Prevas förvärvar teknikföretag i Danmark

Prevas A/S har från den 15 juni förvärvat teknikföretaget DoréDevelopment ApS. Företaget har sin kärnkompetens inom inbyggda Linux-plattformar, betalningsterminaler och kryptering. Med förvärvet medföljer även en attraktiv kundportfölj.

Prevas A/S, som är ett dotterbolag till Prevas AB, befäster därmed sin postion i Danmark som den ledande utvecklingspartnern inom inbyggda system och kundspecifika hårdvarulösningar. Med förvärvet av DoréDevelopment arbetar ca 60 medarbetare i Prevas A/S.

DoréDevelopment, som har huvudkontor i Hadsund, utvecklar kundanpassad elektronik och mjukvara. Via förvärvet av DoréDevelopment stärker Prevas sin utvecklingskapacitet ytterligare. Utöver en attraktiv kundportfölj och eftertraktad spetskompetens, får Prevas även tillgång till goda samarbetsrelationer med producenter av betalningsterminaler.

Med förvärvet följer även DoréDevelopments utvecklade mjukvaruplattform OE-lite som är ett intelligent system för snabb uppdatering av Linux-kärnor i en inbyggd miljö. OE-lite används av många kunder som via underhållsavtal får tillgång till säkerställda uppdateringar av operativsystemet Linux.

Den fasta köpeskillingen uppgår till 450 000 danska kronor. Därtill tillkommer en rörlig ersättning som faller ut efter 2 år. Den totala köpeskillingen, inklusive rörlig ersättning, kan dock maximalt uppgå till 1 800 000 danska kronor.

- Förutom de kommersiella fördelarna förvärvet skapar, finns det flera goda synergieffekter mellan DoréDevelopment och Prevas. Vi verkar i samma företagskultur och fokuserar på kunder, kvalitet och leveranssäkerhet, säger Henrik Møller VD på Prevas A/S.

- Tack vare vår specialisering inom Linux-miljöer har DoréDevelopment sedan 2007 rönt stora framgångar på den danska marknaden. Genom vårt samarbete med Prevas får vi nu tillgång till en större marknad och jag har höga förväntningar på det utbyte som vi får av varandra, säger Mads Doré Hansen VD på DoréDevelopment.  

Under sommaren kommer DoréDevelopments medarbetare att flytta in i Prevas nya lokaler i Århus, som ligger i ett nytt område tillsammans med många andra spännande innovativa utvecklingsföretag.

Förvärvet beräknas ha en positiv resultat- och kassflödespåverkan från och med kvartal tre 2011.

För mer information och uppföljning                                                                               

Mats Åström, tf CEO och CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Henrik Møller, VD Prevas A/S
Mobil: +45 29 49 92 02, E-mail: henrik.moller@prevas.dk  

Mads Doré Hansen, VD DoréDevelopment ApS
Mobil : +45 40 19 65 66, E-mail: dore@doredevelopment.dk

Om Prevas
Prevas startade 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Se även www.prevas.se.

DoréDevelopment ApS
DoréDevelopment beskæftiger sig med produktudvikling af indlejrede systemer til industrien og virksomheden har spidskompetencer primært indenfor embedded software herunder specielt Linux. DoréDevelopment beskæftiger 5 faste medarbejdere samt en række timelønnede udviklere. Yderligere information kan findes på www.doredevelopment.dk.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar