Prevas förvärvar företag med ledande kompetens inom process och automation

Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget FR Teknik AB. Företaget levererar tjänster, processer och anläggningar till livsmedels-, läkemedels- och kemisk-teknisk industri. Förvärvet stärker Prevas kompetens och erbjudande inom industriell IT och automation. 

FR Teknik har djup kompetens inom process och automation och kan ta ansvar för hela processen, från förstudie till en nyckelfärdig anläggning. Exempel på kunder är Almondy, Arla, Carlsberg, Ramlösa, Findus, Cloetta, Mackmyra, SIA Glass och Astra Zeneca.

FR Teknik AB har sin bas i Malmö och ingår i Prevas AB med fyra heltidstjänster från och med den 1 januari 2016.

- FR Teknik passar mycket väl in i Prevas struktur och stärker vår närvaro hos livsmedels- och läkemedelsindustrin samt kemisk industri. Prevas blir med detta förvärv en totalleverantör mot dessa industrier. Vi känner väl till varandra sedan tidigare och har samma värderingar vad gäller att genomföra uppdrag i nära relation till våra kunder, säger Christer Ramebäck, COO på Prevas.

FR Teknik har en bred kunskap inom process och automation och har även utvecklat ett koncept med en standardlösning för distribution och dosering av viskösa produkter, som exempelvis sylt, chokladsås, sirap och oljeprodukter.

- Prevas gedigna kompetens inom automation och deras geografiska etablering i Skandinavien passar oss väldigt bra. Det ger oss en stabil bas för att expandera vår verksamhet och att nå ut till fler kunder. Vi ser fram emot att bli en del av Prevas och tillsammans bidra till en stark utveckling, säger Ingvar Olsson VD för FR Teknik.

Den snabba digitaliseringen tillsammans med industrins ständiga jakt på ökad produktivitet och nya smarta produkter, ger hela tiden liv till nya affärsmöjligheter oavsett marknadsförutsättningar. Nya företag och nya möjligheter skapas. Prevas har byggt upp en omfattande kompetensbank och har stor erfarenhet inom områden som Internet of Things och Industry 4.0, där vårt erbjudande bland annat består av allt ifrån smart service, analys av molndata, uppkopplade sensorer till utveckling av nya affärsmodeller och interna processer.

För mer information och uppföljning

Christer Ramebäck, COO Prevas
E-post: christer.rameback@prevas.se, Mobil: 0702-27 33 95

Patrick Buschow, manager Region South Prevas AB
E-post: patrick.buschow@prevas.se, Mobil: 0707-43 53 81

Ingvar Olsson, VD FR Teknik
E-post: io@frt.se, Mobil: 0708-29 41 81

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.


Taggar:

Prenumerera

Citat

FR Teknik passar mycket väl in i Prevas struktur och stärker vår närvaro hos livsmedels- och läkemedelsindustrin samt kemisk industri. Prevas blir med detta förvärv en totalleverantör mot dessa industrier. Vi känner väl till varandra sedan tidigare och har samma värderingar vad gäller att genomföra uppdrag i nära relation till våra kunder.
Christer Ramebäck, COO på Prevas
Prevas gedigna kompetens inom automation och deras geografiska etablering i Skandinavien passar oss väldigt bra. Det ger oss en stabil bas för att expandera vår verksamhet och att nå ut till fler kunder. .
Ingvar Olsson VD för FR Teknik