Prevas och Outokumpus strategiska partnerskap ger resultat i form av markant ökad produktivitet

Prevas har sedan några år tillbaka ett löpande strategiskt partnerskap med Outokumpu med fokus på att kontinuerligt optimera ugnsdriften i Outokumpus produktion.

I takt med stigande energikostnader ökar även företagens behov av att hitta energioptimerande lösningar i sin produktion. Att framställa stålprodukter är mycket energikrävande. Material värms och kyls i flera omgångar för att uppnå önskade egenskaper. Effektivt utnyttjande av ugnar kräver optimering av produktivitet, kvalitet och energiförbrukning.

Outokumpu är en världsledande leverantör av rostfritt stål. För att säkra, effektivisera och optimera sin produktion i Avesta definierar Outokumpu tillsammans med Prevas varje år ett antal gemensamma mål för partnerskapet. Att höja produktiviteten i ugnsdriften har varit högsta prioritet för årets aktiviteter så här långt.

- När vi valde att teckna avtal med Prevas önskade vi ett långsiktigt sammarbete för att jobba med förbättringar inom ugnsdriften. För att kunna nå verkligt bestående förbättringar krävs ett långsiktigt arbete med en partner som tillsammans med dig är väl förtrogen med anläggningen. Efter gemensamma krafter från bägge parter är det mycket glädjande att vi nu kan säga att vi lyckats höja den genomsnittliga produktiviteten i ugnsdriften markant, säger Hans Jacobsson, General Manager Hot Rolling hos Outokumpu.

- Prevas har ett långvarigt samarbete med Outokumpu i Avesta och vi är väldigt glada att tillsammans kunna jobba mot konkreta mål för att ytterligare stärka deras konkurrenskraft. För att kunna uppnå högre produktivitet har vi i det här fallet infört ett nytt sätt att styra produktionstakten i ugnen. Det handlar om rent tekniskt arbete i det befintliga optimeringssystemet FOCS men mycket handlar också om andra aspekter, som att vara på plats och tillsammans med operatörer och driftspersonal fördjupa förståelsen för ugnsdriften. Det är så klart mycket inspirerande för alla inblandade att resultaten har blivit så fina. Jag tror att just den här typen av långsiktiga partnerskap, där vi utnyttjar varandras styrkor på bästa sätt, är en nyckel för nordisk industri att möta en allt hårdare global konkurrens, säger Johan Bäckman affärsenhetschef på Prevas.

Mer information och uppföljning 

Johan Bäckman, affärsenhetschef Industrisystem Prevas
Tfn: 021-360 19 35, E-mail: johan.backman@prevas.se

Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem Prevas
Tfn: 031-725 18 88, E-mail: christer.rameback@prevas.se

Hans Jacobsson, General Manager Hot Rolling Outokumpu Stainless AB
Tfn: 0226-810 00, E-mail: hans.jacobsson@outokumpu.com

Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

När vi valde att teckna avtal med Prevas önskade vi ett långsiktigt sammarbete för att jobba med förbättringar inom ugnsdriften. För att kunna nå verkligt bestående förbättringar krävs ett långsiktigt arbete med en partner som tillsammans med dig är väl förtrogen med anläggningen. Efter gemensamma krafter från bägge parter är det mycket glädjande att vi nu kan säga att vi lyckats höja den genomsnittliga produktiviteten i ugnsdriften markant.
Hans Jacobsson, General Manager Hot Rolling hos Outokumpu
Prevas har ett långvarigt samarbete med Outokumpu i Avesta och vi är väldigt glada att tillsammans kunna jobba mot konkreta mål för att ytterligare stärka deras konkurrenskraft. För att kunna uppnå högre produktivitet har vi i det här fallet infört ett nytt sätt att styra produktionstakten i ugnen. Det handlar om rent tekniskt arbete i det befintliga optimeringssystemet FOCS men mycket handlar också om andra aspekter, som att vara på plats och tillsammans med operatörer och driftspersonal fördjupa förståelsen för ugnsdriften. Det är så klart mycket inspirerande för alla inblandade att resultaten har blivit så fina. Jag tror att just den här typen av långsiktiga partnerskap, där vi utnyttjar varandras styrkor på bästa sätt, är en nyckel för nordisk industri att möta en allt hårdare global konkurrens.
Johan Bäckman affärsenhetschef på Prevas