Nya stororder inom Life Science till Prevas

Inom utveckling av avancerade medicintekniska instrument har Prevas en, i Europa ledande position. Ytterligare bevis för det är ett antal order inom området Life Science som tagits av Prevas de senaste månaderna. Totalt ordervärde ca 34 Mkr.

Under slutet av kvartal två och i början av kvartal tre har Prevas tecknat ett flertal stora och strategiskt viktiga utvecklingskontrakt inom området Life Science.

- Life Science är ett expansivt område som kännetecknas av innovativa och högteknologiska instrument och lösningar. Vi är mycket glada över att kunderna fortsätter att ge oss sitt fulla förtroende inom detta område, säger Robert Tönhardt ansvarig för expertcentrat Life Science på Prevas.

Prevas verksamhet bedrivs delvis i flera olika s.k. Centers of Excellence, expertcentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Denna fokusering gör att Prevas kan möta växande branschunika behov. Generellt ökar kraven på kortare utvecklingstider samt design, bättre kvalitet och uppkopplingsmöjligheter.

Genom åren har Prevas utvecklat flera prisvinnande produkter åt kunder i Norden, Europa och USA.

- Vi tror att äkta kundnytta bäst kan uppnås genom en djupgående förståelse av kundens verksamhet. Prevas kunder är spridda över hela världen och för att hjälpa dem att konkurrera på en global marknad har vi byggt upp ett antal Centers of Excellence. Där erbjuder vi specialistprojektteam med specifik domänexpertis och teknikplattformar för lönsamma nyckelfärdiga lösningar, fortsätter Robert.

För mer information och uppföljning                                                                               

Jonas Mann, Business Area Manager Product Development Prevas AB
E-mail: jonas.mann@prevas.se, Mobil: 070-379 06 69

Robert Tönhardt, Manager Center of Excellence Life Science Prevas AB
E-mail: robert.tonhardt@prevas.se, Mobil: 0703-79 07 03

Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera