Citat

Finland och Sverige har starka positioner inom industri och teknologi. Enmac är ett utmärkt komplement till Prevas verksamhet och vi ser stora ömsesidiga marknadssynergier där vi tillsammans kan erbjuda premiumtjänster i hela Norden. Vi ser fram emot att välkomna både bolaget och alla medarbetare in i Prevas-familjen.
Magnus Welén, CEO för Prevas
Samgåendet med Prevas är perfekt för Enmac och öppnar upp för möjligheter till accelererad tillväxt och större nordisk närvaro. Prevas kommer att stärka Enmacs erbjudande inom bland annat industriell IT, inbyggda system och Internet of Things. Det kommer dessutom att ge nya spännande utvecklingsmöjligheter för våra anställda.
Juha Ritala, vd för Enmac
IT utgör ryggraden för vår fabrik och garanterar kärnverksamhetens kontinuitet och framgång. Enligt min uppfattning har det mest avgörande hittills varit den framgångsrika överföringen av MES-systemet. Driften av vår anläggning är helt beroende av systemet. Att detta kunde genomföras utan fel är en viktig milstolpe och framgång för vårt team och affärsverksamheten.
Christopher Mamo, Digital IT Site Leader på McNeil AB:s läkemedelsfabrik i Helsingborg
Vi har haft ett starkt fokus på att garantera säkerheten och spårbarheten i produktionen. Våra specialister har flyttat användargrupper och skapat nya för Kenvues IT-system och applikationer, vilket inneburit ett omfattande detektivarbete. Arbetet har också krävt att vi haft en aktiv dialog med företaget och en djup förståelse om behoven för driften av verksamheten.
Lise-Lotte Thuse, projektledare från Prevas
Vi är glada över att ha fått detta förtroende av Uddeholm. Det är ett uppdrag som har stor betydelse för oss, men också för regionen och för den svenska exportindustrin där Uddeholm är en viktig aktör.
Johan Lindqvist, konsultchef på Prevas
Vi använder moderna systemutvecklingsbibliotek och standardiserade byggstenar inom mjukvarubranschen, samtidigt som vi bygger och kodar unik affärslogik som är anpassad efter Uddeholms processer. För att säkerställa en robust och effektiv lösning har vi även integrerat komponenter, arkitektur och koncept från andra framgångsrika system.
Johan Lindqvist, konsultchef på Prevas
För att hantera uppdraget för Uddeholm på ett effektivt sätt har vi kraftsamlat och organiserat två geografiskt fördelade projektteam – ett i Karlstad och ett i Malmö. Det möjliggör en effektiv användning av resurser och kompetens och en smidig samordning mellan projektgrupperna för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi ska leverera en lösning som inte bara möter Uddeholms behov som de ser ut idag, utan som också förbereder verksamheten för framtidens utmaningar och möjligheter.
Johan Lindqvist, konsultchef på Prevas
Samarbetet med Prevas har fungerat exceptionellt bra genom hela projektet. Han noterar särskilt Prevas-teamets snabba reaktion på en beställningsändring mitt i projektet, vilket möjliggjorde en problemfri fortsättning av produktionen trots leveransproblem orsakade av pandemin.
Ola Håll, produktägare på Emerson
Jag valde Prevas för att kunna kombinera mina erfarenheter från 35 år i branschen med nya kunskaper och perspektiv. Tillsammans utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar som främjar kundens arbetsprocess, mål och beslutsfattanden. Dessutom strävar vi efter att skapa en bra arbetsmiljö för de många medarbetare som använder våra lösningar som sina huvudsakliga arbetsverktyg.
Elisabeth Johansson
Det som tilltalade mig med Prevas är att vi verkligen hjälper kunderna i att arbeta systematisk med både deras förbättringsarbete och digitaliseringsresa. Teknik i alla ära men det viktiga är människan i fokus.
Elisabeth Johansson
Elisabeth utgör ett fantastiskt komplement till Prevas-teamet som fokuserar på digitalisering och effektiva lösningar för underhåll och internlogistik. Hon delar vår syn på att medarbetaren bör vara i centrum och betonar vikten av att samla data och insikter som underlag för proaktiva beslut och verksamhetsutveckling.
Ylva Amrén regionchef West på Prevas
Det jag har med mig från tidigare erfarenheter, och fortsatt kan bidra med här på Prevas, är kunskapen om hur process- och flödesoptimering både ger ökad effektivitet och samtidigt nöjdare medarbetare.
Francis Senghore, datadriven utvecklingare på Prevas
Det märks verkligen att Francis brinner för det här och hans förmåga att hjälpa våra kunder ta välgrundade beslut i sin vardag är redan uppskattad.
Åsa Sandberg, Business Unit Manager IndTech & Asset Management på Prevas
Prevas rapporterar återigen ett starkt kvartal i en marknad med både utmaningar och möjligheter. Under kvartalet har vi intensifierat vår marknadsnärvaro och navigerat den förändrade efterfrågan genom att växa med kunder i tillväxtsegment.
Magnus Welén, President & CEO, Prevas AB
Energibranschen har en avgörande roll för att Norden ska kunna bli klimatneutralt. Det kommer att krävas stora investeringar och nya innovativa lösningar. Vi kan bland annat se att sol- och vindkraft ökar snabbt. För att hantera de ofta varierande effektflödena krävs en omställning till smarta elnät (smart grids). Elfordon har kommit på bred front med behov av en omfattande laddningsinfrastruktur. För att kunna omsätta behov och idéer till innovativa och konkurrenskraftiga lösningar behövs en djupgående förståelse för kunders verksamhet, affär och en stor kompetens inom avancerade elkraft-projekt. Den kunskapen har Prevas.
Per Amrén, business unit manager och ansvarig för Prevas satsning inom electrical power.
Vår expertis och erfarenhet av avancerat ingenjörsarbete i Sveriges energi- och elkraftcentrum lockar till sig de mest kvalificerade ingenjörerna. Vi söker fler kollegor och välkomnar alla elkraftingenjörer inom områden allt ifrån projektledare till alla typer av ingenjörsroller.
Per Amrén, business unit manager och ansvarig för Prevas satsning inom electrical power.
Vi har många VA-anläggningar där flera är av äldre årgång och fram till nu även flera olika sätt att hantera underhållsprocesserna. Med tanke på det ökande underhållsbehovet ser vi att det är hög tid att gå från dagens listor och kalendersystem till en mer sammanhängande, robust och effektiv lösning.
Veronica Adrian, enhetschef för enheten Avlopp i Karlstads kommun
Genom att erbjuda lättillgängliga och relevanta data kan både användare och beslutsfattare agera proaktivt, i stället för att spendera onödig tid och ansträngning på att jaga efter information. HxGN EAM ger kommunens ledning och medarbetare verktyg för att genomföra åtgärder och fatta beslut som långsiktigt gynnar verksamheten.
Ylva Amrén, regionchef West på Prevas
Vi hälsar DVel varmt välkomna till Prevas. DVel är ett premiumbolag som har mycket hög kunskap och kompetens inom test- och mätteknik. Deras konsulter är mycket erfarna och mer än en tredjedel av dem har en doktorsexamen i fysik. Tillsammans breddar vi vårt erbjudande inom produktutveckling där mixen av teknisk spetskompetens, innovationshöjd och förmågan att ta fram komplexa lösningar är en åtråvärd kombination - för kunder och medarbetare. Samgåendet med DVel ger oss också en välbehövlig tillväxt i regionen med ett rejält fäste i Lund.
Roland Ferngård, regionchef på Prevas
DVel har alltid haft väldigt nöjda kunder tack vare våra extremt kompetenta medarbetare. Tillsammans med Prevas ser vi att vi kan leverera den kompetensen till fler kunder inom fler segment och regioner, dessutom kompletterat med det Prevas redan levererar. Prevas organisation och värderingar passar oss väldigt bra och vi ser det här som en fantastisk möjlighet att öka vår tillväxt ytterligare. Med det decentraliserade paraply Prevas erbjuder kan vi ta vara på fördelar ett litet, agilt företag har, samtidigt som vi når ut till en betydligt större marknad.
Riki Virc, VD på DVel
Prevas har en långsiktig plan om att bygga ett strukturkapital som skapar värde för våra kunder och intressanta arbetsuppgifter för våra medarbetare. Vi satsar också på att etablera nya noder i vårt nätverk, via förvärv och nya initiativ. Därför är det extra glädjande att kunna välkomna DVel till Prevas.
Magnus Welén, CEO på Prevas
Hexagon Ragasco tillverkar endast mot order från kunder över hela världen och de står ofta inför korta tidsfrister. Detta ger dem en betydande konkurrensfördel inom branschen. Deras avancerade produktionslinje kan producera en gasbehållare var 10,5:e sekund. Drifttiden i fabriken är helt avgörande för vår leveransförmåga och då måste de små underhållsfönstren vi har utnyttjas maximalt.
Atle Rørhus, som är en av hjärnorna bakom den helautomatiserade driften
Förut var vi ofta tvungna att begära ”expressleveranser” med tillhörande kostnader när kritiska delar inte fanns i lager. Nu jobbar vi mycket effektivare och kan alltid lita på att vi har de delar vi behöver tillgängliga. Det blir också enklare och tydligare för den som ska ta över skiftet att återuppta arbetet så att driftstoppen minimeras.
Emil Nordsetmoen, systemansvarig för HxGN EAM vid Hexagon Ragasco, som har jobbat med utvecklingen av integreringen tillsammans med Prevas
Tidigare har det varit upp till oss själva att hänga med i utvecklingen av teknik, funktionalitet och säkerhet. Nu flyttar vi underhållet till en modern plattform där vi använder standardiserade funktioner i stället för att utveckla på egen hand.
Jonas Lindberg, it-chef på Göteborgs Spårvägar
Prevas ligger hela tiden i teknikutvecklingens framkant, men de har samtidigt en stor förståelse för vår verksamhet och vilka funktioner som är lämpliga att införa. Som samarbetspartner har de också varit uthålliga genom en tekniskt komplicerad implementering som dessutom har utmanat vår företagskultur och våra invanda arbetssätt. Det är ett gemensamt arbete som har gett mycket bra resultat.
Jonas Lindberg, it-chef på Göteborgs Spårvägar
I samband med att stora delar av företaget nu använder HxGN EAM upplever vi på Prevas att de olika verksamheterna kommit närmare varandra och att samarbetet mellan avdelningarna har ökat. Vi känner oss i hög grad delaktiga i den resan och som en del av teamet. Systemet har sammanfört Göteborgs Spårvägars olika verksamheter genom att de nu delar lösning och därmed succesivt anpassar sina verksamhetsprocesser till varandra vilket underlättar framtida utveckling, förvaltning och support av både arbetsprocesser och systemstöd. Vi upplever tätare samarbete inom verksamheten i och med att tidigare inte sammankopplade silos nu delar lösning.
Ylva Amrén, regionchef på Prevas och kundansvarig för Göteborgs Spårvägar
Samarbetet med Prevas har fungerat väldigt bra. Jag tror att det är kombinationen av teknisk och social kompetens som har varit avgörande för att vi har kunnat jobba som kollegor och lyckats sy ihop projektet tillsammans. Vi har också fått bra dokumentation och löpande information vilket gjort att vi känt oss trygga med processen.
Fredrik Järnberg, platschef på Hydroscand OEM i Örebro
Att få ihop helheten av detaljerna har varit en intressant och rolig utmaning i det här projektet. Vi fick göra en del detektivjobb i början för att lära oss hur det befintliga, pc-baserade systemet fungerade och för att kunna göra rätt analyser av hur tillverkningen skulle styras. Det nya systemet är likt det gamla, men vi har tillsammans med Hydroscand utvecklat både funktioner och gränssnitt. Övergången till nätverksbaserad kommunikation har gjort att vi kunnat få ner antalet stopp och fel i produktionen.
Martin Östberg, projektledare på Prevas
Den stora fördelen med eLIPS är skalbarheten och att systemet från grunden är byggt för att anpassa funktioner utifrån verksamhetens behov. Lösningen kan också användas tillsammans med befintlig äldre utrustning och teknik, vilket gör vår lösning kostnadseffektiv.
Martin Friberg senior mjukvaruutvecklare på Prevas och systemansvarig för eLIPS
Funktionaliteten är det absolut viktigaste, att eLIPS kan anpassas efter vår befintliga utrustning, fabrikens storlek och våra användares behov. Vi kände till eLIPS och hade goda erfarenheter av tidigare samarbeten med Prevas, och det har fungerat väldigt bra även denna gång.
Stefan Svanholm projektledare på Meritor i Lindesberg
Vi välkomnar våra nya kollegor och är mycket glada över samgåendet. Inom Prevas blir Unibaps industriverksamhet en del av vår kärnverksamhet och tillsammans kommer vi att fortsätta driva framsteg inom AI och bidra till att forma framtidens smarta industrier.
Magnus Welén CEO på Prevas.
För oss är det viktigt att jobba med intressant och innovativ teknik, i våra projekt och tillsammans med våra kunder. Detta förvärv är därför helt i linje med vår strategi då vi förvärvar kunder och en modern teknikplattform som ytterligare stärker vår kompetens inom AI och Vision.
Hans-Erik Wikman regionchef i Stockholm på Prevas.
Underhållsbranschen går mer och mer mot digitalisering och ett effektivt datadrivet underhåll hjälper till att förbättra kvalitén och hållbarheten i hela produktionsprocessen. Jag valde att börja på Prevas då de erbjuder både kunder, teamet och mig personligen rätt förutsättningar för att lyckas.
Oskar Wallander
Oskar är ett fantastiskt komplement till Prevas-teamet vars fokus är värdeskapande effektiva lösningar för underhåll. Oskar är en erfaren, lyhörd och strukturerad person som snabbt kan sätta sig in en kunds situation och hjälpa dem att utvecklas.
Ylva Amrén regionchef på Prevas.
I början var utmaningen för Scatec att de behövde samla in stora mängder data och få en bra nivå och struktur på den information som samlas in på de olika anläggningarna.
Bjørn Moland, projektledare för implementeringen och produktchef för HxGN EAM på Prevas
Prevas har allt sedan start varit en trygg och pålitlig samarbetspartner. Om det dyker upp utmaningar eller problem så vet vi att vi alltid får hjälp att lösa dem.
Heiko Birkholz, som från Scatecs sida varit ansvarig för implementeringen av HxGN EAM
Unibap är i ett mycket spännande skede vad gäller vårt rymderbjudanden vilket kräver att vi fokuserar till 100 % på den marknaden. Vi är därför mycket glada att vi tillsammans med Prevas kan gå vidare in i en dialog om vår industriverksamhet. Vi ser mycket positivt på Prevas möjlighet att förvalta och utveckla verksamheten.
Johan Åman, VD för Unibap
Vi ser en fin möjlighet att komplettera vårt starka erbjudande inom avancerade visionlösningar genom att addera Unibaps spetskompetens inom AI och visionsteknik. Inom Prevas blir Unibaps industriverksamhet en del av vår kärnverksamhet. Vi ser stor potential i en framtida gemensam tillväxt inom avancerade visionsystem baserade på AI & Machine learning för våra krävande och världsledande industrikunder.
Magnus Welén CEO på Prevas
Vi känner varandra väl sedan tidigare och jag ser fram emot att tillsammans bygga vidare på vårt starka erbjudande inom Life Science. Här hjälper vi företag med att följa regler och myndighetskrav och utveckla innovativa lösningar för att snabbt få ut sin produkt på marknaden.
Robert Tönhardt, ansvarig för Life Science på Prevas
Vi ser fram emot att nu befinna oss i ett sammanhang med Prevas starka närvaro inom Life Science och specifikt medtech. Tillsammans kan vi bygga vidare på våra erbjudanden där vi kan bidra med kunskap och nätverk kring kombinationsprodukter och läkemedelsnära produkter.
Anna-Karin Alm, som har varit VD på SDS MedteQ fram till nu och som följer med över till Prevas
De förfrågningar vi får från våra kunder visar tydligt att vi har rätt strategisk nivå på våra tjänster. Tillsammans med Prevas får vi fler starka experter som tillsammans kommer att kunna lösa våra kunders utmaningar.
Johan Sköld, som varit konsultchef på SDS MedteQ fram tills nu och som följer med över till Prevas
Det finns många fördelar med att ha ett standardiserat förvaltnings- och driftsystem. Systemet är flexibelt och kan utvecklas och växa efter kundens behov. Ett exempel är en separat fastighetsportal för hantering av registrering och underhåll av fastigheter inklusive branddokumentation och översikt över kulturminnesmärkta byggnader.
Bjørn Moland, Prevas produktchef för HxGN EAM
Min erfarenhet är att Prevas har en stabil och bra kärna av duktiga konsulter som är redo att ta sig an alla utmaningar. När det någon gång varit av kritisk betydelse att få tag på någon snabbt så har jag bara skickat ett meddelande. Det har fungerat otroligt bra rakt igenom.
Per Erik Ose, systemadministratör vid Kystverket
Jag är mycket glad över att kunna presentera Magnus som vår nya CEO på Prevas och ser fram emot vårt samarbete. Magnus besitter både kompetensen och engagemanget att fortsätta utveckla Prevas på inslagen väg.
Christer Parkegren, ordförande på Prevas.
Johan har haft en nyckelroll på Prevas och är en stor del i den framgång vi har skapat de senaste åren. Jag känner en stor tacksamhet till Johan och det goda samarbete vi har haft. Ett samarbete som vi vill ska fortsätta fast i andra former. Valberedningen kommer ta ställning till om Johan ska föreslås som styrelseledamot på årsstämman den 11 maj 2023.
Christer Parkegren, ordförande på Prevas.
Det har varit en fantastisk och utvecklande resa tillsammans med engagerade och drivna kollegor under fem år. Om stämman så bifaller så ska det bli en ära att få delta och bidra till Prevas fortsatta resa framåt i rollen som styrelseledamot. Det känns också riktigt roligt och tryggt att vi har en intern succession med Magnus som kan ta över och som kan ta vid och utveckla Prevas till nya höjder.
Johan Strid, avgående CEO
Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla Prevas, tillsammans med våra medarbetare och i linje med vår framgångsrika strategi. Jag brinner personligen för hörnstenarna i vår stabila strategi som decentralisering och fokus på ökat värde för alla intressenter.
Magnus Welén, tillträdande CEO på Prevas
- Året har startat bra och arbetet med att utveckla oss och vår affär fortsätter. Vi strävar efter att tillsammans med andra skapa tekniska framsteg med nytta för människor, planeten och ekonomin.
Johan Strid, CEO på Prevas AB.
Vår ambition att uppfattas som ett premiumbolag för alla våra intressenter är stor. Givet den ambitionen, vår positiva syn på framtiden och hur vi har presterat senaste åren är det rimligt att höja målen framåt.
Johan Strid, CEO på Prevas AB.
Vårt mål redan från start var att vi skulle få ett öppet och flexibelt system så att vi aldrig målar in oss i ett hörn utan kan låta utvecklingen i fabriken driva förändringar, som haft rollen som delprojektledare under införandet av LIPS. Med LIPS så har vi kunnat korta ledtider samtidigt som vi har kvalitetssäkrat att rätt saker är på rätt plats vid rätt tid.
Mats Strömberg, från GKN som haft rollen som delprojektledare under införandet av LIPS