Citat

Prevas kändes verkligen helt rätt för mig. Här får jag chansen att arbeta med det jag brinner för, teknik som gör skillnad samtidigt som jag personligen får utvecklas på vägen. Vi är verkligen mitt i en tid med spännande förändringar och omställningar. Omställning som bidrar till bättre beslutsunderlag, säkrare drift och ökad lönsamhet samtidigt som det går i linje med de globala målen. Det som lockade mig med Prevas är att vi hjälper kunderna arbeta systematisk med både förbättringsarbete och digitaliseringsresan. Teknik i all ära, men det är människan som ska vara i fokus!
Malin Andersson, applikationsspecialist inom Underhåll
Malin är ett fantastiskt komplement till EAM-teamet på Prevas där fokus är digitalisering och effektiva lösningar för underhållssystem. Hon delar vår bild av insamlad data där insikter och underlag är a och o för att arbeta mer förebyggande men också för att se var utvecklingsmöjligheterna finns i processen.
Ylva Amrén regionchef Prevas West
Det som binder oss samman är nyfikenheten på hur man med hjälp av teknik kan bidra till en bättre värld. Att lösa problem på nya innovativa sätt, och med användarnas perspektiv i fokus, skapar värdefullt mervärde för både våra kunder och deras kunder. På så sätt kan vi lyfta våra kunders produkter eller tjänster till nya nivåer.
Maron Zeidan, Prevas AB
Vi ser framför oss att vi redan inom ett par år har ett team på 10–15 medarbetare i Stockholms-regionen med fokus på användarvänliga och smarta produkter, tjänster och lösningar. Som spänner över flera kompetensområden som exempelvis industri-, service- och UX-design samt UX-research och visuell design. Om du är nyfiken på att veta mer eller att vara med från start på denna spännande resa går det bra att kontakta mig.
Maron Zeidan, Prevas AB
Detta är ett bra och kompletterande tillskott i våra ambitioner att befästa positionen som en premiumleverantör inom avancerad produktutveckling. Inte minst stärker vi förmågan ytterligare att ta oss an produktutvecklingsprojekt där vi tar ansvar för allt från innovation till utveckling och därefter verifiering, tester och förberedelser för produktion.
Hans-Erik Wikman, regionchef på Prevas i Stockholm
Vi är glada att komma in som en nod i Prevas nätverk. Detta ger oss bra möjligheter att vidareutveckla verksamheten och vi ser stor potential i att förädla och kombinera vår spets med Prevas styrkor.
Philip Nyströmer, VD på BitSim NOW AB
Detta är verkligen en fin diamant. Hela konceptet passar väldigt bra in i vår strategi att erbjuda ett högt värde till våra kunder och samtidigt erbjuda en lockande arbetsmiljö för våra medarbetare.
Johan Strid, CEO på Prevas
Detta rankas verkligen som ett spjutspetsförvärv och det är kul att vi levererar på de mål vi nyligen kommunicerat avseende både lönsamhet och tillväxt.
Johan Strid, CEO på Prevas
Jag är mycket glad över att kunna presentera Helena som vår nya CFO på Prevas och ser fram emot vårt fortsatta samarbete. Helena kommer att fortsätta modernisera och effektivisera våra stödfunktioner och fördjupa förutsättningarna för en vidare tillväxt i en decentraliserad miljö.
Johan Strid, CEO Prevas AB
Andreas har haft en nyckelroll på Prevas och är en stor del i den framgång vi har skapat de senaste åren. Jag känner en stor tacksamhet till Andreas och det goda samarbete vi har haft. All lycka önskas till nya utmaningar.
Johan Strid, CEO Prevas AB
Vi är mycket glada att återigen få förtroendet från Göteborgs Spårvägar. Vi på Prevas har under lång tid byggt upp vår kompetens och leveransförmåga inom underhållslösningar. Avtalet är ett bevis på att vi har lyckats och att vi är en uppskattad samarbetspartner. Jag vill också passa på att berömma våra duktiga och engagerade medarbetare.
Ylva Amrén, ansvarig för Prevas verksamhet i Göteborg
Det första steget på vår fortsatta resa är att flytta HxGN EAM till en molnbaserad lösning. Därmed skapas bättre förutsättningar till att kontinuerligt utveckla underhållsarbetet och vi får tillgång till ny teknik som hjälper oss på vår fortsatta digitaliseringsresa. Prevas tillsammans med Hexagon är ett ovärderligt stöd i den processen.
Jonas Lindberg, IT-chef på Göteborgs Spårvägar
Med detta tydliggör vi inte minst våra tillväxtambitioner, samtidigt som vi behåller och i viss mån vässar vårt lönsamhetsmål. Efterfrågan på våra förmågor här och nu är väldig stor och även den långsiktiga trenden är tydligt uppåtgående.
Johan Strid, CEO för Prevas AB
Verksamheterna som vi vill attrahera till Prevas ska besitta en spets och ha den där extra kvaliteten som man känner igen när man ser den. Vi har implementerat en decentraliserad organisation och odlar en kultur av nätverkande och samarbete som bygger på passion och affärsdriv. Vi strävar efter att välkomna några nya verksamheter under året
Johan Strid, CEO för Prevas AB
Målet var att knyta ihop automationslagret med MES-lagret. Tidigare var det operatörerna som utgjorde kopplingen mellan de två systemen, vilket innebar en risk för felinmatningar och kvalitetsavvikelser, utöver att det var onödigt arbete. Under våra interna diskussioner kom vi fram till att vi ville bygga systemet på en konfigurerbar standardplattform som kan användas även för andra applikationer utöver PAS-X framöver.
Mårten Åkesson, chef för automationsgruppen på McNeil
Det krävs kreativitet, erfarenhet och problemlösning från oss som konsulter för att kunna lägga fram bra förslag på hur vi kan möta de uppsatta kraven. Detta är också en av de roligaste delarna av arbetet och jag upplever att vi har haft ett mycket bra samarbete med McNeil, där vi har nått bra resultat.
Lise-Lotte Thuse, projektledare på Prevas
Vi har redan jobbat i nära samarbete med Nye Veier under den första delen av implementeringen. Våra konsulter har lång erfarenhet av stöttning och rådgivning kring Infor EAM och vi tycker att det är mycket spännande att få vara med på Nye Veiers ambitiösa framtidsresa. Prevas ser en stor efterfrågan på kompetens inom Infor EAM och vi ökar nu rekryteringstakten för att stärka vår position som ledande på plattformen i Norden.
Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas verksamhet i Norge
För att kunna realisera de möjligheter som EAM-lösningen från Hexagon erbjuder har vi valt att teckna ett ramavtal med Prevas. Tack vare ramavtalet har vi säkrat tillgång till kompetenta konsulter med lång erfarenhet av lösningen, även efter det att lösningen har implementerats och driftsatts.
Magnus Johansen, ansvarig för drift och underhåll på Nye Veier.
Den som ansvarar för arbetsgruppen konfigurerar skydden enligt ett antal parametrar och definierar vilka personer som ska ingå i gruppen. Sedan kan varje person anpassa sitt skydd individuellt, till exempel genom att justera ljudprofilen, ställa in radiostationer och nivå för medhörning.
Peter Ovrin, produktansvarig på Sordin
Att vi har lyckats genomföra projektet snabbt och på ett kostnadseffektivt sätt beror till stor del på att vi har ett bra samarbete med kunden, där kommunikation och gemensamma förväntningar är A och O. Vi har också lagt stor vikt vid samarbete med inköp och produktion, så att det verkligen fungerar hela vägen ut i produktion.
Mårten Olsson, konsult på Prevas och projektledare för utvecklingen av Sordin Share
Ett mycket intressant projekt för Prevas att delta i med ett antal tunga och kompetenta aktörer som är involverade. Genom att samarbeta och kombinera kompetenser inom olika områden skapas innovativa lösningar till komplexa utmaningar.
Micael Johansson Senior Quality & Regulatory Consultant på Prevas
Produkten har en hög innovationsnivå, med bland annat AI element, vilket gör att vi som regulatory konsulter måste hållas oss ajour med kommande uppdateringar i regelverk och standarder för att säkerställa compliance för produkten.
Micael Johansson Senior Quality & Regulatory Consultant på Prevas
Lavabrush är en helt kemikaliefri penseltvätt som gör det möjligt att tvätta 10-15 penslar i knappt två liter vatten
Patrik Sjöland, Entreprenör, Styrelseordförande Lavabrush AB
Jag började med att titta på den hemmabyggda prototypen som var riktigt imponerande. Tillsammans med Morten undersökte vi olika användarscenarier, koncept och lämpliga produktionsmetoder innan vi började med själva konstruktionsarbetet. Vi tog även fram en rad prototyper för testning och verifiering för att säkerställa en bra produkt och en smidig produktionslösning
André Floreby, Prevas ansvarige för mekanikutbudet i Region Syd
Det är ett väldigt roligt samarbete där entreprenörerna själva har haft en tydlig idé och drivs av entusiasm för att lösa ett problem. Numera är det inte så vanligt med produkter som är helt mekaniska. Det finns så många krångliga lösningar, men den här produkten visar verkligen att det enkla kan vara det geniala.
Det är ett väldigt roligt samarbete där entreprenörerna själva har haft en tydlig idé och drivs av entusiasm för att lösa ett problem, säger André Floreby. Numera är det inte så vanligt med produkter som är helt mekaniska. Det finns så många krångliga lösningar, men den här produkten visar verkligen att det enkla kan vara det geniala.
Det var väldigt enkelt att tacka ja till en tjänst på Prevas. Här kommer jag både att utvecklas och fortsätta med det som jag verkligen älskar. Att hjälpa kunder att få effektiva och flexibla produktions-anläggningar som håller i många år.
Stefan Angeå
Stefan är med sin bakgrund, driv och härliga inställning ett fantastiskt komplement till teamet inom Prevas vars fokus är hållbar produktion. Han har verkligen varit inne på golvet och ute på fältet och sett utmaningarna. Då är det också lättare att se möjligheterna. Han delar till fullo vår övertygelse att bäst effekt uppnås genom att skapa flexibla lösningar som kopplar samman tidigare investeringar med modern. Något som vi på Prevas gjort i många år.
Åsa Sandberg konsultchef Prevas West
Vi har en intern stark tro till bolaget med en tydlig och långsiktig utvecklingsagenda. Optionsprogrammen är en komponent i detta och det känns roligt att kunna erbjuda detta till en del nyckelpersoner. Det är också väldigt roligt att programmet blev fulltecknat och det finns en stark tro på framtiden.
Johan Strid, CEO på Prevas AB
Bolaget har en fin verksamhet och stark historik. Efter samgåendet med Evotech har vi tillsammans med minoritetsägarna utvärderat bästa vägen framåt och funnit att bolaget utvecklas bäst i en annan konstellation
Johan Strid CEO Prevas AB
Betalningen vi får in kan vi använda i samband med nya potentiella förvärv.
Johan Strid CEO Prevas AB
Initiativet är en tydlig satsning på att bygga värde och utveckla en affär som kompletterar den traditionella konsultaffären. Det kan dröja innan satsningen bär riklig frukt men det ser lovande ut redan nu. Dessutom är det väldigt roligt att dela ägandeskapet med engagerade medarbetare som Peter Roos och hans närmaste kollegor och använda en entreprenörsdriven modell.
Dean Tosic, regionchef Prevas Stockholm
Vi erbjuder verktyg för lättanvänd och begriplig visualisering för gemensam förståelse i komplexa projekt. Nu fortsätter vi utveckla våra befintliga lösningar och vi förstärker också vårt erbjudande med lanseringen av GapMap, ett verktyg för effektivare innovationsstyrning.
Peter Roos, en av entreprenörerna i det nya bolaget
De två största marknaderna för Dependency Map är idag USA och Tyskland. Bland kunderna finns globala företag som exempelvis IBM, Bosch och Aptiv. När vi nu jobbar inom Prevas, som har nära relationer med ledande företag på den nordiska marknaden, får vi ökade möjligheter att etablera bra samarbeten här på hemmaplan.
Peter Roos, en av entreprenörerna i det nya bolaget
Vi känner varandra väl sedan tidigare och jag ser fram emot att tillsammans bygga vidare på vårt starka erbjudande inom Life Science. Här hjälper vi företag med att följa regler och myndighetskrav, snabbt få ut sin produkt på marknaden och utveckla innovativa lösningar.
Robert Tönhardt, ansvarig för Life Science på Prevas
Prevas starka kompetens inom Life Science passar oss väldigt bra och jag tillsammans med mina tre experter ser att vi kommer att komplettera varandra på ett mycket bra sätt utifrån ett breddat tjänsteutbud och ett bredare nätverk. Det ger oss nya möjligheter till att expandera vår verksamhet och att nå ut till och ge ett större mervärde till fler kunder.
Micael Johansson, CEO på MEDQURE
Utmaningen för oss var att göra spetsen på JABII både tillräckligt robust och känslig.
Henrik Møller, chef för Prevas i Danmark
Något av det svåra är att förklara för folk vad en JABII kan göra och hur den fungerar. Det förstår man bäst först när man provar den. Men det fungerar lite som en löp- eller cykelapp som registrerar din prestation samtidigt som det ger en upplevelse av spänning och adrenalinkick.
Christian Thostrup, som är industridesigner och uppfinnare
Workshoppar som hålls av Prevas (tidigare FiloProcess) har visualiserat potentialen i ett korrekt hanterat nätverk för produktinformation. Vi använder denna kunskap för att skapa lösningar i världsklass, vilka uppfyller våra kunders behov.
Stefan Jansson, Polariums VD och grundare
Vår spetskompetens inom Product Lifecycle Management (PLM), de teknikområden och affärsprocesser som hanterar produktinformation, har byggts upp via erfarenheter och samarbeten med flera av Sveriges ledande industriföretag.
Bengt Sareyko, ansvarig för Prevas nya erbjudande inom Product Information
Jag tvekade inte en sekund när jag fick möjligheten att igen jobba med underhållssystem och fältservice på heltid. För 10–15 år sedan var marknaden inte mogen för fältservice, men nu tack vare pandemin, finns det nog ingen som har missat slagkraften av digitalisering och vilka effektiviseringsmöjligheter det ger. Själv är jag inte intresserad av tekniken i sig, utan hur man kan använda den. Prevas är storleksmässigt en perfekt arbetsgivare. Här finns alla resurser som behövs för att uppfylla våra kunders önskemål och visioner inom lösningar, teknik och produktutveckling.
Maria Metsola
Maria är ett fantastiskt komplement till teamet inom Prevas vars fokus är digitalisering och effektiva lösningar för underhåll och fältservice. Hon delar vår bild av att ett projekt aldrig blir framgångsrikt om man bara installerar en världsledande programvara – det måste till ett förändringsarbete och kommunikation för att få alla medarbetare med på tåget.
Ylva Amrén regionchef Prevas West
Det är oerhört viktigt att SolarSack är billig, lättanvänd och pålitlig. Om användarna inte känner att de kan lita på att det SolarSack-behandlade vattnet är fullkomligt säkert, återgår de naturligtvis till sina tidigare metoder, som innefattar skogsavverkning för att få bränsle till att koka sitt dricksvatten
Poul Bundgaard, COO, 4Life Solutions
Tillgång till säkert dricksvatten kan minska förekomsten av en lång rad sjukdomar, till exempel kolera och tyfus, kraftigt. Varje år dör 500 000 personer för att de saknar tillgång till rent dricksvatten. Vi vill gärna vara en del i arbetet att minimera det antalet
Poul Bundgaard, COO, 4Life Solutions
Jag tycker att det här är stort på flera sätt. Redan 2016 när vi satte marknadskravspecifikationen uttryckte vi att vårt system skulle ha en funktionalitet, användarvänlighet och ett utseende som kvalificerar det för industridesignutmärkelser i paritet med en Red Dot Design Award. Nu har vi fått bevis för att vi tillsammans har lyckats jobba med detta fokus genom hela projektet.
Sara Thorslund, vd för Gradientech
Det övergripande syftet med systemet, det vill säga att rädda liv, har bidragit till ett extra stort engagemang och hög energi i utvecklingsarbetet. Från start och genom hela processen har vi också känt att vi har haft kundens fulla förtroende som utvecklingspartner. Det har gett oss bra förutsättningar för att kunna leverera rätt kompetens och lösningar i projektet.
Rickard Joyner, Prevas projektledare
Life Science är Prevas största marknad med över 140 kunder och vi har fått väldigt bra gehör för de lösningar vi levererat hittills. Nu växlar vi upp för att möta den stora efterfrågan genom att inrätta en roll med ansvar för att driva omvärldsanalysen, öka synligheten och vara en naturlig talesperson för Prevas erbjudande inom Life Science.
Ebba Fåhraeus, ledamot i Prevas styrelse och vd för SmiLe Incubator
Det är verkligen en stor och spännande utmaning att ta sig an, och det ska bli riktigt roligt att få sätta igång. Mitt mål är att få Life Science att växa och bli ett ännu tydligare och starkare erbjudande för Prevas kunder. I min nya roll kan jag bidra med teknisk kunskap inom olika applikationer tillsammans med ett brett nätverk och förståelse för helhetsåtaganden gentemot kund.
Robert Tönhardt, utnämnd till Life Science Director i Prevas AB
Idag finns det ett växande behov av att kunna leverera vård på distans, och även en större acceptans bland vårdtagare och vårdgivare för denna utveckling. Digitaliseringen genererar stora mängder data som med hjälp av AI kan användas för exempelvis diagnosstöd, som på sikt kommer att leda både till ökad samhällsnytta och förhöjd livskvalitet för den enskilde.
Ebba Fåhraeus, ledamot i Prevas styrelse och vd för SmiLe Incubator
Det här är ett mycket spännande projekt för oss. Den här upphandlingen har väckt stor uppmärksamhet på marknaden. Konkurrensen har varit hård och då känns det extra roligt att ha nått ända fram
Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas verksamhet i Norge
Infor CloudSuite EAM kommer att vara ”motorn” i vårt digitala driftstödsystem. Lösningen informerar oss om skicket på utrustning och anläggningar på de olika vägsträckor vi ansvarar för. Vi får kontroll och överblick över allt från akuta larm till planerat underhåll. Felhistorik och genomförda korrigeringar med dokumentation lagras på de enskilda objekten/anläggningarna så att vi kan planera ytterligare åtgärder som byten eller inspektionsprogram baserade på fakta.
Magnus Johansen, drift- och underhållschef på Nye Veier