Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Report this content

Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2018 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.

Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster.

För oss är teknikutveckling en viktig möjliggörare som gör att vi kan skapa nytta i samhället och bidrar till en bättre värld. Det kan till exempel vara att rädda liv med medi­cinteknik, optimera vindkraftverk eller göra skandinavisk industri mer konkurrenskraftig med digitalisering och automatisering.  

Prevas års- och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på www.prevas.se/redovisning enligt följande:

  •  Utskriftsvänlig version i pdf-format
  •  Webbaserad version

För mer information, kontakta                                                                         

Helena Lundin, Kommunikations- och informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, helena.lundin@prevas.se

Om Prevas
Prevas är partner till företag inom utvalda branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Prevas AB
Huvudkontor: Box 4, 721 03 Västerås, Tfn: 021-360 19 00, Org.nr. 556252-1384

Publicerad 2019-04-23, 11:15 CET. Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

 

Taggar: