Kontigo Cares första produkt är lanserad

M-health produkten TripleA från Kontigo Care är på väg att göra stor succé. Produkten ska hjälpa alkoholberoende personer att leva ett nyktert liv och är framtagen med hjälp av teknikutvecklingspartnern Prevas. Nu når den marknaden, lansering skedde den 1/10.

Idén till produkten kommer ifrån Kontigo Cares grundare Daniel Benitez, som själv är nykter alkoholist, och är baserad på såväl tidigare yrkeserfarenheter som hans egna erfarenheter från behandling och efterbehandling. Lösningen är en alkoholmätare i fickformat, en mobilapp samt ett system för datahantering.

- Produkten är nu lanserad och det finns ett stort intresse för lösningen som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform, säger Daniel Benitez VD på Kontigo Care.

TripleA fungerar genom att användaren vid slumpmässiga tillfällen uppmanas utföra ett nykterhetstest genom att blåsa i den trådlösa alkoholmätaren, detta samtidigt som mobiltelefonens kamera tar en bild av användaren för att visa att det är rätt person som blåser. Resultatet skickas sedan till den eller de personer som är relevanta i respektive fall, förslagsvis terapeuten men kanske även socialsekreterare, släktingar, vänner, arbetsgivare etcetera. Systemet blir därmed även ett stöd för vårdtagaren i arbetet med att bygga upp alla brutna förtroenden. Litar din partner på dig? Viskar din chef eller kollega bakom ryggen att du dricker igen? Med TripleA rätas frågetecknen ut en gång för alla.

– Jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att bygga hårdvara och vi hittade ingen utrustning eller alkoholmätare som motsvarade våra krav. Valet föll istället på att utveckla en ny hårdvara tillsammans med Prevas. Ett mycket lyckat drag som också gav oss Swedish Embedded Award 2014 för den inbyggda lösningen, fortsätter Daniel Benitez.

– Utmaningen har varit det breda helhetsansvaret, men det är också vår styrka. Vi är bra på att arbeta under tuffa regulatoriska krav med allt från mekanikdesign, sensorteknik, mjukvaruutveckling, elektronik, m.m. fram till serieproducerade enheter. Det har varit en utmanande resa och vi gläds verkligen med Kontigo Care och deras framgång. När våra kunder lyckas, då når även vi våra mål, säger Marcus Berglund, projektledare på Prevas i Uppsala.

För mer information och uppföljning

Kristoffer Andersson, konsultchef Prevas AB
E-post:
kristoffer.andersson@prevas.se, tel: 018-56 27 07

Daniel Benitez, VD Kontigo Care AB 
E-post:
daniel.benitez@kontigocare.com, mobil: 070-873 88 88

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.


Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Citat

Produkten är nu lanserad och det finns ett stort intresse för lösningen som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.
Daniel Benitez VD på Kontigo Care
Jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att bygga hårdvara och vi hittade ingen utrustning eller alkoholmätare som motsvarade våra krav. Valet föll istället på att utveckla en ny hårdvara tillsammans med Prevas. Ett mycket lyckat drag som också gav oss Swedish Embedded Award 2014 för den inbyggda lösningen.
Daniel Benitez VD på Kontigo Care
Utmaningen har varit det breda helhetsansvaret, men det är också vår styrka. Vi är bra på att arbeta under tuffa regulatoriska krav med allt från mekanikdesign, sensorteknik, mjukvaruutveckling, elektronik, m.m. fram till serieproducerade enheter. Det har varit en utmanande resa och vi gläds verkligen med Kontigo Care och deras framgång. När våra kunder lyckas, då når även vi våra mål.
Marcus Berglund, projektledare på Prevas