Prevas startar nytt bolag inom informationsvisualisering

Report this content

Prevas stärker sitt produktutvecklingserbjudande och bildar ett dotterbolag, Prevas InfoVis AB, med start den 1 juli. Fokus är vidareutveckling och förvaltning av applikationer för informationsvisualisering.

Prevas har medverkat i över 8 000 produktlanseringar och har avancerad produktutveckling som en paradgren. Prevas hanterar produktutveckling genom hela kedjan från idé till design, utveckling, validering och verifiering, certifiering, industrialisering och därefter underhåll och uppgraderingar. Därför kommer satsningen på egenutvecklad programvara inom visualisering in som en naturlig del i utvecklingen av Prevas erbjudande. Det nya bolaget kommer att vara majoritetsägt av Prevas, samt ägas av två av de entreprenörer som varit med och utvecklat visualiseringsapplikationen Dependency Map.

– Initiativet är en tydlig satsning på att bygga värde och utveckla en affär som kompletterar den traditionella konsultaffären, säger Dean Tosic, regionchef Prevas Stockholm. Det kan dröja innan satsningen bär riklig frukt men det ser lovande ut redan nu. Dessutom är det väldigt roligt att dela ägandeskapet med engagerade medarbetare som Peter Roos och hans närmaste kollegor och använda en entreprenörsdriven modell.

– Vi erbjuder verktyg för lättanvänd och begriplig visualisering för gemensam förståelse i komplexa projekt, säger Peter Roos, en av entreprenörerna i det nya bolaget. Nu fortsätter vi utveckla våra befintliga lösningar och vi förstärker också vårt erbjudande med lanseringen av GapMap, ett verktyg för effektivare innovationsstyrning.

– De två största marknaderna för Dependency Map är idag USA och Tyskland, säger Peter Roos. Bland kunderna finns globala företag som exempelvis IBM, Bosch och Aptiv. När vi nu jobbar inom Prevas, som har nära relationer med ledande företag på den nordiska marknaden, får vi ökade möjligheter att etablera bra samarbeten här på hemmaplan.

Undvik problem genom visualisering i realtid
Dependency Map används som tillägg till JIRA, ett ledande verktyg för projekthantering där verksamhetsledning och projektledare kan dokumentera, prioritera och organisera ärenden. Applikationen visualiserar beroenden mellan krav, resurser, tekniska system och händelser automatiskt och i realtid.

– Det spelar ingen roll om företaget arbetar med medicintekniska instrument eller tillverkning av lastbilar, det finns utmaningar inom verksamhetsutveckling som är lika för alla, säger Peter Roos. Dependency Map används i tillägg till JIRA för att se till att uppgifter fördelas i rätt tid mellan team och individer. Det är ett bra stöd för att undvika kostsamma problem under utvecklingsprocessen.

Mer om Dependency Map.

För mer information kontakta:
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se
Dean Tosic, Business Region Manager Stockholm, Prevas AB, Mobil +46 733 35 20 02, E-mail: dean.tosic@prevas.se
Peter Roos, Prevas AB, Mobil: +46 761 27 92 70, E-mail: peter.roos@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Initiativet är en tydlig satsning på att bygga värde och utveckla en affär som kompletterar den traditionella konsultaffären. Det kan dröja innan satsningen bär riklig frukt men det ser lovande ut redan nu. Dessutom är det väldigt roligt att dela ägandeskapet med engagerade medarbetare som Peter Roos och hans närmaste kollegor och använda en entreprenörsdriven modell.
Dean Tosic, regionchef Prevas Stockholm
Vi erbjuder verktyg för lättanvänd och begriplig visualisering för gemensam förståelse i komplexa projekt. Nu fortsätter vi utveckla våra befintliga lösningar och vi förstärker också vårt erbjudande med lanseringen av GapMap, ett verktyg för effektivare innovationsstyrning.
Peter Roos, en av entreprenörerna i det nya bolaget
De två största marknaderna för Dependency Map är idag USA och Tyskland. Bland kunderna finns globala företag som exempelvis IBM, Bosch och Aptiv. När vi nu jobbar inom Prevas, som har nära relationer med ledande företag på den nordiska marknaden, får vi ökade möjligheter att etablera bra samarbeten här på hemmaplan.
Peter Roos, en av entreprenörerna i det nya bolaget