Dela

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Kontakt

 • Prevent
  Södermalmsallén 36, Box 20133 104 60 STOCKHOLM
  08-402 02 00
  http://www.prevent.se
 • Andreas Alskog

  Presskontakt


  08-402 02 14
 • Fredrica Sjöström

  Kommunikationschef


  08-402 02 04
 • Citat

  Sexuella trakasserier har ofta sitt ursprung i makt, gamla vanor och osunda strukturer. En stor del av problemen beror på okunskap om vad som är sexuella trakasserier och vad man ska göra om någon drabbas.
  Lena Skärhult, projektledare på Prevent.
  Handintensivt arbete riskerar att leda till belastningsskador i bland annat händer och underarmar. Besvären kommer ofta smygande och kan ta lång tid att utveckla. I värsta fall kan det leda till långvariga besvär som påverkar både arbete och fritid
  Peter Johansson, belastningsergonom vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.
  Att vi behöver röra på oss och ta tid för återhämtning, det tror jag att alla vet. Utmaningen är ofta att få till det i vardagen. Materialet Rörelse och variation på jobbet fokuserar på enkla och konkreta tips för att få in mer rörelse och variation på jobbet.
  Lisa Markström, projektledare på Prevent
  Arbetsgivare som har en hälsofrämjande arbetsmiljö står starka i kampen om att rekrytera och behålla kompetens. Självfallet väljer den som kan att arbeta på en trevlig och hälsosam arbetsplats om man kan välja
  Maria Schönefeld, vd på Prevent
  Vi har en bransch som är riskfylld, vi har fortfarande mycket handpåläggning och tung hantering. Så det absolut viktigaste, förutom samverkan, är att kunna jobba förebyggande för att se signaler i god tid. Vi hoppas att den här utbildningen bidrar till att öka kunskaperna om detta.
  Benny Kolnby, Livsmedelsarbetarförbundet.
  Handhållna verktyg kan ge besvär som domningar, nedsatt känsel i händerna och smärta i armar och axlar.
  Angelika Lang, IF Metall
  Kostnader är den vanligaste konfliktytan inom djursjukvården. Kunskap och kommunikation om försäkringsskydd, behandlingsmetoder och hur djursjukvård finansieras är viktigt. Här kan djurägare och djursjukvårdspersonal bli bättre på att mötas.
  Tove Särkinen, Sveriges Veterinärförbund.
  Det finns många vardagskämpar på våra arbetsplatser som gör mycket för arbetsmiljön. Förra årets stipendiater visar som alltid toppen av isberget på engagerade och kunniga chefer och skyddsombud som inte tappar siktet på en god arbetsmiljö trots att förhållanden varit extra svåra under rådande pandemi.
  Maria Schönefeld, vd på Prevent.
  Vi har gemensamt tagit fram Bullerguiden för att ge arbetsgivare och skyddsombud ett bra stöd i det förebyggande arbetet. Med ett väl fungerande förebyggande arbete kan man minska risken att anställda utsätts för skadligt buller.
  Christer Roos på Byggnads
  ” Genom att upptäcka tidiga tecken på ohälsa kan man med ganska enkla insatser göra stor skillnad och förhoppningsvis minska risken för att medarbetare hamnar i långa sjukskrivningar”.
  Therese Eskilsson, forskare vid Umeå universitet.
  Att veta hur man ska hantera en hotfull situation skapar större trygghet hos personalen, och att behålla lugnet i ett pressat läge kan i sig bidra till att situationen blir mindre allvarlig.
  Fredrik Beskow, projektledare Prevent
  Det har varit ett väldigt speciellt år på grund av pandemin och båda årets stipendiater är inspirerande exempel på hur man kan få samverkan att fungera även under pandemin
  Maria Schönefeld, vd på Prevent.
  Vi har ju fått helt nya risker i branschen, till exempel med elbilar och batterier. Det här är ett bra sätt att komma ut med den kunskapen. Skriften och checklistan är bra underlag för att göra riskbedömningar.
  Conny Lundberg, IF Metalls representant i projektet..
  Checklistan ger exempel på de frågor som är allra viktigast. Sedan kan man ta hjälp av andra checklistor för att fördjupa sig i till exempel distansarbete.
  Lisa Markström
  Det varierande arbetet kan också göra det svårt att kommunicera krav och gränser, något vi vill underlätta genom utbildningen Trygg assistent
  Lia Scheding, Kommunal.
  Jag vill öka kunskapen om hur vår hjärna fungerar som bäst, och hur man kan hjälpa hjärnan så att det går smidigt på jobbet
  Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi på Chalmers tekniska högskola
  Att få klarhet i de organisatoriska frågorna hjälper till att hitta rätt åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö
  Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent
  Syftet är att hjälpa verksamheter med förberedelserna så att vaccinationer på arbetsplatsen kan göras på ett tillgängligt och smittsäkert sätt.
  Lisa Markström, projektledare på Prevent.
  Vi vet att det finns fler inspiratörer där ute och att det finns de som har varit särskilt snabba att ställa om under pandemin.
  Maria Schönefeld, vd på Prevent.
  Tvätterier har en utmanande arbetsmiljö med många olika moment och arbetsuppgifter. Att arbetsgivare och anställda samverkar kring arbetsmiljön är en förutsättning för att få en hållbar förändring. Med den här vägledningen blir det enkelt att göra det.
  Tommy Thunberg Bertolone, ombudsman på IF Metall.
  Men hur framtiden kommer att se ut är förstås svårt att säga. Att det inte kommer se ut som före pandemin, det kan vi utgå från. Den stora utmaningen är att få ihop det, att kunna blanda klassrumsutbildningar i realtid med digitala lösningar tror jag är en framkomlig väg.
  Maria Schönefeld
  Digitaliseringen har gått oerhört snabbt de senaste sex månaderna och intresset för att utbilda på distans har ökat drastiskt. Här passar det verkligen bra att Johan Sund kommer in i vår organisation
  Maria Schönefeld, vd för Prevent
  Bussförare ska ha möjlighet att ta till sig denna kunskap på ett enkelt sätt.
  Mario Gavran, Kommunal
  Vi hoppas att den ska nå så många av Sveriges bussförare som möjligt.
  Jan Arvidsson, Sveriges Bussföretag
  Coronapandemin har förändrat vårt sätt att arbeta för evigt. Det kommer aldrig mer att bli som förr.
  Maria Schönefeld, vd Prevent
  Som arbetsgivare ska man se till att arbetsmiljön är trygg och säker både för dem som sommarjobbar och för alla andra anställda. Därför är det viktigt att göra en ordentlig riskbedömning av arbetsmiljön. Just nu måste man också bedöma de risker som hänger ihop med det nya coronaviruset
  Johan Mellnäs, projektledare Prevent
  Jag är väldigt nöjd över att vi fått till en sida där allt är samlat för bil- och industrilackeringsbranschen. Att skapa en god arbetsmiljö är enklare när det är lätt att hitta rätt underlag och information.
  Linda-Li Käld, ombudsman på Målarna
  Checklistan ska vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet och hjälpa företagen att fokusera på rätt saker. Många arbetsgivare är ovana vid att hantera smittrisker i arbetsmiljön så det här är en stor utmaning.
  Malin Strömberg, projektledare
  Prevent har arbetat för högtryck för att ta fram den här checklistan. Vi bjuder gärna på vår kunskap för att hjälpa till och underlätta riskbedömningarna.
  Maria Schönefeld, vd på Prevent
  Det finns många duktiga, engagerade personer i vårt arbetsliv väl värda att uppmärksamma. De gör ett väldigt viktigt arbete, inte bara genom att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Deras arbete är också ett betydelsefullt kitt som håller ihop och påverkar allt från trivseln till företagets effektivitet.
  Maria Schönefeld, vd på Prevent
  Fördelen med att gå en arbetsmiljöutbildning tillsammans med andra är att du både får nya kunskaper och möjlighet att diskutera olika situationer med andra. Du får jobba praktiskt tillsammans med chefer och skyddsombud, och har en plan med dig hem för hur du ska fortsätta.
  Frida Fossland, utbildningschef på Prevent
  Vi tycker att Schysst stall är ett bra komplement till det vi redan gjort. Det är ett svårt ämne att arbeta med, och vi vill stärka oss så mycket vi kan för att förebygga, och agera rätt om det händer tråkiga saker
  Sara Danielsson, ridskolechef
  Vi hoppas att sajten kan bli ett praktiskt stöd i redaktionernas förebyggande arbete och bidra till att mildra de negativa konsekvenser som hat och hot kan ha på hälsa och arbetsmiljö.
  Hanna Johansson, projektledare på Prevent
  Tanken är att man tillsammans under prestigefria former skapar en seriös diskussion om viktiga frågor. Förutom att det leder fram till viktiga samtal, lär vi oss också mer om oss själva. Något jag uppfattar som ett roligt skämt kanske får min kollega att känna sig obekväm.
  Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.
  De här korta och kärnfulla filmerna syftar till att få igång samtal och slå hål på vissa myter som finns om både stress, hälsa och arbetsmiljö. På så vis blir de förhoppningsvis vänliga brandfacklor som kan väcka inspiration och livgivande samtal på arbetsplatsen
  Dan Hasson, stress- och arbetsmiljöforskare.
  Det är väldigt bra att träffa chefer och skyddsombud. Vi får förståelse för vad de behöver och har i de flesta fall ett konkret verktyg att rekommendera som det kan ta med hem till sin arbetsplats och börja jobba med.
  Ann Appelberg, projektledare på Prevent
  Mitt råd är att skriva en lista över sådant du absolut måste göra och en lista över sådant du borde göra. Sedan ser du efter i kalendern vad som är rimligt att hinna med – och prioriterar. Ta gärna chefen till hjälp så blir det lättare att sålla
  Johan Mellnäs
  Jag brukar försöka ta kvällspromenader. Då får jag både återhämtning och hinner njuta lite av sommaren redan före semestern
  Ann Appelberg
  Vi måste se till att den som är ny eller jobbar tillfälligt får kunskap om de risker som finns och hur man motverkar skador och olyckor. Säkerheten hänger på att alla arbetar på ett säkert sätt och säger till om något är fel.
  Malin Nilsson på Teknikföretagen
  Många olyckor sker den första timmen, dagen eller veckan på jobbet, så det känns oerhört viktigt att kunna erbjuda alla sommarjobbare en ordentlig säkerhetsutbildning när de börjar.
  Angelika Lang på IF Metall
  Det är en viktig arbetsmiljöfråga och en skyldighet för arbetsgivaren att se till att ha en bra arbetsmiljö i alla lägen. Hat och hot får inte lägga hinder för redaktioners verksamhet och medarbetare ska inte må dåligt på sina arbetsplatser. I grunden är det också en demokratifråga.
  Hans O Andersson, förhandlingschef på Almegas arbetsgivarorganisationen Medieföretagen
  Man ska kunna utföra sitt jobb utan att drabbas av hat och hot och det måste finnas bra rutiner så man kan vara trygg på sin arbetsplats. Vi hoppas också få igång diskussioner eftersom det funnits en kultur i branschen att man inte pratar om det här.
  Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet
  – Att Schysst stall vänder sig till såväl arbetsgivare som arbetstagare, aktiva på till exempel ridskolor samt elever och lärare på hästgymnasier ser vi som en stor styrka, säger Sara Westholm, på HNS, Hästnäringens nationella stiftelse.
  Sara Westholm, HNS
  Prevent har sedan 1994 delat ut Arbetsmiljöstipendiet till chefer och skyddsombud som har förbättrat arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det finns väldigt många att uppmärksamma! Ofta tycker de här personerna själva inte att de gör något märkvärdigt, men de gör stor skillnad både för kollegor och företaget.
  Maria Schönefeld, vd Prevent.
  Högtrycksspolning är ett jobb där det finns risk för allvarliga skador, även om det inte är vanligt.
  Marcus Lindström, branschansvarig på Almega och kanslichef på Saneringsföretagens riksförbund.
  Målet är att man ska känna sig tryggare och säkrare i sitt arbete och att det ska hända färre olyckor.
  Torbjörn Jonsson, ombudsman och arbetsmiljöansvarig på Fastighetsanställdas Förbund
  Det här är ingen light-version av BAM, utan man får otroligt mycket. De praktiska övningarna innebär att man gör arbetsmiljöarbetet under tiden, till skillnad från att börja arbetet efter genomförd klassrumsutbildning. Det underlättar såklart för många att utbildningen kan göras när det passar, till och med på mobilen.
  LisaRönnbäck, projekledare på Prevent.
  – Kränkande särbehandling och mobbning är tyvärr inte ovanligt, och förmodligen är det den del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som företagen har mest frågor om.
  Johan Mellnäs
  Den här frågan stannar aldrig, det gäller att hela tiden ha örat mot marken. Då kan man fånga upp saker som bubblar innan de blir till kostsamma och olustiga problem.
  Lottie Cronestrand
  Genom den här utbildningen vill vi få hela branschen att förstå vikten av att engagera medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och dessutom göra det på ett enkelt och roligt sätt
  Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter