Prevas växer och välkomnar factor10

Report this content

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 60 procent av factor10. factor10 är ett spjutspetsbolag med några av Sveriges bästa programvaruutvecklare.  

factor10 erbjuder avancerad programvaruutveckling där affärsidén är enkel och stark. Genom att ha några av Sveriges bästa programvaruutvecklare som tillsammans erbjuder en extremt positiv effekt i sina uppdrag – en faktor tio i värdeskapande – attraheras många och intressanta kunder. Utöver den naturliga effekten av utvecklingen leder även lösningarna till mindre mängd kod som i sin tur blir billigare att underhålla. Det är också en viktig nyckel för att lättare få följsamhet i den framtida affärsutvecklingen.

- Detta är verkligen en fin diamant, säger Johan Strid, koncernchef på Prevas. Hela konceptet passar väldigt bra in i vår strategi att erbjuda ett högt värde till våra kunder och samtidigt erbjuda en lockande arbetsmiljö för våra medarbetare.

- Prevas decentraliserade miljö passar oss som handen i handsken och den tydliga strategin att skapa kundvärde och sträva efter att vara bland de absolut bästa stämmer perfekt för oss, säger Jimmy Nilsson, VD för factor10 och delägare. Jag ser många positiva effekter för oss och våra kunder av att vi blir en nod inom Prevas och ser fram emot att få fler kollegor. Jag vill också passa på att nämna att om någon bums eller på sikt vill bli en ”factor10-konsult” så blir jag glad om man hör av sig till mig.

factor10 har idag sju konsulter och långsiktiga relationer med ca tio kunder. Några mer ovanliga namn i kundlistan är Darpa (som en gång i tiden skapade internet) och Microsoft i Redmond. Ambitionen hos factor10 är att hjälpa nuvarande och framtida kunder med deras värdeskapande och man uppskattar att jobba med alla företag ”som vill något extra” med sin affär. Målet är att växa med bibehållen affärsmodell, med extremt hög kompetens hos medarbetarna, och steg för steg hitta samarbetspunkter med Prevas övriga noder i nätverket. Där ser vi att factor10 kan bidra med programvarukunnande till både produkt- och produktionsutveckling.

- För mig personligen är detta ett mycket bra upplägg där jag behåller 80% av mitt ägande. Vi sätter oss i samma båt och har gemensamma mål, avslutar Jimmy Nilsson.

- Detta rankas verkligen som ett spjutspetsförvärv, fortsätter Johan Strid, och det är kul att vi levererar på de mål vi nyligen kommunicerat avseende både lönsamhet och tillväxt.

Tillträdet sker per den 2022-04-01 och förvärvet av 60 procent av factor10 bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.   

För mer information, kontakta:
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se
Jimmy Nilsson, CEO and co-owner, factor10, Mobil: +46 708 310 770, E-mail: jimmy.nilsson@factor10.com

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Detta är verkligen en fin diamant. Hela konceptet passar väldigt bra in i vår strategi att erbjuda ett högt värde till våra kunder och samtidigt erbjuda en lockande arbetsmiljö för våra medarbetare.
Johan Strid, CEO på Prevas
Detta rankas verkligen som ett spjutspetsförvärv och det är kul att vi levererar på de mål vi nyligen kommunicerat avseende både lönsamhet och tillväxt.
Johan Strid, CEO på Prevas