Prevas utvecklingspartner till INEXSO

Report this content

Det danska tech startup-företaget INEXSO har med mycket kort startsträcka tagit fram en säkerhetsklassificerad box där nycklar kan utväxlas dygnet runt genom självbetjäning. Att Prevas genom åren har byggt upp en omfattande kompetensbank, och har stor erfarenhet inom området Internet of Things (IoT), var avgörande när INEXSO valde Prevas som utvecklingspartner.

Varje år äger uppskattningsvis drygt 50 miljoner nyckelutväxlingar rum vilket fram tills nu krävts en mellanhand; i alla fall om försäkring ska gälla. I Danmark ändrades lagstiftningen för bland annat nyckelutväxling och förvaring av nycklar inom autobranschen. Behovet fanns att hitta ett säkert och innovativt sätt att hämta och lämna nycklar vid exempelvis hyra av bil eller semesterbostad.

INEXSOS nyckelbox öppnar upp för miljonmarknad då tekniken är applicerbar även på annat än nycklar.

- Boxen används idag till nycklar men med utgångspunkt i den elektroniska plattformen och mjukvaran kan man i princip använda boxen till att göra många andra lösningar, exempelvis för företag där fysisk utväxling av en produkt behövs för att en affär ska genomföras, säger Kasper Hessellund Hansen, VD och medgrundare av INEXSO. Han fortsätter:

- Vi valde från första början att samarbeta med Prevas som är bra på produktutveckling och IoT. Projektet är delvis finansierat med offentliga medel och för projekt med riskbetonad affärsutveckling. Därför kände vi oss trygga med Prevas som har erfarenheten och vet vilka tekniska certifieringar som behövs för att ta produkten vidare. Alla applikationer har vi gjort själva och tiden från produktion till prototyp var endast ett år. En stor fördel med att anlita en utvecklingspartner är att vi har kunnat dra nytta av Prevas hela nordiska nätverk av kompetens som finns inom företaget.

Martin Bang Andersen, project Manager, Prevas i Århus, säger om projektet för INEXSO: 

- Vi har utvecklat elektroniken för låsmekanismerna och LVDS-omvandlarkortet för displayen på framsidan av produkten. Det är en skräddarsydd lösning baserad på Linux BSP, Prevas Industrial Linux (PIL). Med vår metodik tar kunderna sig snabbt förbi många fallgropar. Vi känner till alla delar av operativsystemet och vi har dessutom ett väl utbyggt nätverk av experter, samt ett frilansnätverk, som ger oss tillgång till en mängd resurser av expertkompetenser inom alla områden.  

För mer information kontakta

Björn Andersson, Vice President Product Development Solutions, Prevas AB
E-mail: bjorn.andersson@prevas.se, Mobil: +46 70 370 10 30

Henrik Møller, President, Prevas A/S
E-mail: henrik.moller@prevas.dk, Mobil: +45 29 49 92 02

Martin Bang Andersen, Project Manager Prevas A/S
E-mail: martin.andersen@prevas.dk, tfn: +45 40 29 24 88

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Boxen används idag till nycklar men med utgångspunkt i den elektroniska plattformen och mjukvaran kan man i princip använda boxen till att göra många andra lösningar, exempelvis för företag där fysisk utväxling av en produkt behövs för att en affär ska genomföras.
Kasper Hessellund Hansen, VD och medgrundare av INEXSO
Vi valde från första början att samarbeta med Prevas som är bra på produktutveckling och IoT. Projektet är delvis finansierat med offentliga medel och för projekt med riskbetonad affärsutveckling. Därför kände vi oss trygga med Prevas som har erfarenheten och vet vilka tekniska certifieringar som behövs för att ta produkten vidare. Alla applikationer har vi gjort själva och tiden från produktion till prototyp var endast ett år. En stor fördel med att anlita en utvecklingspartner är att vi har kunnat dra nytta av Prevas hela nordiska nätverk av kompetens som finns inom företaget.
Kasper Hessellund Hansen, VD och medgrundare av INEXSO