Prevas förvärvar spjutspetsföretag inom Life Science

Report this content

Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget MEDQURE. Företaget erbjuder regulatoriska tjänster och rådgivning till bolag över hela världen med medicintekniska produkter. Förvärvet stärker Prevas position ytterligare inom Life Science.

MEDQURE är ett Stockholmsbaserat spetsföretag inom medicintekniska regelverket och kvalitetssäkring. Bolaget har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med regulatoriska strategier, sätta upp nytt eller förbättra kvalitetssystem, CE-märkning och lång erfarenhet av arbete mot anmälda organ, FDA-ansökningar, GAP-analyser, uppfyllnad av direktiv/förordningar såsom MDD/MDR, IVD/IVDR, EMC, ROHS, REACH, RED, etc samt att kvalitetssäkra utvecklingen. MEDQURE håller även en hel del kurser inom Life Science, till exempel inom CE-märkning medicinteknik, användbarhet, mjukvara medicinteknisk produkt, EN 60601/EN 61010 standarden och IVDR. Dessa utbildningar görs online/på plats och skräddarsys gärna utefter kundens behov.

MEDQURES kunder är alltifrån internationella företag till små och medelstora bolag samt start-up bolag. Förutom svenska bolag finns t.ex. norska, danska och amerikanska bolag.

- Vi känner varandra väl sedan tidigare och jag ser fram emot att tillsammans bygga vidare på vårt starka erbjudande inom Life Science. Här hjälper vi företag med att följa regler och myndighetskrav, snabbt få ut sin produkt på marknaden och utveckla innovativa lösningar, säger Robert Tönhardt, ansvarig för Life Science på Prevas.

Den snabba utvecklingen inom medicinteknik och läkemedelsbranschen, den ökade digitaliseringen av sjukvården och den preventiva vården i kombination med regelverksförändringar inom medicinteknik medför allt större behov av spetskompetens inom kvalitetsområdet.

- Prevas starka kompetens inom Life Science passar oss väldigt bra och jag tillsammans med mina tre experter ser att vi kommer att komplettera varandra på ett mycket bra sätt utifrån ett breddat tjänsteutbud och ett bredare nätverk. Det ger oss nya möjligheter till att expandera vår verksamhet och att nå ut till och ge ett större mervärde till fler kunder, säger Micael Johansson, CEO på MEDQURE.  

Den globala efterfrågan på nya läkemedel och medicinteknik fortsätter att växa. Vi blir fler, fler har det bättre, vi har en åldrande och friskare befolkning samtidigt som vi blir sjukare med så kallade välfärdssjukdomar. Det finns ett stort behov av investeringar i innovation och digitalisering inom hälso- och sjukvården. Lägg där till förändringar i regulatoriska krav för medicintekniska produkter och behov av rådgivning så har vi ett område med mycket stark efterfrågan.

Tillträde kommer att äga rum under juli och förvärvet av NIMIO AB (bolagsnamn) och MEDQURE (varumärke/trademark) bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Mer om Prevas erbjudande inom Life Science.

För mer information kontakta:
Robert Törnhardt, Director Life Science, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 07 03, E-mail: robert.tornhardt@prevas.se  
Micael Johansson, Senior Quality & Regulatory Consultant and CEO, Medqure, Mobil: +46 730 70 10 44, E-mail:
micael.johansson@medqure.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi känner varandra väl sedan tidigare och jag ser fram emot att tillsammans bygga vidare på vårt starka erbjudande inom Life Science. Här hjälper vi företag med att följa regler och myndighetskrav, snabbt få ut sin produkt på marknaden och utveckla innovativa lösningar.
Robert Tönhardt, ansvarig för Life Science på Prevas
Prevas starka kompetens inom Life Science passar oss väldigt bra och jag tillsammans med mina tre experter ser att vi kommer att komplettera varandra på ett mycket bra sätt utifrån ett breddat tjänsteutbud och ett bredare nätverk. Det ger oss nya möjligheter till att expandera vår verksamhet och att nå ut till och ge ett större mervärde till fler kunder.
Micael Johansson, CEO på MEDQURE