Produktionslogistik, ett expertcenter på Prevas

I två decennier har Prevas utvecklat och levererat system för produktionslogistik till världsledande företag. Prevas tar därför steget och startar ett Center of Excellence för Produktionslogistik.  

Nordisk industri står inför stora utmaningar. Ökad konkurrens gör att företag måste se sig om efter nya och smartare lösningar. Det kan handla om produktivitet, optimering, kvalitet och leveranssäkerhet eller kort och gott att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid.

Basen för Prevas nya expertcenter finns i Göteborg. I mer än 30 år har Prevas specialister som tillhör expertcentret utvecklat system för produktionslogistik till industrin. Att kombinera ett verksamhets- och branschkunnande med innovativa systemplattformar möjliggör ett långsiktigt attraktivt erbjudande av såväl experttjänster som högeffektiva system för produktionslogistik.

Produktionslogistik är ett område som fått en allt större betydelse i industrin. Detta i takt med ökade krav på kortare leveranstider och kvalitetsäkerhet, en mer flexibel produktion och inte minst krav på mindre kapitalbindning.

– För att hjälpa våra kunder att konkurrera på en global marknad har vi byggt upp ett antal expertcenter. Där erbjuder vi specialistprojektteam med specifik domänexpertis och teknikplattformar för lönsamma nyckelfärdiga lösningar, säger Christer Ramebäck, affärsområdeschef på Prevas.

Processer och flöden är viktiga nyckelbegrepp i produktionslogistiken. Det handlar om att styra, övervaka och optimera var en vara finns i produktionen, samt vart och hur varan ska förflyttas i efterföljande steg av produktionskedjan. Utmaningarna består bland annat i att se till att flöden, lagerhållningar och förflyttningar utformas och utförs så effektivt som möjligt.

– Det är otroligt spännande att få vidareutveckla Prevas redan kraftfulla erbjudande av system, plattformar och tjänster inom produktionslogistik. Vår breda och djupa kompetens som finns inom företaget ger oss en möjlighet att hjälpa våra kunder att lyckosamt ta sig an framtida utmaningar för att stärka sin konkurrenskraft, säger Håkan Serner, chef för expertcenter Produktionslogistik.

För mer information och uppföljning                                                                               

Christer Ramebäck, Affärsområdeschef Industrisystem Prevas
E-mail: christer.rameback@prevas.se, Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95

Håkan Serner, Affärsenhetschef Prevas
E-mail: hakan.serner@prevas.se, Tfn: 031-725 18 02, Mobil: 070-830 17 62

Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

För att hjälpa våra kunder att konkurrera på en global marknad har vi byggt upp ett antal expertcenter. Där erbjuder vi specialistprojektteam med specifik domänexpertis och teknikplattformar för lönsamma nyckelfärdiga lösningar.
Christer Ramebäck, Affärsområdeschef Prevas
Det är otroligt spännande att få vidareutveckla Prevas redan kraftfulla erbjudande av system, plattformar och tjänster inom produktionslogistik. Vår breda och djupa kompetens som finns inom företaget ger oss en möjlighet att hjälpa våra kunder att lyckosamt ta sig an framtida utmaningar för att stärka sin konkurrenskraft.
Håkan Serner, Affärsenhetschef Prevas