RTX Telecom A/S och Prevas inleder samarbete

Prevas har inlett ett samarbete med ännu ett företag som är ledande på den tekniska marknaden. Den här gången gäller samarbetet det danska företaget RTX Telecom A/S. Tunga utvecklingsföretag söker ständigt ny teknisk spetskompetens för att öka sin flexibilitet på en alltmer krävande marknad. Detta märker man inte minst hos Prevas som har en hög tillväxt.

RTX Telecom och Prevas har påbörjat ett samarbete som innebär att Prevas kommer att kunna medverka i en rad specialprojekt från RTX Telecom koncernen. RTX Telecom kommer genom den här dynamiska utvecklingsprocessen att kunna dra nytta av Prevas spetskompetenser inom mobilteknologi och telekom. Därmed följer RTX Telecom tendensen bland tunga utvecklingsföretag när de i allt högre grad samarbetar med andra företag och drar nytta av deras kompetens för att kunna agera snabbare på marknadens skiftande krav.

I RTX Telecoms fall samarbetar man i synnerhet vid perioder av hög belastning när utvecklingsresurserna behövs som mest. Företaget tillhandahåller nästan 600 produkter inom telekombranschen och vet av erfarenhet att kunderna ofta fattar beslut om beställningar ganska sent. När en kund väl har skrivit under ett avtal vill de å andra sidan att dessa avancerade produkter ska levereras så fort som möjligt.

– Vår marknad förändras hela tiden och det är en stor utmaning både med avseende på budgetar och resurser. Anledningen till att vi startade samarbetet med Prevas var egentligen att vi hade brist på resurser, men det har visat sig att inhyrningen av deras ingenjörer har många fördelar, säger Niels Henrik Olesen, som är utvecklingsansvarig på RTX Telecom A/S.

– Tack vare det här samarbetet kan vi skapa en miljö där våra medarbetare inte behöver belastas lika mycket under perioder när det är som mest att göra. De kan även känna sig trygga under de lugnare perioderna därför att det är lätt att göra förändringar i antalet externa resurser. Budgetmässigt har samarbetet också en positiv effekt eftersom en del av utvecklingskostnaderna inte behöver tas förrän det finns en motsvarande intäkt, säger Niels Henrik Olesen.

På Prevas, som är en av Nordens största utvecklingspartner, väcker dessa synpunkter intresse. Man har nämligen samarbetsavtal med en lång rad danska företag, som Danfoss, Grundfos, Novo Nordisk, Radiometer Medical och Vestas.

– Vi trivs bra med de krav som ställs på utvecklingsintensiva företag.
Kraven på allt kortare utvecklingstider för nya produkter innebär att utvecklingsavdelningarna måste kunna anpassa sig under tidsperioder av oförutsägbara toppar. Det är en utmaning både med avseende på resurser och kompetens. Den här utvecklingen har gjort att vi får många förfrågningar. Bara i år har den danska verksamheten vuxit med 30 % i förhållande till i fjol, och inget tyder på att det kommer ske en avmattning – tvärtom, säger Michael Carl, verkställande direktör på Prevas A/S.

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar