Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens

Report this content

Diagnostiksystemet QuickMIC® ger laboratorier möjlighet att på bara några få timmar analysera blodprover som ger underlag för patientspecifika behandlingsalternativ vid sepsis. Produkten utvecklas av diagnostikföretaget Gradientech i samarbete med Prevas och har nyligen belönats med två prestigefyllda internationella priser – Red Dot Design Award och iF Design Award.

– Jag tycker att det här är stort på flera sätt, säger Sara Thorslund, vd för Gradientech. Redan 2016 när vi satte marknadskravspecifikationen uttryckte vi att vårt system skulle ha en funktionalitet, användarvänlighet och ett utseende som kvalificerar det för industridesignutmärkelser i paritet med en Red Dot Design Award. Nu har vi fått bevis för att vi tillsammans har lyckats jobba med detta fokus genom hela projektet.

Stora vinster för den enskilde patienten och för samhället
Förenklat innebär sepsis, som förr kallades blodförgiftning, att en infektion i kroppen blir livshotande. Kroppens immunförsvar överreagerar på infektionen, vilket kan skada kroppens organ. Att snabbt kunna avgöra vilken antibiotika en sepsispatient ska behandlas med kan vara livsavgörande.

Idag tar det ofta mellan ett och två dygn att analysera prover för att få fram ett MIC-värde, det vill säga den minsta koncentrationen av en viss antibiotika som behövs för att ta död på en viss bakterie. Gradientechs diagnostiksystem QuickMIC övervakar bakterietillväxt i realtid och kan korta den tiden till mellan två och fyra timmar. Patienten kan få rätt dos av rätt antibiotika vid rätt tidpunkt, vilket inte bara räddar liv utan även bidrar till minskade vårdkostnader och minskad antibiotikaresistens på samhällsnivå.

Helhetsansvar för instrumentutvecklingen
Sedan 2017 har ett tjugotal konsulter från Prevas varit involverade mer eller mindre på heltid under olika faser i arbetet. De har bidragit med kunskap och erfarenhet inom bland annat projektledning, mekanik och elektronik, kvalitet och mjukvaruutveckling.

– Det övergripande syftet med systemet, det vill säga att rädda liv, har bidragit till ett extra stort engagemang och hög energi i utvecklingsarbetet, säger Rickard Joyner, Prevas projektledare. Från start och genom hela processen har vi också känt att vi har haft kundens fulla förtroende som utvecklingspartner. Det har gett oss bra förutsättningar för att kunna leverera rätt kompetens och lösningar i projektet.

I juni lämnar Prevas konsulter över QuickMIC för slutvalidering och produktion. Under hösten ska systemet genomgå kliniska studier på mikrobiologiska laboratorier – inte bara på svenska sjukhus utan även på sjukhus i delar av världen där antibiotikaresistensen redan är ett allvarligt problem med stor spridning. Efter avslutad klinisk studie kan QuickMIC certifieras för diagnostiskt bruk och börja användas för att öka sepsispatienters chans till överlevnad och samtidigt bidra till minskad antibiotikaresistens.

Mer om samarbetet mellan Prevas och Gradientech.

För mer information, kontakta
Johan Bergsten, Business Region Manager Uppsala, Prevas AB, Tel: +46 18 56 27 10, E-mail: johan.bergsten@prevas.se
Rickard Joyner, Consultant Manager Uppsala, Prevas AB, Tel: +46 18 56 27 30, E-mail: rickard.joyner@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag tycker att det här är stort på flera sätt. Redan 2016 när vi satte marknadskravspecifikationen uttryckte vi att vårt system skulle ha en funktionalitet, användarvänlighet och ett utseende som kvalificerar det för industridesignutmärkelser i paritet med en Red Dot Design Award. Nu har vi fått bevis för att vi tillsammans har lyckats jobba med detta fokus genom hela projektet.
Sara Thorslund, vd för Gradientech
Det övergripande syftet med systemet, det vill säga att rädda liv, har bidragit till ett extra stort engagemang och hög energi i utvecklingsarbetet. Från start och genom hela processen har vi också känt att vi har haft kundens fulla förtroende som utvecklingspartner. Det har gett oss bra förutsättningar för att kunna leverera rätt kompetens och lösningar i projektet.
Rickard Joyner, Prevas projektledare