Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

Report this content

Under januari månad 2023 har 64 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 64 000 B-aktier.

Antalet A-aktier har således minskat från 486 800 A-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 422 800 A-aktier. Antalet B-aktier har ökat från 12 250 093 B-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 12 314 093 B-aktier.

Som en följd av omvandlingen av A-aktier till B-aktier har antalet röster i Prevas AB minskat från 17 118 093 röster till 16 542 093 röster.

Prevas AB innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 klockan 16.00.

För mer information, kontakta
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 70 379 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se

Helena Burström, CFO, Prevas AB, Mobil: +46 72 201 11 14, E-mail: helena.burstrom@prevas.se 

 

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 850 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar: