Dela

Kontakt

 • Prevas
  Box 4, 721 03 VÄSTERÅS, besöksadress Legeringsgatan 18
  +46(0)21-19 05 00
  +46(0)21-18 12 00
  http://www.prevas.se
 • Helena Lundin

  Kommunikationschef


  +46706087555
  http://www.prevas.se
 • Citat

  Prevas var ett solklart val för mig då jag har en förkärlek för både industriteknik och verksamhetsutveckling. Förutom kompententa kollegor och breda utvecklingsmöjligheter genomstrålas Prevas av en fantastisk företagskultur. Här får jag möjligheten att arbeta i en bransch jag brinner för och lösa komplexa problem parallellt med att jag utvecklas på vägen. Det kändes som en perfekt kombination.
  säger James-Dean El-Aoud
  James-Dean är verkligen ett fantastiskt komplement till vårt IndTech-team. Han brinner precis som så många andra av våra medarbetare för att på riktigt göra skillnad. Att dagligen få lösa problem, designa och implementera lösningar tillsammans med andra. Han delar vår syn att effektiviserings- och hållbarhetsarbete verkligen går hand i hand och att all digitalisering och teknikval bör utgå från reella process- och verksamhetsbehov, inte tvärt om.
  Åsa Sandberg, ansvarig för Prevas satsningen inom IndTech i region West
  Oda är i högsta grad ett teknik- och logistikföretag med fokus på effektivitet och smarta lösningar. Vi bygger anläggningar och en värdekedja som är ledande internationellt i fråga om effektivitet och kvalitet. För att se till att våra anläggningar presterar maximalt är det också viktigt med en modern EAM-lösning som är skalbar och som säkerställer att vi gör rätt sak vid rätt tidpunkt. Efter att ha sonderat marknaden landade vi i IFS Ultimo EAM, stöttat av den nordiska partnern Prevas, som kan hjälpa oss att utnyttja lösningen på bästa möjliga sätt.
  Jan Øyvind Lyche på Oda
  Oda representerar den andra kunden i Norge på kort tid som väljer IFS Ultimo EAM genom Prevas. Vi ser att detta är en lösning som kommer att passa många företag och att vi med flera system i portföljen kan erbjuda olika alternativ utifrån verksamhetens krav, organisation och ambition. Vårt mål är att kunderna ska få bästa möjliga utbyte av den lösning de väljer. Därför frågar vi dem ofta varför de investerar i en lösning och vad de vill uppnå, för att vi tillsammans ska hitta formerna för hur det ska lyckas. Vi är stolta över att Oda har valt oss som sin partner på den här resan framåt och ser fram emot att fortsätta ställa frågor.
  Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas i Norge
  Vår teknik ger en hårdare, vattenavstötande och mer energirik pelletstyp än vanliga träpellets. Svartpellets kommer bland annat kunna ersätta kol i kolkraftverk och blir på så sätt ett viktigt bidrag till den gröna omställningen. Vi upplever en stor efterfrågan på marknaden och har planer på att bygga fler anläggningar framöver. För oss var det därför viktigt att hitta en kostnadseffektiv EAM-lösning som kunde skalanpassas och upplevdes modern och intuitiv. Med Prevas får vi samtidigt en erfaren EAM-partner som kan hjälpa oss att utvecklas över tid, vilket vägde tungt i vårt val.
  Håvard Knappskog, lösningsarkitekt på Arbaflame, och Stian Johnsen, underhållschef på Arba One
  Prevas är redan en erkänd partner och leverantör av underhållssystem och asset management på den nordiska marknaden. Vårt nyligen tillkännagivna samarbete med IFS Ultimo EAM gör att vi kan erbjuda ännu fler kunder attraktiva och kostnadseffektiva lösningar för proaktivt och förebyggande underhåll. Det är ett värdefullt tillskott i vår lösningsportfölj. Vi tackar för möjligheten att få samarbeta med Arba One och ser fram emot att följa dem på den här resan.
  Einar Alexander Andersen, vd för Prevas Norge
  Att vara med och utveckla framtidens fossilfria ståltillverkning är viktigt och känns väldigt stimulerande. Vi ser ett ökande intresse från våra kunder att uppgradera sina fossilbränsleeldade ugnar till fossilfria alternativ. Där ser vi att Prevas kan hjälpa till.
  Per Åhman, Senior Expert Furnace Control.
  Myra blir ett riktigt fint komplement till vår befintliga verksamhet. Med deras kompetens inom industridesign stärker de ytligare vårt utbud inom produktutveckling och gör oss till en ännu starkare samarbetspartner.
  Hans-Erik Wikman, regionchef Prevas Stockholm
  Det känns riktigt bra att komma in i ett sammanhang där vi kan få större utväxling på vår spets. Det är så klart en stor fördel att vi redan samarbetat i ett antal produktprojekt tidigare under åren och därmed känner varandras styrkor.
  Jon-Karl Sundh, VD på Myra
  Det ska bli kul att välkomna våra nya kollegor och arbeta tätare ihop, inte minst här i Stockholm. Potentialen är dock större med tanke på att Prevas och Myra har kompletterande kundrelationer, inte minst inom medtech-området.
  Robert Tönhardt, ansvarig för Life Science inom Prevas
  Det ska bli fantastiskt roligt att välkomna dessa erkänt skickliga medarbetare. Koteko kompletterar Prevas befintliga verksamhet inom avancerad automation. Tillsammans blir vi en nordisk ledare inom avancerad industriell automation med kapacitet att stödja kunder från idé till en driftsatt lösning för både diskret tillverkning och processindustrin.
  Magnus Welén, regionchef på Prevas i Mälardalen och VD Prevas Industrial Innovation AB
  Att komma in som en nod i Prevas nätverk är inspirerande. Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta vår resa att utveckla verksamheten och samtidigt befinna oss i en miljö där det finns nya möjligheter. Det är i mötet mellan våra medarbetare, kunder och partners som våra styrkor blir särskilt tydliga. Professionell kompetens, god samarbetsförmåga, engagemang och motivation genomsyrar våra åtaganden.
  Mattias Axner, VD på Koteko Installation AB
  Vi stöttar initialt företagen med en nulägesanalys. Förutom att visa företagets nuläge inom digital teknik och organisationens förmåga, visar den också nästa rekommenderade steg. Analysen har också en funktion som samsynsövning och inte minst att ge inspiration till att se digital teknik som en del av sin strategi.
  Olle Söderqvist, projektledare IUC Väst
  En ökad beställarkompetens och insikt i vad digitalisering faktiskt kan innebära är viktigt för de tillverkande företag som vi träffar. Slit och släng har aldrig varit en lyckad metodik när det gäller industriellt systemstöd. Befintlig utrustning och system kan behållas och förstärkas med hjälp av digitalisering. Bevara det som funkar men kombinera med nya idéer, verktyg och lösningar. Vi kallar det för IndTech.
  Åsa Sandberg, från Prevas AB
  Vi behöver skapa en hållbar värld och vi vill göra det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Digiresan är ett perfekt initiativ som hands-on stöttar utveckling mot Agenda 2030 målen.
  Åsa Sandberg, från Prevas AB
  Vårt partnerskap med IFS Ultimo kommer att göra skillnad för organisationer som vill effektivisera sin verksamhet med kostnadseffektiva lösningar för underhåll. Prevas stora kundbas, som täcker olika branscher, vittnar om att vi förstår våra kunder och deras behov.
  Ylva Amrén, regionchef West på Prevas
  Vi jobbade i nära samarbete med Argeo i ett Proof-of-Concept (PoC) redan i våras. Våra konsulter har lång erfarenhet av stöd och rådgivning kring HxGN EAM och det är mycket spännande att få vara med på Argeos ambitiösa framtidsresa. Prevas ser en stor efterfrågan på kompetens inom HxGN EAM och vi har i år anställt flera nya medarbetare som stärker vår position som ledande på plattformen i Norden.
  Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas verksamhet i Norge
  Argeo har gjort ett viktigt plattformsval genom att välja EAM-lösningen från Hexagon. Avtalet med Prevas kommer att bidra till bättre styrning och kontroll av vår operativa verksamhet.
  Ronny Bøhn, COO på Argeo
  Kunskapen om produktionen finns hos våra medarbetare. Genom att satsa på automatisering kan vi använda deras kompetens och erfarenhet på ett bättre sätt.
  Niklas Lindh, produktionschef på Moelven i Töreboda
  Det är häftigt att vi kan använda människors erfarenhet och kompetens för att skapa ett systemstöd som sedan ger ännu större utväxling för de mänskliga resurserna. Den enformiga delen av arbetet hanteras automatiskt och det frigör tid för exempelvis utbildning, förebyggande underhåll och förbättringsarbete
  Erik Forsling, projektledare och verksamhetskonsult på Prevas
  Vi är nu det enda utvecklingshuset i Danmark som är 13485-certifierade. Certifieringen är ett bevis på den expertis vi tillför våra kunders design- och utvecklingsprojekt. Vårt fokuserade arbete inom den hårt reglerade utvecklingen av enheter för Life Science-sektorn ger oss kunskap och erfarenhet som gynnar alla våra kunder.
  Henrik Møller, som leder Prevas verksamhet i Köpenhamn och Danmark
  Vi har en utmärkt och lång meritlista när det gäller att utveckla medicintekniska produkter. Med detta certifikat kan vi ge ytterligare stöd till företag i design- och utvecklingsfaserna.
  Mette Dahl Meincke, Team Manager Life Science i Köpenhamn.
  Prevas kändes verkligen helt rätt för mig. Här får jag chansen att arbeta med det jag brinner för, teknik som gör skillnad samtidigt som jag personligen får utvecklas på vägen. Vi är verkligen mitt i en tid med spännande förändringar och omställningar. Omställning som bidrar till bättre beslutsunderlag, säkrare drift och ökad lönsamhet samtidigt som det går i linje med de globala målen. Det som lockade mig med Prevas är att vi hjälper kunderna arbeta systematisk med både förbättringsarbete och digitaliseringsresan. Teknik i all ära, men det är människan som ska vara i fokus!
  Malin Andersson, applikationsspecialist inom Underhåll
  Malin är ett fantastiskt komplement till EAM-teamet på Prevas där fokus är digitalisering och effektiva lösningar för underhållssystem. Hon delar vår bild av insamlad data där insikter och underlag är a och o för att arbeta mer förebyggande men också för att se var utvecklingsmöjligheterna finns i processen.
  Ylva Amrén regionchef Prevas West
  Det som binder oss samman är nyfikenheten på hur man med hjälp av teknik kan bidra till en bättre värld. Att lösa problem på nya innovativa sätt, och med användarnas perspektiv i fokus, skapar värdefullt mervärde för både våra kunder och deras kunder. På så sätt kan vi lyfta våra kunders produkter eller tjänster till nya nivåer.
  Maron Zeidan, Prevas AB
  Vi ser framför oss att vi redan inom ett par år har ett team på 10–15 medarbetare i Stockholms-regionen med fokus på användarvänliga och smarta produkter, tjänster och lösningar. Som spänner över flera kompetensområden som exempelvis industri-, service- och UX-design samt UX-research och visuell design. Om du är nyfiken på att veta mer eller att vara med från start på denna spännande resa går det bra att kontakta mig.
  Maron Zeidan, Prevas AB
  Detta är ett bra och kompletterande tillskott i våra ambitioner att befästa positionen som en premiumleverantör inom avancerad produktutveckling. Inte minst stärker vi förmågan ytterligare att ta oss an produktutvecklingsprojekt där vi tar ansvar för allt från innovation till utveckling och därefter verifiering, tester och förberedelser för produktion.
  Hans-Erik Wikman, regionchef på Prevas i Stockholm
  Vi är glada att komma in som en nod i Prevas nätverk. Detta ger oss bra möjligheter att vidareutveckla verksamheten och vi ser stor potential i att förädla och kombinera vår spets med Prevas styrkor.
  Philip Nyströmer, VD på BitSim NOW AB
  Detta är verkligen en fin diamant. Hela konceptet passar väldigt bra in i vår strategi att erbjuda ett högt värde till våra kunder och samtidigt erbjuda en lockande arbetsmiljö för våra medarbetare.
  Johan Strid, CEO på Prevas
  Detta rankas verkligen som ett spjutspetsförvärv och det är kul att vi levererar på de mål vi nyligen kommunicerat avseende både lönsamhet och tillväxt.
  Johan Strid, CEO på Prevas
  Jag är mycket glad över att kunna presentera Helena som vår nya CFO på Prevas och ser fram emot vårt fortsatta samarbete. Helena kommer att fortsätta modernisera och effektivisera våra stödfunktioner och fördjupa förutsättningarna för en vidare tillväxt i en decentraliserad miljö.
  Johan Strid, CEO Prevas AB
  Andreas har haft en nyckelroll på Prevas och är en stor del i den framgång vi har skapat de senaste åren. Jag känner en stor tacksamhet till Andreas och det goda samarbete vi har haft. All lycka önskas till nya utmaningar.
  Johan Strid, CEO Prevas AB
  Vi är mycket glada att återigen få förtroendet från Göteborgs Spårvägar. Vi på Prevas har under lång tid byggt upp vår kompetens och leveransförmåga inom underhållslösningar. Avtalet är ett bevis på att vi har lyckats och att vi är en uppskattad samarbetspartner. Jag vill också passa på att berömma våra duktiga och engagerade medarbetare.
  Ylva Amrén, ansvarig för Prevas verksamhet i Göteborg
  Det första steget på vår fortsatta resa är att flytta HxGN EAM till en molnbaserad lösning. Därmed skapas bättre förutsättningar till att kontinuerligt utveckla underhållsarbetet och vi får tillgång till ny teknik som hjälper oss på vår fortsatta digitaliseringsresa. Prevas tillsammans med Hexagon är ett ovärderligt stöd i den processen.
  Jonas Lindberg, IT-chef på Göteborgs Spårvägar
  Med detta tydliggör vi inte minst våra tillväxtambitioner, samtidigt som vi behåller och i viss mån vässar vårt lönsamhetsmål. Efterfrågan på våra förmågor här och nu är väldig stor och även den långsiktiga trenden är tydligt uppåtgående.
  Johan Strid, CEO för Prevas AB
  Verksamheterna som vi vill attrahera till Prevas ska besitta en spets och ha den där extra kvaliteten som man känner igen när man ser den. Vi har implementerat en decentraliserad organisation och odlar en kultur av nätverkande och samarbete som bygger på passion och affärsdriv. Vi strävar efter att välkomna några nya verksamheter under året
  Johan Strid, CEO för Prevas AB
  Målet var att knyta ihop automationslagret med MES-lagret. Tidigare var det operatörerna som utgjorde kopplingen mellan de två systemen, vilket innebar en risk för felinmatningar och kvalitetsavvikelser, utöver att det var onödigt arbete. Under våra interna diskussioner kom vi fram till att vi ville bygga systemet på en konfigurerbar standardplattform som kan användas även för andra applikationer utöver PAS-X framöver.
  Mårten Åkesson, chef för automationsgruppen på McNeil
  Det krävs kreativitet, erfarenhet och problemlösning från oss som konsulter för att kunna lägga fram bra förslag på hur vi kan möta de uppsatta kraven. Detta är också en av de roligaste delarna av arbetet och jag upplever att vi har haft ett mycket bra samarbete med McNeil, där vi har nått bra resultat.
  Lise-Lotte Thuse, projektledare på Prevas
  Vi har redan jobbat i nära samarbete med Nye Veier under den första delen av implementeringen. Våra konsulter har lång erfarenhet av stöttning och rådgivning kring Infor EAM och vi tycker att det är mycket spännande att få vara med på Nye Veiers ambitiösa framtidsresa. Prevas ser en stor efterfrågan på kompetens inom Infor EAM och vi ökar nu rekryteringstakten för att stärka vår position som ledande på plattformen i Norden.
  Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas verksamhet i Norge
  För att kunna realisera de möjligheter som EAM-lösningen från Hexagon erbjuder har vi valt att teckna ett ramavtal med Prevas. Tack vare ramavtalet har vi säkrat tillgång till kompetenta konsulter med lång erfarenhet av lösningen, även efter det att lösningen har implementerats och driftsatts.
  Magnus Johansen, ansvarig för drift och underhåll på Nye Veier.
  Den som ansvarar för arbetsgruppen konfigurerar skydden enligt ett antal parametrar och definierar vilka personer som ska ingå i gruppen. Sedan kan varje person anpassa sitt skydd individuellt, till exempel genom att justera ljudprofilen, ställa in radiostationer och nivå för medhörning.
  Peter Ovrin, produktansvarig på Sordin
  Att vi har lyckats genomföra projektet snabbt och på ett kostnadseffektivt sätt beror till stor del på att vi har ett bra samarbete med kunden, där kommunikation och gemensamma förväntningar är A och O. Vi har också lagt stor vikt vid samarbete med inköp och produktion, så att det verkligen fungerar hela vägen ut i produktion.
  Mårten Olsson, konsult på Prevas och projektledare för utvecklingen av Sordin Share
  Ett mycket intressant projekt för Prevas att delta i med ett antal tunga och kompetenta aktörer som är involverade. Genom att samarbeta och kombinera kompetenser inom olika områden skapas innovativa lösningar till komplexa utmaningar.
  Micael Johansson Senior Quality & Regulatory Consultant på Prevas
  Produkten har en hög innovationsnivå, med bland annat AI element, vilket gör att vi som regulatory konsulter måste hållas oss ajour med kommande uppdateringar i regelverk och standarder för att säkerställa compliance för produkten.
  Micael Johansson Senior Quality & Regulatory Consultant på Prevas
  Lavabrush är en helt kemikaliefri penseltvätt som gör det möjligt att tvätta 10-15 penslar i knappt två liter vatten
  Patrik Sjöland, Entreprenör, Styrelseordförande Lavabrush AB
  Jag började med att titta på den hemmabyggda prototypen som var riktigt imponerande. Tillsammans med Morten undersökte vi olika användarscenarier, koncept och lämpliga produktionsmetoder innan vi började med själva konstruktionsarbetet. Vi tog även fram en rad prototyper för testning och verifiering för att säkerställa en bra produkt och en smidig produktionslösning
  André Floreby, Prevas ansvarige för mekanikutbudet i Region Syd
  Det är ett väldigt roligt samarbete där entreprenörerna själva har haft en tydlig idé och drivs av entusiasm för att lösa ett problem. Numera är det inte så vanligt med produkter som är helt mekaniska. Det finns så många krångliga lösningar, men den här produkten visar verkligen att det enkla kan vara det geniala.
  Det är ett väldigt roligt samarbete där entreprenörerna själva har haft en tydlig idé och drivs av entusiasm för att lösa ett problem, säger André Floreby. Numera är det inte så vanligt med produkter som är helt mekaniska. Det finns så många krångliga lösningar, men den här produkten visar verkligen att det enkla kan vara det geniala.
  Det var väldigt enkelt att tacka ja till en tjänst på Prevas. Här kommer jag både att utvecklas och fortsätta med det som jag verkligen älskar. Att hjälpa kunder att få effektiva och flexibla produktions-anläggningar som håller i många år.
  Stefan Angeå
  Stefan är med sin bakgrund, driv och härliga inställning ett fantastiskt komplement till teamet inom Prevas vars fokus är hållbar produktion. Han har verkligen varit inne på golvet och ute på fältet och sett utmaningarna. Då är det också lättare att se möjligheterna. Han delar till fullo vår övertygelse att bäst effekt uppnås genom att skapa flexibla lösningar som kopplar samman tidigare investeringar med modern. Något som vi på Prevas gjort i många år.
  Åsa Sandberg konsultchef Prevas West
  Vi har en intern stark tro till bolaget med en tydlig och långsiktig utvecklingsagenda. Optionsprogrammen är en komponent i detta och det känns roligt att kunna erbjuda detta till en del nyckelpersoner. Det är också väldigt roligt att programmet blev fulltecknat och det finns en stark tro på framtiden.
  Johan Strid, CEO på Prevas AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp