toppmodernt reningsverk eller kraftvärmeverk är behövs ett bra underhållssystem.

Med tonvikt på användarvänlighet

Prevas var en av fyra leverantörer som svarade på upphandlingen med varsitt anbud.

- Vi fick chansen att visa vårt system vid två tillfällen för Borås Energi och Miljö AB, säger David Baeckström, sales executive EAM på Prevas AB. Vid första tillfället presenterade vi vår projektmodell och grundsystem, vid en kompletterande demonstration valde vi att visa systemets mobilitet som utgörs av Infor EAM.

- Inputen vi fick tidigt från Borås Energi och miljö var att man värderade användarvänlighet högt. Det passar vår lösning mycket bra eftersom alla gränssnitt är konfigurerbara helt efter de olika rollerna eller personer som ska arbeta i lösningen fortsätter David Baeckström.

- Att vi upphandlar ett underhållssystem beror på att en nyligen gjord sammanslagning av två verksamheter innebar dubbla underhållssystem i verksamheten. I samband med införandet av underhållsystemet vill vi också slipa till våra processer och arbetssätt. Vid demonstrationerna under upphandlingsfasen uppvisade Prevas ett kraftfullt men användarvänligt system i Infor EAM med attraktivt utseende och som känns intuitivt. Prevas modell för genomförande av projektet känns också genomarbetad och proffsig. Vi har stora förhoppningar på att vi får ett väl konfigurerat system som både stödjer och effektiviserar vårt arbete, säger Andreas Ulveström, underhållschef på Borås Energi.

Gartner är ett oberoende institut för bedömning av olika IT-system och på deras magiska kvadrant hamnar Infor EAM högst upp. Systemet är helt konfigurerbart för att passa olika behov och förutsättningar och används bland annat i Cerns partikelaccelerator för underhållet där, men också av flertalet andra energibolag i Sverige och Norge.

- Vi är väldigt glada och stolta över att man valt Prevas som leverantör, avslutar David Baeckström. Det är alltid kul att arbeta med kunder som ligger i framkant teknikmässigt.

Prevas är prefered partner till Infor i Skandinavien och har över 20 års erfarenhet av Infor EAM och har medarbetare i hela Skandinavien.

Bildtext: Personer från vänster, Kenneth Lindahl (projektledare Borås Energi och Miljö), David Baeckström (sales executive EAM Prevas), Andreas Ulveström (underhållschef Borås Energi och Miljö), Johanna Alkmark (inköpare Borås Energi och Miljö) och Ylva Amrén (regionchef West Prevas). Med Sobacken i bakgrunden.

För mer information, kontakta                                                                         

David Baeckström, Sales Executive EAM, Prevas AB
Tfn: +46 10 455 25 03, Mobil: +46 76 140 62 99, E-mail: david.baeckstrom@prevas.se

Andreas Ulveström, Underhållschef, Borås Energi och Miljö AB
Tfn: +46 33 35 72 72, Mobil: +46 708 52 70 02, E-mail: andreas.ulvestrom@borasem.se  

Om Prevas
Prevas har funnits sedan 1985 och är utvecklingspartner till företag inom utvalda branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på teknikens och digitaliseringens framsteg och omsätter behov och idéer till ökad hållbarhet och konkurrenskraft. 

Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Media

Media