• news.cision.com/
  • Prevas/
  • Prevas stärka sin marknadsposition inom Enterprise Asset Management och Field Service Management

Prevas stärka sin marknadsposition inom Enterprise Asset Management och Field Service Management

Report this content

Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom underhåll och fältservice ansluter nu Maria Metsola som verksamhetsutvecklare. 

- Jag tvekade inte en sekund när jag fick möjligheten att igen jobba med underhållssystem och fältservice på heltid, säger Maria Metsola. För 10–15 år sedan var marknaden inte mogen för fältservice, men nu tack vare pandemin, finns det nog ingen som har missat slagkraften av digitalisering och vilka effektiviseringsmöjligheter det ger. Själv är jag inte intresserad av tekniken i sig, utan hur man kan använda den. Prevas är storleksmässigt en perfekt arbetsgivare. Här finns alla resurser som behövs för att uppfylla våra kunders önskemål och visioner inom lösningar, teknik och produktutveckling.  

Maria har lång och bred erfarenhet av processer inom underhåll och fältservice. Under nästan 10 år hjälpte hon till att effektivisera arbetssättet inom underhåll för en stor fartygsflotta och utbildade befälen i deras underhållssystem. Efter åren till sjöss arbetade Maria i Norge under drygt 3 år där det största projektet var i Jernbaneverkets regi med ca 1 000 användare. Marias ansvar var att producera ett utbildningskoncept för underhåll och fältservice, och att i samband med det hjälpa Jernbaneverket med deras förändringsresa och implementationen av de slutgiltiga processerna.  

Den internationella karriären byttes därefter till arbete på hemmaplan och västkusten. Först några år som konsultchef för ett affärsområde med inriktning mot underhåll. Därefter tog Maria steget till kundtjänst och eftermarknad. Hon kommer närmast från Electrolux Professionals affärsområde Professionell Tvätt där hon varit servicechef, först lokalt i Göteborg vilket utökades till att omfatta hela Sverige.  

- Maria är ett fantastiskt komplement till teamet inom Prevas vars fokus är digitalisering och effektiva lösningar för underhåll och fältservice, säger Ylva Amrén regionchef Prevas West. Hon delar vår bild av att ett projekt aldrig blir framgångsrikt om man bara installerar en världsledande programvara – det måste till ett förändringsarbete och kommunikation för att få alla medarbetare med på tåget.  

I rollen som verksamhetsutvecklare och utbildningsansvarig kommer Maria vara en viktig del i leveranserna till Prevas befintliga och nya kunder.  

För mer information, kontakta
Ylva Amrén, regionchef West, Prevas AB, Mobil: +46 73 075 71 52, E-mail: ylva.amren@prevas.se
Åsa Sandberg, konsultchef West, Prevas AB, Mobil: +46 72 247 59 01, E-mail: asa.sandberg@prevas.se   

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag tvekade inte en sekund när jag fick möjligheten att igen jobba med underhållssystem och fältservice på heltid. För 10–15 år sedan var marknaden inte mogen för fältservice, men nu tack vare pandemin, finns det nog ingen som har missat slagkraften av digitalisering och vilka effektiviseringsmöjligheter det ger. Själv är jag inte intresserad av tekniken i sig, utan hur man kan använda den. Prevas är storleksmässigt en perfekt arbetsgivare. Här finns alla resurser som behövs för att uppfylla våra kunders önskemål och visioner inom lösningar, teknik och produktutveckling.
Maria Metsola
Maria är ett fantastiskt komplement till teamet inom Prevas vars fokus är digitalisering och effektiva lösningar för underhåll och fältservice. Hon delar vår bild av att ett projekt aldrig blir framgångsrikt om man bara installerar en världsledande programvara – det måste till ett förändringsarbete och kommunikation för att få alla medarbetare med på tåget.
Ylva Amrén regionchef Prevas West