Fulltecknat optionsprogram för Prevas nyckelpersoner

Report this content

Den 11 maj 2021 beslutades på Prevas årsstämma att införa två incitamentsprogram omfattande nyckelpersoner inom Prevaskoncernen. Teckningsoptionsprogrammet för 2021/2024 är nu lanserat och fulltecknat.

Syftet med teckningsoptionsprogrammen är att främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra nyckelpersoner till ett ägarintresse i bolaget. I optionsprogrammet 2021/2024 har 400 000 teckningsoptioner tecknats, vilket var maxtaket.  

- Vi har en intern stark tro till bolaget med en tydlig och långsiktig utvecklingsagenda. Optionsprogrammen är en komponent i detta och det känns roligt att kunna erbjuda detta till en del nyckelpersoner. Det är också väldigt roligt att programmet blev fulltecknat och det finns en stark tro på framtiden, säger Johan Strid, CEO på Prevas AB.

Mer information om optionsprogrammen finns på www.prevas.se/arsstamma. Under 2022 kan motsvarande program omfattande 100 000 optioner lanseras.

För mer information, kontakta
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO, Prevas AB, Mobil: +46 070 547 08 25, E-mail: andreas.lindahl@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har en intern stark tro till bolaget med en tydlig och långsiktig utvecklingsagenda. Optionsprogrammen är en komponent i detta och det känns roligt att kunna erbjuda detta till en del nyckelpersoner. Det är också väldigt roligt att programmet blev fulltecknat och det finns en stark tro på framtiden.
Johan Strid, CEO på Prevas AB