30 000 utbildade i arbetsmiljö

Report this content

Under förra året utbildade Prevent 8 500 chefer och skyddsombud i grundläggande arbetsmiljö. Drygt 21 000 anställda gick kortare webbutbildningar om arbetsmiljö.

Antalet chefer och skyddsombud som utbildar sig i arbetsmiljö ligger nu på samma nivå som före pandemin, och utbildningar där man träffas på riktigt lockar mer än att ses på distans.

— Men för vissa arbetsplatser passar fortfarande lärarledda distansutbildningar bäst, och en del föredrar självstudier på webben, vilket också är möjligt, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Några av de mest populära utbildningarna är den grundläggande utbildningen BAM — Bättre arbetsmiljö och de kompletterande utbildningarna om systematisk arbetsmiljö (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Länk till Prevents utbildningar

En trend är ett ökat intresse för chefer att gå utbildningen Arbetsmiljö för chefer, som är särskild anpassad för chefsrollen. En annan trend är att allt fler arbetsplatser utbildar hela personalen. Det märks även när det gäller Prevents kortare kostnadsfria webbutbildningar. Antalet personer som fullföljde en webbutbildning förra året var drygt 21 000, en ökning med hela 17 procent.

Prevent har ett knappt tjugotal kostnadsfria webbutbildningar inriktade på en speciell bransch, ämne eller yrke. För handeln finns flera webbutbildningar, och Säker i butik var den mest populära, med över 11 000 deltagare förra året.

— Handeln är väldigt framåt på det här området. Säker i butik hjälper de anställda att bli mer förberedda på hotfulla situationer och att känna sig tryggare i jobbet. Det är viktigt i en bransch med många yngre medarbetare som tar det för självklart att arbetsmiljön ska vara bra, säger Maria Schönefeld.

Prevent bildades 1942 och har informerat och utbildat landets arbetsplatser i arbetsmiljö sedan dess. Svenskt Näringsliv, LO och PTK står gemensamt bakom Prevent.

Kontakt:

Maria Schönefeld, vd på Prevent, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se
Andreas Alskog, informatör, 070-640 11 15, andreas.alskog@prevent.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media