Ny guide förebygger risken för bullerskador

Report this content

Många arbetar varje dag i bullriga miljöer, något som kan leda till allvarliga hörselskador som tinnitus och nedsatt hörsel. Bullerguiden är ett kostnadsfritt stöd för företag i arbetet med att minimera riskerna med buller.

Buller, det vill säga icke önskvärt ljud, kan vara både störande och skadligt för hörseln. Buller är en vanlig orsak till godkända arbetssjukdomar enligt statistik från Afa Försäkring.

Om bullret är kraftigt kan även man drabbas av en tillfällig hörselnedsättning, även om man bara utsätts under en kort stund. Långvarig och kraftig exponering för buller kan ge permanenta skador.

– Det är såklart viktigt att arbeta förebyggande för att undvika hörselskador. Bullerguiden är ett bra verktyg för att få bättre koll på riskerna och vilka åtgärder som behövs, säger Berndt Jonsson på Byggföretagen.

Guiden innehåller fakta om hälsorisker och lagstiftning på området samt stödmaterial i form av checklistor och verktyg för praktisk vägledning i arbetsplatsens systematiska arbete med buller.

Bullerguiden är framtagen av Prevent tillsammans med IF Metall, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Byggnads och Byggföretagen.

– Vi har gemensamt tagit fram Bullerguiden för att ge arbetsgivare och skyddsombud ett bra stöd i det förebyggande arbetet. Med ett väl fungerande förebyggande arbete kan man minska risken att anställda utsätts för skadligt buller, säger Christer Roos på Byggnads.

Bullerguiden går att ladda ner på prevent.se/buller

Kontaktuppgifter:

Johan Mellnäs, projektledare Prevent, 070-523 00 33, johan.mellnas@prevent.se

Berndt Jonsson, nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor Byggföretagen, 070-629 01 93, berndt.jonsson@byggforetagen.se

Christer Roos, ombudsman Byggnads, 070- 377 95 43, christer.roos@byggnads.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har gemensamt tagit fram Bullerguiden för att ge arbetsgivare och skyddsombud ett bra stöd i det förebyggande arbetet. Med ett väl fungerande förebyggande arbete kan man minska risken att anställda utsätts för skadligt buller.
Christer Roos på Byggnads