Citat

Life Science är Prevas största marknad med över 140 kunder och vi har fått väldigt bra gehör för de lösningar vi levererat hittills. Nu växlar vi upp för att möta den stora efterfrågan genom att inrätta en roll med ansvar för att driva omvärldsanalysen, öka synligheten och vara en naturlig talesperson för Prevas erbjudande inom Life Science.
Ebba Fåhraeus, ledamot i Prevas styrelse och vd för SmiLe Incubator
Det är verkligen en stor och spännande utmaning att ta sig an, och det ska bli riktigt roligt att få sätta igång. Mitt mål är att få Life Science att växa och bli ett ännu tydligare och starkare erbjudande för Prevas kunder. I min nya roll kan jag bidra med teknisk kunskap inom olika applikationer tillsammans med ett brett nätverk och förståelse för helhetsåtaganden gentemot kund.
Robert Tönhardt, utnämnd till Life Science Director i Prevas AB
Idag finns det ett växande behov av att kunna leverera vård på distans, och även en större acceptans bland vårdtagare och vårdgivare för denna utveckling. Digitaliseringen genererar stora mängder data som med hjälp av AI kan användas för exempelvis diagnosstöd, som på sikt kommer att leda både till ökad samhällsnytta och förhöjd livskvalitet för den enskilde.
Ebba Fåhraeus, ledamot i Prevas styrelse och vd för SmiLe Incubator
Det här är ett mycket spännande projekt för oss. Den här upphandlingen har väckt stor uppmärksamhet på marknaden. Konkurrensen har varit hård och då känns det extra roligt att ha nått ända fram
Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas verksamhet i Norge
Infor CloudSuite EAM kommer att vara ”motorn” i vårt digitala driftstödsystem. Lösningen informerar oss om skicket på utrustning och anläggningar på de olika vägsträckor vi ansvarar för. Vi får kontroll och överblick över allt från akuta larm till planerat underhåll. Felhistorik och genomförda korrigeringar med dokumentation lagras på de enskilda objekten/anläggningarna så att vi kan planera ytterligare åtgärder som byten eller inspektionsprogram baserade på fakta.
Magnus Johansen, drift- och underhållschef på Nye Veier
Vi har för närvarande olika grundutföranden av i.MX8 med tillhörande Prevas Industrial Linux. Dessa är grundligt testade och har optimerats genom flera olika projekt. Genom att använda ett av dessa grundutföranden av iMX8 kan man snabbt och enkelt starta ett demoprojekt under tiden man utvecklar de projektspecifika anpassningarna av maskinvaran. Det hjälper kunderna att komma i gång väldigt snabbt. Projektet tar också betydligt kortare tid då applikationer kan utvecklas parallellt med maskinvaruutvecklingen.
Mads Doré Hansen produktchef på Prevas i Danmark
Industriella produkter ska hålla länge och därför erbjuder vi även fastpris på servicen efter att utvecklingen är avslutad. Det gäller både maskinvara och programvara och även för hög grad av skräddarsydda lösningar. Det är ett lite annorlunda sätt att skapa ett partnersamarbete med våra kunder. Det ger både snabb utveckling och möjlighet till service samtidigt som kunden är helt fri att arbeta vidare med materialet på egen hand.
Mads Doré Hansen produktchef på Prevas i Danmark
Prevas i Norge har på senare år upplevt en god tillväxt och utveckling. Framförallt när det gäller lösningarna Mikon och Infor EAM. Det här är områden som vi förväntar oss ska fortsätta växa. Samtidigt har Wonderware blivit en mindre del av verksamheten och vi är därför mycket glada över att ha hittat en partner med kompletterande lösningar och kompetens som kan bidra till att ge våra Wonderware-kunder här bästa lösningen framöver.
Einar Alexander Andersen, VD för Prevas i Norge
Vi på Nebb är glada över att kunna stärka vårt Wonderware-team ytterligare. Vi har i dag en av de största Wonderware-miljöerna i Norge med drygt tio ingenjörer som jobbar med System Platform och förvaltar flera av de största Wonderware-installationerna i landet.
Alexander Risøy, VD för Nebb Engineering AS
Det jag föll för hos Prevas är deras unika marknadsposition och erfarenhet inom området i kombination med att Prevas är en stor aktör inom produktutveckling. Utvecklingen har förändrat förutsättningarna för hur en i grunden traditionell industriprodukt kan säljas och användas över tid. Nu kan användarna vara delaktiga i tjänsteförsäljning med bas i en fysisk produkt. Det ger nya möjligheter att sälja befintliga produkter eller att utveckla nya produkter.
Amrish Kubavat, Affärs- och verksamhetsutvecklare Field Service Management på Prevas AB
Amrish bakgrund och driv är precis det vi letat efter för att kunna ta nästa steg i vår satsning på värdeskapande underhåll och fältservice.
Ylva Amrén, regionchef Prevas West
Vi behövde säkra upp driften i Degerfors genom ett nytt, modulbaserat system som är anpassat både för dagens och morgondagens krav på digitalisering och användarvänlighet.
Stefan Lundberg, projektledare på Outokumpu
Vi har under projektets gång känt en stor trygghet i samarbetet där vi tillsammans har utformat en lösning som vi kan ta emot och själva förvalta på ett bra sätt.
Stefan Lundberg, projektledare på Outokumpu
Det har varit oerhört roligt att ännu en gång få förtroendet att vara med och ta fram ett nytt system, baserat på de modeller som det ursprungliga systemet byggdes med men med ny teknik och nytt programmeringsspråk.
Martin Östberg, projektledare och systemutvecklare på Prevas
Genom att starta projekt med utgångspunkt i användarnas behov så blir utvecklarnas arbete enklare.
Nicklas Nilsson, UX-designer på Prevas
Vi har arbetat med många mindre företag både i större och mindre projekt, vi har erfarenhet från hela skalan och vet hur besjälade dessa företag är av sitt uppdrag. Det är fantastiskt inspirerande att arbeta med dem, de drivs av att rädda liv eller hela världen om möjligt!
Maria Månsson, Director Innovation & Research på Prevas
Målet är att vår pump ska vara den bästa på marknaden där läkarna väljer vårt hjärta för att rädda liv. Inga komplikationer ska tillstöta, mindre risk för infektioner ska finnas vid utgången av drivlinan
Azad Najar, en av grundarna och huvudinnovatör bakom Realheart
Det är rekordsnabbt. Efter 20 år i branschen har jag aldrig hört talas om någon som har lanserat en så komplicerad produkt inom den tidsramen. Men det var helt nödvändigt, för covid-19 är ju över oss här och nu.
Andreas Claudi, chef för Sentispec
Styrelsen tackar Sven Ivar för hans goda insats och engagemang under sin period som vald ledamot i bolaget och önskar honom lycka till med nya utmaningar.
Christer Parkegren, styrelseordförande i Prevas AB
Vi såg Digiresan som en möjlighet att få hjälp med att kravställa det nya lagersystemet.
Edwin Modin, projektledare på Vigab
Prevas har drivit på projektet som om vi var deras absolut viktigaste kund. Jag är verkligen imponerad av deras engagemang och av de resultat som vi har uppnått tillsammans!
Edwin Modin, projektledare på Vigab
Personligen tycker jag detta är riktigt roligt. Tillsammans blir vi 800 medarbetare som brinner för att göra gott med teknikens möjligheter. Vi ligger väldigt nära varandra i syn på ledarskap samt företagskultur och våra kunder får tillgång till en starkare samarbetspartner.
Johan Strid, VD för Prevas AB
Vi ser samgåendet mellan Prevas och Evotech som mycket spännande. Sett ur flera perspektiv men framförallt med utgångspunkt i affärslogik och företagskultur. Det har varit viktigt för oss att under den här processen hitta stöd och trygghet i att Prevas kan förvalta och utveckla våra bolag på ett positivt sätt framåt, vilket vi nu har fått kvitto på. Vi ser fram emot att bidra till Prevas utveckling i våra roller som betydande delägarna.
Robert Demark och Per Vannesjö, representanter för Evotechs huvudägare DeVenture och Amymone.
Den största vinsten ligger i att Infor EAM kommer att bidra till att säkra hög tillgänglighet för fabrik och utrustning. Driftstopp får naturligtvis omfattande konsekvenser för oss. Utöver besparingar, överblick och högre tillgänglighet ger underhållssystemet oss dessutom kontroll över reservdelar och lager, med exempelvis automatisk beställning vid minimilagerhållning. Vi kommer att få fler än 3 000 enheter i anläggningsregistret och upp till 15 000 delar i artikelregistret.
IT-chefen på Norsk Kylling, Torfinn Utne
Prevas levererar Infor EAM, som ska integreras både med deras ERP- och med deras SCADA-system. Vi tycker det är väldigt spännande att få vara med om att uppfylla Norsk Kyllings ambitioner för vad som kanske blir Europas häftigaste och modernaste fabrik!
Prevas AS VD, Einar Alexander Andersen
Systemet blir en viktig del av vår digitaliseringsprocess. Vi var ute efter en modernare lösning med ett bra kundgränssnitt, goda samverkansmöjligheter och som kan hantera stora mängder information. SAR Gruppen planerar att först införa Infor CloudSuite på alla anläggningar i Norge och därefter på kontoret i Kuwait.
Frode Steinsland, förbättringsansvarig hos SAR
Vi ser fram mot att få vara med på SAR:s digitaliseringsresa. Detta är ett av många spännande projekt där Infor EAM ingår som lösning för underhållsstyrning för att kunna utnyttja resurserna bättre.
Einar Alexander Andersen som är ansvarig för Prevas verksamhet i Norge.
Vi tar bort hinder. Det ska kännas enkelt och naturligt att höra av sig till oss. Man ska få en personlig kontakt med någon som kan området. Det kan vara för att ställa en fråga eller ta en diskussion, helt förutsättningslöst. Som ett komplement till de vanliga kanalerna erbjuder vi möjlighet att boka direkt via vår nya bokningssida.
Maria Gren affärsenhetschef och ansvarig för Prevas Friend på Prevas
Tanken är att jobba fram fungerande lösningar tillsammans. Det kan vara att agera bollplank, genomföra workshops, ta fram en strategi och plan eller kanske att göra en gap-analys. Men det kan också vara att ta fram dokumentation, förbereda en inspektion, implementera processer, eller något annat inom det regulatoriska området.
Kristina Hallström seniorkonsult på Prevas
Vi kan hjälpa företag att hitta en väg framåt. Med lång erfarenhet har vi sett och lärt oss mycket vilket ger oss möjlighet att hitta innovativa lösningar som fungerar. Dessutom så har vi ett stort nätverk, så om det är ett område som vi inte är så starka inom så kan vi hjälpa till att hitta rätt kompetens.
Cecilia Larsson, seniorkonsult på Prevas
Certifieringen är ett kvitto på den kompetens vi tillför våra kunders verksamhet. Vårt fokuserade arbete inom hårt reglerad produktutveckling i Life Science-branschen ger oss erfarenheter som kommer våra kunder tillgodo. Med denna certifiering kan vi dessutom ytterligare stödja företag i en tidig utvecklingsfas
Markus Nässén ansvarig för Prevas verksamhet i Uppsala
Vi har ett utmärkt och långt track record när det gäller att utveckla analysinstrument och medicinteknisk utrustning. Bland våra kunder finns företag som Gradientech och Kontigo Care
Markus Nässén ansvarig för Prevas verksamhet i Uppsala
Prevas goda renommé, långvarigt samarbete och tidigare genomförda leveranser av liknande uppdrag till kunden har lagt grunden till ett nytt stort förtroende avseende denna leverans
säger Lars-Erik Forsberg, säljchef för robotlösningar på Prevas
Vägen dit stavas digitalisering, automatisering och smart produktion. Många företag har påbörjat sin digitaliseringsresa men tyvärr tas fortfarande allt för små steg, lite för sent. Många digitaliseringsinitiativ har också lagts på is på grund av att samma IT-utrustning som nyttjas i kontorsmiljö förväntas klara den tuffa produktionsmiljön som kan finnas i en fabrik. Vi vill göra det enklare att ta nästa steg och våga lita på att det fungerar genom att erbjuda hållbara helhetslösningar med de rätta förutsättningarna.
Ylva Amrén regionchef på Prevas
Prevas och Recab kompletterar varandra utmärkt. Genom Prevas gedigna kompetens inom produktionslogistik, robotisering, automation, uppkopplade maskiner med tillståndsövervakning, dataanalys med AI och maskininlärning och Recabs expertis inom sensorer, industriell kommunikation och skräddarsydda industriella datorer kan vi tillsammans erbjuda våra kunder framtidssäkra och innovativa helhetslösningar.
Ylva Amrén som är mycket glad över samarbetet
Vi är mycket nöjda med det nya samarbetet med Prevas. Vi ser ett stort behov av helhetslösningar för företag som vill digitalisera sin verksamhet. Att få samarbeta med någon som Prevas som har över 30 års erfarenhet av teknikbaserad verksamhetsutveckling är riktigt häftigt. I och med detta samarbete kan våra produkter verkligen komma till sin rätt ute i industrin. Att sammanfläta våra kompetenser på det här sättet är att växla upp för oss alla.
Carolin Burlin, VD på Recab
Vi är jätteglada att Prevas konsulter vill komma till SmiLe och arbeta med våra bolag. Prevas kompetents inom life science och framför allt inom regulatoriska frågeställningar blir en viktig resurs för våra uppstartsbolag. Det är mycket svårt för ett litet bolag att själva välja rätt strategi inom det området.
Per Brunmark, affärsutvecklare hos SmiLe Incubator
En dröm går i uppfyllelse! Vi ser det som en stor förmån att få jobba tillsammans med SmiLe Incubator och tillsammans skapa energi och kraft. Vår styrka är att vi lärt oss de regulatoriska frågorna och kraven genom att delta aktivt i utvecklingsprojekt. Vi har verksamhetsperspektiv, inte bara pekpinnar, och vi tror på enkelhet och närhet.
Maria Gren ansvarig för Prevas satsning inom Quality & Regulatory Compliance i södra Sverige
Vi kan hjälpa bolag att undvika fallgropar ifall vi redan från start jobbar nära dem. Våra erfarenheter ger oss möjlighet att hitta innovativa lösningar och vi delar gärna med oss av våra kunskaper vilket gör att inkubatorbolagen inte bara får tillgång till våra kunskaper inom regler och kvalitetskrav utan även andra specialistområden som finns hos Prevas.
Cecilia Larsson, seniorkonsult på Prevas
Automationschecken är verkligen ett konkret exempel på hur företag snabbt kan ta ett steg till för att öka sin konkurrenskraft. Det unika är att den kan användas till allt från att förbereda en investering till att öka beställarkompetensen till att vidareutbilda personal. Sökande företag kan få upp till 50-75 procent av projektets kostnad eller upp till 150 000 kronor finansierat.
Ylva Amrén, regionchef på Prevas
Vi tror verkligen på hållbar produktion genom digitalisering. Prevas har arbetat med produktivitet de senaste 35 åren och med fokus på de stora industrierna. Det är så kul att vi nu genom detta samarbete får förmånen att med våra kompetenser hjälpa fler SME-företag.
Åsa Sandberg, ansvarig för Prevas verksamhet i Eskilstuna
Prevas är inte ensamma om att göra denna satsning, men med Prevas gedigna erfarenhet inom området smart industri och smarta produkter, tror jag att här finns de bästa förutsättningarna att hjälpa företag att skapa mer användarvänliga och långsiktiga produkter och tjänster som fungerar sömlöst mellan digitala och fysiska miljöer.
Helena Gautam, Prevas AB
På Prevas är vi experter på användarupplevelser och gränssnitt där användarupplevelsen måste vara intuitiv, enkel och konsekvent i både digitala och fysiska gränssnitt. Vi jobbar tekniknära och är insatta i de utmaningar och möjligheter som dagens teknik ger.
Helena Gautam, Prevas AB
Det finns en oerhörd potential på marknaden. Inom ett år siktar vi på att vara 10 personer i Malmö och fler på andra orter. Samtidigt är det av yttersta vikt att vi växer med personer med rätt kompetens.
Helena Gautam, Prevas AB
Det ska bli mycket intressant att få etablera något nytt och utmanande.
Ola Bergkvist
Prevas har varit närvarande i Luleå en längre tid och är nu mycket glada över att äntligen öppna ett kontor här. Adressen till det nya kontoret blir Aurorum 1, Luleå Science Park, och vi hälsar Ola varmt välkommen till Prevas.
Majid Meshkintorreh ansvarig för Prevas verksamhet i Gävle och expansionen i Luleå
Vi är glada över tecknat partneravtal med IFS inom Field Service Managment. Eftermarknad och fältservice är viktiga områden för att göra kunder nöjda med produkter de använder och skapar även nya intäkter för både leverantörer och kunder. Tillväxtpotienialen här är stor och många av våra kunder efterfrågar också denna typ av tjänst. Prevas produktportfölj blir därmed mer komplett
Matz Axelsson, regionchef på Prevas
Tillsammans med Prevas skapar vi ett erbjudande till den nordiska marknaden som är mycket attraktivt. Prevas har en gedigen bakgrund och erfarenhet som tillsammans med vår FSM-lösning kommer att bidra till en mycket attraktiv paketering för serviceintensiva företag och företag som vill ta nästa steg i sin digitalisering för att både kunna växa och bli mer effektiva.
Fredrik Edendahl, Channel Partner Director på IFS
Det här kom som en rolig överraskning och jag är stolt och glad över att få möjligheten att representera Prevas. Vi är en utvecklingspartner till företag inom utvalda branscher och våra uppdrag präglas av stor innovationshöjd, kreativitet och moderna arbetssätt. Idag levererar vi lösningar som många för en tid sedan inte trodde var möjliga.
Helena Lundin kommunikations- och informationschef på Prevas AB
Med våra mallar får kunden en testad och beprövad utgångspunkt. De är utformade för att kunna anpassas till kundens kvalitetssystem och inkluderar till exempel SW-dokumentationsmallar enligt IEC 62304-standarden, samt mallar för mekatronisk produktutveckling.
Robert Tönhardt, Manager Life Science Prevas AB