Prevas publicerar årsredovisning för 2016

Report this content

Prevas AB:s årsredovisning för räkenskapsår 2016 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats, www.prevas.se/annual_report.

Prevas har ett brett register av lösningar och konsulttjänster för den traditionella industrin. Den nya digitaliseringsvågen har även öppnat upp för att andra typer av kunder attraheras av Prevas kompetens inom området. Lösningar inom uppkopplade produkter och industriprocesser har Prevas arbetat med i många år. Skillnaden nu är att kommunikationsmöjligheterna och kostnadsnivån för att implementera lösningarna har blivit väsentligt bättre. Prevas är en av få leverantörer med gedigen erfarenhet och kompetensbredd inom områdena smarta produkter och smarta fabriker.

Grunden för våra uppdrag är att kunden och Prevas är del av samma team. Vår passion är att ta oss an teknikutmaningar och vi delar gärna med oss av våra kunskaper, både till kollegor och kunder. Återkopplingen vi ofta får från våra kunder är att vi är enkla att ha att göra med, vår höga tekniska kompetens uppskattas och man är mycket nöjd med samarbetet.

Prevas årsredovisning finns tillgänglig som nedladdningsbar pdf-fil. En webbaserad version publiceras även inom kort på företagets hemsida.

För mer information, kontakta                                           

Helena Lundin, Kommunikations och informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, helena.lundin@prevas.se

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2017 kl 15.30.

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera