Lyckat samarbete gav behovsbaserat styrsystem på Outokumpu

Report this content

Outokumpu Stainless i Degerfors valsar rostfri grovplåt för kunder över hela världen. Sommaren 2019 inledde Outokumpu tillsammans med Prevas en modernisering av valsverkets styrsystem och två veckor in i december 2020 valsades de första plåtarna med hjälp av det nya systemet.

– Vi behövde säkra upp driften i Degerfors genom ett nytt, modulbaserat system som är anpassat både för dagens och morgondagens krav på digitalisering och användarvänlighet, säger Stefan Lundberg, projektledare på Outokumpu.

Valsverket i Degerfors är av typen kvartovalsverk med fyra valsar som installerades redan i början av 1960-talet. Processen har uppgraderats löpande men till sist blev en mer omfattande modernisering av styrsystemet nödvändig.

Martin Östberg, projektledare och systemutvecklare på Prevas, har en speciell koppling till projektet. Han är utbildad metallurg och arbetade under 1980-talet på verket i Degerfors, där han bland annat var med och skapade det ursprungliga valsverkssystemet.

– Det har varit oerhört roligt att ännu en gång få förtroendet att vara med och ta fram ett nytt system, baserat på de modeller som det ursprungliga systemet byggdes med men med ny teknik och nytt programmeringsspråk, säger Martin Östberg.

När projektteamet startade diskussionerna sommaren 2019 låg fokus på att ta fram ett funktionellt system för de beräkningar som behövs vid valsningsprocessen, men också ett användargränssnitt som skulle vara enkelt och tydligt för operatörerna. För att säkra att Outokumpus medarbetare skulle få ett system som inte bara uppfyller de tekniska kraven, utan även underlättar operatörernas arbete, involverades redan tidigt Prevas avdelning för user experience (UX) i Malmö.

– Genom att starta projekt med utgångspunkt i användarnas behov så blir utvecklarnas arbete enklare, säger Nicklas Nilsson, UX-designer, som under drygt två månader utförde ett förarbete med fokus på användarna.

Stefan Lundberg menar att Prevas erfarenhet och förståelse för verksamheten i kombination med ett tydligt fokus på användarna har varit viktiga framgångsfaktorer.

– Vi har under projektets gång känt en stor trygghet i samarbetet där vi tillsammans har utformat en lösning som vi kan ta emot och själva förvalta på ett bra sätt, säger Stefan Lundberg.

Mer om samarbetet mellan Prevas och Outokumpu.

För mer information, kontakta
Peter K Johansson, Sales Account Manager, Prevas AB, Mobil: +46 70 338 44 92, E-mail: peter.k.johansson@prevas.se
Helena Gautam, Business Unit Manager, UX Strategy & Design, Prevas AB, Mobil: +46 705 987 220, E-mail: helena.gautam@prevas.se   

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi behövde säkra upp driften i Degerfors genom ett nytt, modulbaserat system som är anpassat både för dagens och morgondagens krav på digitalisering och användarvänlighet.
Stefan Lundberg, projektledare på Outokumpu
Vi har under projektets gång känt en stor trygghet i samarbetet där vi tillsammans har utformat en lösning som vi kan ta emot och själva förvalta på ett bra sätt.
Stefan Lundberg, projektledare på Outokumpu
Det har varit oerhört roligt att ännu en gång få förtroendet att vara med och ta fram ett nytt system, baserat på de modeller som det ursprungliga systemet byggdes med men med ny teknik och nytt programmeringsspråk.
Martin Östberg, projektledare och systemutvecklare på Prevas
Genom att starta projekt med utgångspunkt i användarnas behov så blir utvecklarnas arbete enklare.
Nicklas Nilsson, UX-designer på Prevas